Заповеди одобрява промяня предназначението на имот10450.149.8 от “нива”в “Жилищно строителство” м. “Голямо блато”

Заповеди одобрява промяня предназначението на имот10450.149.8 от “нива”в “Жилищно строителство” м. “Голямо блато”
Коментарите са изключени!