С П И С Ъ К НА КЛАСИРАНИТЕ КАНДИДАТИ ЗА ПЕРСОНАЛ ПО ПРОЕКТ„ПАТРОНАЖНА ГРИЖА +”

Приложение № 8

С П И С Ъ К

НА КЛАСИРАНИТЕ КАНДИДАТИ ЗА ПЕРСОНАЛ ПО ПРОЕКТ„ПАТРОНАЖНА ГРИЖА +”

№ по ред

Име, презиме, фамилия

ЕГН

Общ брой точки

Длъжност

Забележка

1

Альоша Сашов Димитров

15,00

Дезинфектатор

С класираният кандидат за персонал от № 1, ще бъде сключен трудов договор за изпълнението на услугите и целите по проекта.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЯТА:                                                                                                       дата: 09.08.2021г.

Коментарите са изключени!