Заповед №1378/07.10.2021г.

Относно:разрешение ПУП в кв.223 за УПИ XXIV-2198 по плана на Велинград Заповед №1378/07.10.2021г.
Коментарите са изключени!