План-сметка за дейностите по управление на отпадъците и определяне на размера на таксата битови отпадъци за 2022 година.

План-сметка за дейностите по управление на отпадъците и определяне на размера на таксата битови отпадъци за 2022 година.
Коментарите са изключени!