Заповед № 856/24.06.2021

Относно Разрешаване на ПУП в кв.154 за УПИ I -1349 по плана на гр. Велинград

Заповед № 856/24.06.2021

Коментарите са изключени!