Заповед № 1093/28.07.2021

Oтносно: разрешение за изработване на ПУП в кв.226 УПИ VII-7009 по плана на гр. Велинград

Заповед № 1093/28.07.2021

Коментарите са изключени!