92 ГОДИНИ ОТ РОЖДЕНИЕТО НА ВЕЛИКИЯ БАС НИКОЛАЙ ГЯУРОВ

“Ако певецът има сълзи в очите, те едва ли ще бъдат доловени от публиката. Но ако сълзите са в гласа му, неизбежно ще преминат в гърлата на хората от залата“. Николай Гяуров

 

.

Коментарите са изключени!