Заповед № 1344/30.09.2021

Относно: разрешение за изработване на ПУП кв.23 УПИ VIII -78 и XVI-202 по плана на с. Юндола

Заповед № 1344/30.09.2021

Коментарите са изключени!