Списък на допуснатите и недопуснати до интервю кандидати за длъжността „Общностен медиатор”

 

I.        Допуснати до следващия етап на подбора кандидати

 

 

Име и фамилия на кандидата

Рег. № на заявлението

1

Георги Иванов Симеонов  01-05 от 13.09.2021 г.

2

Франческо Ангелов Михайлов    01-04 от 13.09.2021 г.

3

Красимир Христов Петров 01-03 от 13.09.2021 г.  

4

Надежда Запринова Гугуткова 01-02 от 13.09.2021 г.

 

 

Интервюто с допуснатите кандидати ще се проведе на 16.09.2021 г., от  11.00 часа, в сградата на Община Велинград, бул. „Хан Аспарух” № 35, гр. Велинград

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  1. II.        Недопуснати до следващия етап на подбора кандидати

 

Име и фамилия на кандидата

Рег. № на заявлението

Основание за недопускане
 

-

-

-

 

 

КОМИСИЯ:

 

                                                  

Председател: ………………………

                            Ат.Палигоров /п/

Членове:

  1. 1.      ………………………………….
  2. 2.      ……………………………………
  3. 3.      ……………………………………
  4. 4.      ………………………………………

Дата:15.09.2021г.

гр. Велинград

Коментарите са изключени!