Отчетни данни по ЕБК за изпълнението на бюджета и СЕС за Четвъртото тримесечие на 2021г., приложения към него и баланс. Своден разчет за финансиране на капиталовите разходи за периода: от 01.01.2021 г. до 31.12.2021г.

БАЛАНС

КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ

ОТЧЕТИ НАТУРИ И ТРАНСФЕРИ

ПРИЛОЖЕНИЯ СПРАВКИ

Коментарите са изключени!