Обява за промени в обхвата на секции : №18, №19,№21 и №22

УВАЖАЕМИ  СЪГРАЖДАНИ,

          С настоящото Ви уведомяваме за нъстъпили промени в обхвата на секции : №18, №19,№21 и №22, както следва:

          1. Адресно регистрираните по постоянен адрес в гр. Велинград,  улица „Братя Маврикови” с номера както следва: №1, №2, №3, №4, №5, №6, №7, №8, №9, №10, №11, №13 и №15,  за предстоящите избори  на 14 ноември 2021г. ще можете да упражните правото си на глас  в секция  № 18 , която се намира в сградата на ДГ „Еделвайс” с адрес: кв. Чепино, ул. „Добри Чинтулов” №4, гр. Велинград.

          2. Адресно регистрираните по постоянен адрес в гр. Велинград,  улица  „Братя Маврикови” с номера както следва:   № 19 , № 20, №21, № 22, №23, № 24, № 25, № 26, №27, № 28, №29, №30, №31, №32,№33, №33а, №35, №37, №39, №39а, №41, №43, №45, №47, №49, №51, №53, №55, №57, №59, №61, №63, №65, №65а, №67, №69, №71, и №75, за предстоящите избори на 14 ноември 2021 г.  ще можете да упражните правото си на глас  в секция № 22, която се   намира се в сградата на II- ро ОУ „Неофит Рилски”  с адрес: кв. Чепино, ул. „Братя Маврикови” №48, гр. Велинград.

          3. Адресно регистрираните по постоянен адрес в гр. Велинград, улица „Ангел Чопев” с номера както следва: №7, №7а, №9, №11, №12, № 13, №14, №15, №16, №16а, №17, №18, №19, №20, № 21, №21а, №22, №23, №24, №25 и №26 за предстоящите избори  на 14 ноември 2021г. ще можете да упражните правото си на глас  в секция № 18 която се намира в сградата на ДГ „Еделвайс”, с адрес:  ул. „Добри Чинтулов” №4, гр. Велинград.

          4. Адресно регистрираните по постоянен адрес в гр. Велинград, улица  „Никола Бандаков” с номера както следва: №49, №55, №57, №59, №62, №63, №64, №65, №66, №67, №68, №70, №71, №72, №74, №75, №78, №79, №80, №83, №84, №89, №92, №93, №99, №100, №102, №113, №116, №118, №119, №120, №123, №128, №130, №137, №138, № 142, №147, № 149, №150, №161, №173, №180, №181, №182   ще можете да упражните правото си на глас  в секция № 19, която се намира се в сградата на ПГД „Иван Вазов”  с адрес: бул. „Съединение” №44, гр. Велинград.

 

          5. Адресно регистрираните по постоянен адрес в гр. Велинград, ул. „Тинтява”; ул.„Мура” и ул.„Изгрев” за предстоящите избори  на 14 ноември 2021г. ще можете да упражните правото си на глас  в секция № 21  намираща се в сградата на читалище „ Св. Св. Кирил и Методий” -   адрес: пл. „Македония” №1, гр. Велинград.

          6. Адресно регистрираните по постоянен адрес в гр. Велинград, ул. „Лилия” за предстоящите избори  на 14 ноември 2021г. ще можете да упражните правото си на глас  в секция № 19  намираща се в сградата на ПГД „Иван Вазов” с адрес: бул. „Съединение” №44, гр. Велинград.

 

Коментарите са изключени!