Съобщение

     Община Велинград уведомява, че за произвеждане на насрочените на 14.11.2021 г. избори  не е образувана подвижна секция за гласуване на лица, поставени под задължителна карантина или задължителна изолация, поради недостигане на минималния брой от седем заявления съгласно решение на ЦИК № 837-ПВР/НС от 01.11.2021 г. във връзка с № 831-ПВР/НС от 29.10.2021 г.

Коментарите са изключени!