СПИСЪК НА КЛАСИРАНИТЕ КАНДИДАТИ ЗА ПЕРСОНАЛ ПО ПРОЕКТ „ПАТРОНАЖНА ГРИЖА + В ОБЩИНА ВЕЛИНГРАД”

Приложение № 8

СПИСЪК НА КЛАСИРАНИТЕ КАНДИДАТИ ЗА ПЕРСОНАЛ ПО ПРОЕКТ „ПАТРОНАЖНА ГРИЖА + В     ОБЩИНА ВЕЛИНГРАД”         

 

№ по ред

Име, презиме, фамилия

Общ брой точки

Длъжност

Забележка

1

Георги Стоянов Цанов

15,00

Изпълнител-шофьор

2

Здравко Георгиев Стаматов

14,33

                  резерва

С класираният кандидат за персонал  № 1, ще бъде сключени трудов договор за изпълнението на услугите и целите по проекта.

Кандидатът за персонал  № 2 не губи правото си за участие, а остава като резерва в случай, че се освободи място от изпълнителите, с които е сключен договор.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЯТА:……П……       

                                                                                       дата: 04.05.2022г.

Коментарите са изключени!