Сесия 2021-08-13

ДНЕВЕН РЕД:

  1. Отпускане от бюджета на Община Велинград за 2021г. в параграф 42-14 „Помощи по решение на Общински съвет – Велинград“ еднократна финансова помощ за животоспасяваща операция на Али Халилов Ходжов. Докл.: Л.Перчинков РЕШЕНИЕ № 242

                            ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:/п/

                                    /Любомир Перчинков/

Коментарите са изключени!