Заповед 1060/23.07.2021г. Местност Голямо Блато по план на Велингрд; предприем се процедура по промяна предназнчението на имот от “нива” – в “За жилищно строителство” и “За път”

Заповед 1060/23.07.2021г. Местност Голямо Блато по план на Велингрд; предприем се процедура по промяна предназнчението на имот от “нива” – в “За жилищно строителство” и “За път”
Коментарите са изключени!