Сесия 2021-12-16

ДНЕВЕН РЕД:

1.Разглеждане на Решение №312 от 25.11.2021г. на Общински съвет – Велинград, относно Освобождаване на ВрИД Управител на „МБАЛ-Велинград” ЕООД и определяне на нов временно изпълняващ длъжността Управител на „МБАЛ-Велинград” ЕООД до провеждането на конкурс, след връщането му за ново обсъждане от Областен управител. Докл.: Л.Перчинков РЕШЕНИЕ № 339

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:

                                                   /Любомир Перчинков/

Коментарите са изключени!