Решение № ПК – 39 – ПР/ 2021г. за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействие на околната среда

Решение№ ПК – 39-ПР/ 2021г. за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействие на околната среда

Коментарите са изключени!