ОБЩИНСКА ПРОГРАМА ЗА ПОЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНОПОЛЕЗЕН ТРУД ОТ ЛИЦА, ОБЕКТ НА МЕСЕЧНО СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ В ОБЩИНА ВЕЛИНГРАД ЗА 2022г.

ОБЩИНСКА ПРОГРАМА ЗА ПОЛАГАНЕ НА  ОБЩЕСТВЕНОПОЛЕЗЕН ТРУД  ОТ ЛИЦА, ОБЕКТ НА МЕСЕЧНО СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ В  ОБЩИНА ВЕЛИНГРАД ЗА  2022г.

Коментарите са изключени!