Наредба за търговската дейност на територията на Община Велинград

Проект на наредба

Мотиви съответно доклад

Частична предварителна оценка на въздуха

Справка обществени консултации

Коментарите са изключени!