Проект за приемане на План – сметка за дейностите по управление на отпадъците и определяне на такса битови отпадъци за 2022г.

Проект за приемане на План – сметка за дейностите по управление на отпадъците и определяне на  такса битови отпадъци за 2022г.

Коментарите са изключени!