Приемане на отчет на бюджета за 2020г.

Отчет СЕС

Отчет приходи и разходи

Обяснителна записка

Капиталови разходи

Коментарите са изключени!