ОБЯВА до заинтересованите лица и общественост

     От Община Велинград, адрес: гр. Велинград, бул. Хан Аспарух №35, ЕИК: 000351580, седалище и адрес на управление адрес: гр. Велинград, бул. Хан Аспарух №35

      На основание постъпило писмо от Директора на РИОСВ – Пазарджик с вх. № 32-01/72 от 09.08.2021 г. и чл.4, ал.2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда

 

У В Е Д О М Я В А М Е

    Всички заинтересовани физически и юридически лица, че имаме инвестиционно предложение за:

„Изграждане на нова инсталация за използване на геотермална енергия за отопление и охлаждане в сградата на ЦДГ „Еделвайс“ – град Велинград“

Местоположение: град Велинград, Община Велинград, ул. Добри Чинтулов №4

 

Всички, които желаят да изразят мнения и становища могат да го направят писмено в Община Велинград, гр. Велинград, бул. Хан Аспарух №35

УВЕДОМЛЕНИЕ

Коментарите са изключени!