Заповед схема за трасе на подземна кабелна линия

Заповед схема за трасе на подземна кабелна линия
Коментарите са изключени!