Отчетни данни по ЕБК за изпълнението на бюджета и СЕС за Третото тримесечие на 2021г., приложения към него и баланс. Своден разчет за финансиране на капиталовите разходи за периода: от 01.01.2021 г. до 30.09.2021г., Разчет за финансиране на капиталовите разходи план/отчет за периода: от 01.01.2021 г. до 30.09.2021г.

БАЛАНС

КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ

ОТЧЕТИ НАТУРИ И ТРАНСФЕРИ

ПРИКАЧЕНИ ФАЙЛОВЕ

Коментарите са изключени!