Заповед №1379/07.10.2021г.

Относно:разрешение ПУП в кв.142 за УПИ II-3823 по плана на гр. Велинград

Заповед №1379/07.10.2021г.

Коментарите са изключени!