СПИСЪК С ОЦЕНКИ НА КЛАСИРАНИТЕ КАНДИДАТИ ЗА ОБЩНОСТНИ МЕДИАТОРИ, ПОДРЕДЕНИ В НИЗХОДЯЩ РЕД ПО ПОЛУЧЕНИ ОЦЕНИТЕЛНИ ТОЧКИ

 

Трите имена на кандидата за общностен медиатор

телефон

Брой точки в низходящ ред

1

Красимир Христов Петров

 

72

2

Георги Иванов Симеонов

74

3

Франческо Ангелов Михайлов

 

76

4

Надежда Запринова Гугуткова

81

 

 

 

КОМИСИЯ:

 

Председател: ………………………

                            Ат.Палигоров /п/

 

  Членове:
  1. 1.      ………………………………….
  2. 2.      ……………………………………
  3. 3.      ……………………………………
  4. 4.      ………………………………………
          ДАТА: 16.09.2021г. гр. Велинград
Коментарите са изключени!