Обществено обсъждане на Отчета за изпълнението на бюджета на Община Велинград за 2020г

Обществено обсъждане на Отчета за изпълнението на бюджета на Община Велинград за 2020г
Коментарите са изключени!