Заповед кв.158 УПИ X-394″За ЖС,търговия и услуги” по плана на гр.Велинград

Заповед кв.158 УПИ X-394″За ЖС,търговия и услуги” по плана на гр.Велинград
Коментарите са изключени!