Годишен финансов отчет за изпълнението на бюджета през 2020г., Баланс, Приложения, Одитен доклад на Сметна палата

Одитен доклад 2020

ОТЧЕТ 2020

БАЛАНС 2020

Коментарите са изключени!