Заповед № 1345/30.09.2021

Oтносно: разрешение за изработване на ПУП в кв.380 УПИ X-3604 по плана на гр. Велинград

Заповед № 1345/30.09.2021
Коментарите са изключени!