Заповед Попълване на кадастрален план с верни имотни граници кв.27 ПИ 791 с.Драгиново,Община Велинград

Заповед Попълване на кадастрален план с верни имотни граници кв.27 ПИ 791 с.Драгиново,Община Велинград
Коментарите са изключени!