ОБЯВЛЕНИЕ

Изх. № 31-00/342 от 08.10.2021 г.

О Б Щ И Н А    В Е Л И Н Г Р А Д

 

ОБЯВЛЕНИЕ

                Оповестявам публично откриването на производство по издаване на административен акт с предварително изпълнение, свързан със забрани, както следва:

Забрана за продажбата, сервирането, предлагането на вино и спиртни напитки в търговските обекти и в заведения за обществено хранене и развлечения, считано от 17.00 ч. на 13.11.2021 г. до 24.00ч. на 14.11.2021 г., както и при потенц. нов избор от 17.00 ч. на 20.11.2021 г. до 24.00ч. на 21.11.2021 г.

и забрана консумацията на вино и спиртни напитки считано от 17.00 ч. на 13.11.2021 г. до 24.00ч. на 14.11.2021 г., както и при потенц. нов избор от 17.00 ч. на 20.11.2021 г. до 24.00ч. на 21.11.2021 г.

в обекти, както следва:

-          заведения за обществено хранене и развлечения на територията на община Велинград;

-           на обществени места на територията на община Велинград;

-          в сградите на община Велинград на бул. Хан Аспарух”№ 35 и Хан Аспарух” № 54 – гр. Велинград;

-          сградите, в които са помещенията за изборни секции, както и на територията на поземлените имоти, в които са построени тези сгради, намиращи се на територията на община Велинград;

-          в транспортните средства, с които се транспортират изборни книжа и материали;

Забрана за допускане на лица в нетрезво състояние в сградата на бул. Хан Аспарух” № 35, гр. Велинград.

Ще бъде допускана продажба, сервиране, предлагане на вино и спиртни напитки в заведенията за обществено хранене и развлечения за горецитирания период, когато това е свързано с провеждане на сватбени тържества, кръщенета, помени, но при извършено предварително съгласуване от кмет на община, в чиито задължения е и своевременното координиране с РУ Велинград към ОД на МВР –Пазарджик, ако няма издаден акт на Министър на здравеопазването, изключващ прилагането.

            Определям форма за участие на заинтересованите лица в производството – писмени предложения и възражения.

            Адрес: гр. Велинград, общ. Велинград, бул.Хан Аспарух 35, деловодство.

            Срокът, в който заинтересованите страни могат да осъществят правото си на участие е до 24.00 ч. на 07.11.2021г. вкл.. Право на достъп до информацията по преписката може да се получи в кабинет № 22, ет.2.

            Съображения за издаване на акта:

            Насрочени са избори за президент и вицепрезидент на Република България и за народни представители на 14.11.2021 г. и възможно на 21.11.2021 г..

Издаването на акта цели опазване на обществения ред в хода на организационно – техническата подготовка при произвеждане на изборите и цели предотвратяването на нарушения при съобразяване и с нормативно установените задължения на органите на МВР за охрана на всички изборните секции.

Д-Р КОСТАДИН КОЕВ:

КМЕТ НА ОБЩИНА ВЕЛИНГРАД

Подпис: ЗАМЕСТНИК-КМЕТ

СВЕТЛА ТОМОВА………………/п/………..,

оправомощена със заповед № 1388/08.10.2021 г.

 

 

Коментарите са изключени!