Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Велинград

     Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Велинград, приета с решение № 165 от 31.05.2018 г., протокол № 5, изм. и доп. решение № 300 от 25.10.2018 г., протокол № 9, отм. текстове с решение № 774/14.12.2018 г. на Пазарджишки адм. съд, изм. и допълнена с решение № 336/16.12.2020 г. протокол № 16 на ОбС; Решение № 3/28.01.2021 г. на ОбС протокол № 1; Решение № 53/25.02.2021 г. на ОбС протокол № 2; Решение № 247/30.09.2021 г. на ОбС, протокол № 12; решение № 343/22.12.2021 г. на ОбС, протокол № 17; решение № 72/31.03.2022 г. на ОбС, протокол № 4

     На основание чл. 26, ал. 2 и в сроковете по чл. 26, ал. 4 от Закона за нормативните актове, чрез настоящото публикуване, Велинградска община осигурява възможност на заинтересованите лица да направят своите предложения и становища по проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Велинград

     Коментари, мнения и препоръки по предложения проект могат да се изпращат в законоустановения срок, както следва:

а) по електронен път на адрес: obshtina@velingrad.bg

б) чрез ЦАО на отдел „АИОВО” (деловодство в гр. Велинград, бул. „Хан Аспарух” № 35, ет. 1

Дата на откриване:

20.5.2022 г.

Целева група:

Всички заинтересовани

Сфера на действие:

Цени на услуги, предоставяни от община Велинград чрез общинско предприятие

Дата на приключване:

21.6.2022 г.

1. Частична оценка на въздействие

2. Обявление

3. Проект за обществени консултации 

4. Мотиви

5. Доклад

6. Сравнителен файл

Коментарите са изключени!