ЗАПОВЕД ЗА ОБРАЗУВАНЕ НА СЕКЦИИ С АДРЕСИ И ОБХВАТ (МЕСТА ЗА ГЛАСУВАНЕ

З А П О В Е Д

№ …1254…

                    Велинград, 11.08.2022 г.

                На основание чл. 8, ал. 2, ал. 3, чл. 9, ал.6 и ал. 8, чл. 243 и чл.244 от Изборен кодекс, Указ № 213 от 01 август 2022г., обнародван в ДВ бр. 61 от 02.08.2022г. на Президента на Република България за насрочени избори за Народно събрание на 02 октомври 2022 г., Заповед № 409/04.08.2022 г. на директор ОССУ – дом за стари хора „Ела” гр. Велинград, Заповед № 37/04.08.2022 г. на управителя на СБР-ВИТА ЕООД – Велинград, , Заповед № 226/08.08.2022 г. на директор на „СБР – НК” ЕАД филиал Велинград, Заповед № 382/04.08.2022 г. управител на СБПЛРПФЗ „Св. Петка Българска” ЕООД – Велинград, сключени договори

Н А Р Е Ж Д А М:

         I. Образувам избирателни секции на територията на Община Велинград за произвеждане на избори за Народно събрание на 02 октомври 2022г. и утвърждавам тяхната номерация, обхват и адрес, както следва:

1. За гр. ВЕЛИНГРАД

  1.1. Секция № 001- Исторически музей – ул. „Владо Черноземски”№ 4, гр.Велинград, общ. Велинград, обл. Пазарджик:

Обхват на секция:

Пътна артерия

Номер и подномер, вход

00165 УЛ.АЛЕН МАК

001 , 002 , 003 , 004 , 006 , 008 , 010 , 012 , 014 , 016

00360 УЛ.ВЛАДО ЧЕРНОЗЕМСКИ

001 , 001 А , 002 , 002 А , 003 , 003 А , 003 Б , 004 , 005 , 006 , 007 , 008 , 009 , 010 , 010А , 011 , 012 , 013 , 014 , 015 , 016 , 017 , 018 , 019 , 020 , 021 , 022 , 023 , 024 , 025 , 026 , 027 , 028 , 029 , 030 , 031 , 032 , 034 , 034А , 035 , 036 , 037 , 037А , 038 , 039 , 040 , 040А , 041 , 042 , 043 , 044 , 045 , 046 , 047 , 048 , 049 , 050 , 051 , 052 , 053 , 054 , 055 , 056 , 057 , 058 , 059 , 060 , 061 , 062 , 063 , 064 , 065 , 069 , 071 , 073 , 075 , 077

00374 УЛ.АНТОН ПОПОВ

002 , 004

00641 УЛ.АЧОВИЦА

001 , 002 , 003 , 003А , 004 , 005 , 006 , 008

01763 УЛ.ГЕНЕРАЛ ГУРКО

002 , 002А , 003 , 004 , 004А , 005 , 006 , 006 А , 006А , 007 , 008 , 009 , 010 , 011 , 012 , 013 , 014 , 015 , 016 , 017 , 018 , 019 , 020 , 021 , 022 , 023 , 024 , 025 , 026 , 027 , 028 , 029 , 030 , 031 , 031А , 032 , 033 , 034 , 034А

03037 УЛ.ХАН ПЕРСИЯН

001 , 002 , 003 , 004 , 005 ,

ОБЩИНА ВЕЛИНГРАД, ОБЛАСТ ПАЗАРДЖИК 4600 Град Велинград, бул.”ХанАспарух” №35, тел.0359 / 5-20-25, 2-32-02 факс 0359/ 5-43-41, З А П О В Е Д № …1254… Велинград, 11.08.2022 г.

На основание чл. 8, ал. 2, ал. 3, чл. 9, ал.6 и ал. 8, чл. 243 и чл.244 от Изборен кодекс, Указ № 213 от 01 август 2022г., обнародван в ДВ бр. 61 от 02.08.2022г. на Президента на Република България за насрочени избори за Народно събрание на 02 октомври 2022 г., Заповед № 409/04.08.2022 г. на директор ОССУ – дом за стари хора „Ела” гр. Велинград, Заповед № 37/04.08.2022 г. на управителя на СБР-ВИТА ЕООД – Велинград, , Заповед № 226/08.08.2022 г. на директор на „СБР – НК” ЕАД филиал Велинград, Заповед № 382/04.08.2022 г. управител на СБПЛРПФЗ „Св. Петка Българска” ЕООД – Велинград, сключени договори Н А Р Е Ж Д А М: I. Образувам избирателни секции на територията на Община Велинград за произвеждане на избори за Народно събрание на 02 октомври 2022г. и утвърждавам тяхната номерация, обхват и адрес, както следва: 1. За гр. ВЕЛИНГРАД 1.1. Секция № 001- Исторически музей – ул. „Владо Черноземски”№ 4, гр.Велинград, общ. Велинград, обл. Пазарджик: Обхват на секция:

Пътна артерия Номер и подномер, вход 00165 УЛ.АЛЕН МАК 001 , 002 , 003 , 004 , 006 , 008 , 010 , 012 , 014 , 016 00360 УЛ.ВЛАДО ЧЕРНОЗЕМСКИ 001 , 001 А , 002 , 002 А , 003 , 003 А , 003 Б , 004 , 005 , 006 , 007 , 008 , 009 , 010 , 010А , 011 , 012 , 013 , 014 , 015 , 016 , 017 , 018 , 019 , 020 , 021 , 022 , 023 , 024 , 025 , 026 , 027 , 028 , 029 , 030 , 031 , 032 , 034 , 034А , 035 , 036 , 037 , 037А , 038 , 039 , 040 , 040А , 041 , 042 , 043 , 044 , 045 , 046 , 047 , 048 , 049 , 050 , 051 , 052 , 053 , 054 , 055 , 056 , 057 , 058 , 059 , 060 , 061 , 062 , 063 , 064 , 065 , 069 , 071 , 073 , 075 , 077 00374 УЛ.АНТОН ПОПОВ 002 , 004 00641 УЛ.АЧОВИЦА 001 , 002 , 003 , 003А , 004 , 005 , 006 , 008 01763 УЛ.ГЕНЕРАЛ ГУРКО 002 , 002А , 003 , 004 , 004А , 005 , 006 , 006 А , 006А , 007 , 008 , 009 , 010 , 011 , 012 , 013 , 014 , 015 , 016 , 017 , 018 , 019 , 020 , 021 , 022 , 023 , 024 , 025 , 026 , 027 , 028 , 029 , 030 , 031 , 031А , 032 , 033 , 034 , 034А 03037 УЛ.ХАН ПЕРСИЯН 001 , 002 , 003 , 004 , 005 , 007 , 013 В , 063 03160 УЛ.ГЕО МИЛЕВ 001 , 003 , 005 , 007 03397 УЛ.ГЕОРГИ КИРКОВ 001 , 001А , 003 , 004 , 005 , 006 05092 УЛ.ЕЛИН ВРЪХ 001 , 002 , 003 , 004 , 005 , 006 , 007 , 008 , 009 , 010 , 011 , 012 , 013 , 014 , 015 , 016 , 018 , 019 , 020 , 021 06971 УЛ.ИЗВОР 001 , 002 , 006 08317 УЛ.КЛАДОВА 001 , 002 , 002А , 003 , 004 , 004 А , 004А , 005 , 006 , 006А , 007 , 008 , 009 , 010 , 011 , 012 , 013 , 013А , 014 , 015 08485 УЛ.КОПАНКА 001 , 002 , 003 , 004 , 005 , 006 08632 УЛ.КРАЙРЕЧНА 001 , 002 , 003 , 004 , 005 , 006 , 008 , 010 , 012 , 014 , 016 , 018 , 020 10286 УЛ.МАРШАЛ ТОЛБУХИН 001 , 002 , 003 , 004 , 005 , 006 , 007 , 008 , 009 , 010 , 011 , 012 , 013 , 014 , 014А , 015 , 015А , 015Б , 016 , 018 , 020 , 021 , 022 , 023 , 024 , 026 , 028 , 030 10392 УЛ.МЕТОДИ ДРАГИНОВ 001 , 001А , 002 , 003 , 003А , 004 , 005 , 006 , 007 , 008 , 009 , 010 , 011 , 012 10433 УЛ.МЕТОДИ ШАТАРОВ 001 , 002 , 003 , 004 , 004А , 005 , 005А , 006 , 007 , 008 , 009 , 010 , 011 , 012 , 013 , 014 , 015 , 016 , 018 , 020 , 022 , 024 , 026 , 028 , 030 , 032 , 034 , 036 , 038 , 040 , 042 10495 УЛ.МИЛОШ ПАПАРКОВ 019 , 021 , 022 , 024 10700 УЛ.МУСАЛА 001 , 003 14091 УЛ.ПАНАЙОТ ХИТОВ 005 , 005А , 006 , 007 , 008 , 009 , 010 , 011 , 012 , 013 , 014 , 015 , 016 , 017 , 018 , 018А , 020 , 022 16242 УЛ.СЕРГЕЙ КИРОВ 001 , 002 , 004 , 005 , 006 , 007 , 008 , 009 17381 УЛ.СТЕФАН СТАМБОЛОВ 015 , 026 19604 УЛ.ЧАВДАР ВОЙВОДА 015 , 017 , 019 , 021 , 022 , 023 , 024 , 025 , 026 , 026 З , 027 , 028 , 028А , 029 , 030 , 031 , 032 , 033 , 034 , 035 , 036 , 038 , 040 , 042 , 044 , 046 , 048 , 048А , 050 , 050А , 052 19755 УЛ.ПОП ТОПОРЧО 021 , 023 , 025 , 029 , 029А , 031 , 033 , 033А

1.2. Секция № 002 – адрес: Читалище „Васил Левски” , кв. Каменица, бул. „Съединение” 181, гр.Велинград,общ. Велинград, обл. Пазарджик: Обхват на секция:

Пътна артерия Номер и подномер, вход 01122 УЛ.БЕГОВИЦА 001 , 002 , 002А , 003 , 003А , 004 , 005 , 005А , 006 , 007 01780 УЛ.БУКОВ ДОЛ 018 , 018А , 020 , 022 , 024 , 026 , 028 , 030 , 032 , 034 01852 УЛ.БЯЛАТА СКАЛА 001 , 001А , 003А , 004 , 005 , 006 , 007 , 007А , 008 , 009 , 010 , 011 , 012 , 013 , 014 , 015 , 016 , 017 , 018 , 019 , 020 , 021 , 022 , 023 , 024 , 025 , 027 , 029 , 031 , 033 03318 БУЛ.СЪЕДИНЕНИЕ 312 , 316 , 318 , 320 , 322 , 324 , 326 , 326 А , 326А , 328 04555 УЛ.ДИМЧО ДЕБЕЛЯНОВ 001 , 004 04707 УЛ.ДРАГИЧЕ 001 , 002 , 003 , 004 , 004 А , 004А , 005 , 005 А , 006 , 006А , 007 , 008 , 008А , 009 , 010 , 010А , 011 , 012 , 012А , 013 , 014 , 014А , 015 , 016 , 016А , 019 , 020 , 021 , 022 , 023 , 028 , 031 , 049 , 049 А , 049А 05894 УЛ.ДОРА ГАБЕ 003 , 009 , 010 06906 УЛ.ИВАН УШЕВ 002 , 004 , 006 , 008 , 010 , 012 , 012А , 014 , 016 , 018 , 020 , 022 , 024 , 025 , 026 , 027 , 027А , 028 , 029 , 030 , 031 , 032 , 033 , 034 , 035 , 035А , 036 , 036А , 037 , 037А , 038 , 039 , 040 , 041 , 042 , 043 , 044 , 045 , 046 , 047 , 048 , 049 , 050 , 052 , 054 08749 УЛ.КРУПСКАЯ 001 , 002 , 003 , 004 , 004А , 005 , 006 , 007 , 007А , 009 , 011 , 013 09223 УЛ.ЛОКВАТА 001 , 002 , 003 , 004 , 005 , 006 , 007 , 007А , 008 , 009 , 010 , 012 , 014 , 016 , 018 10118 УЛ.МАЛЧИКА 001 , 001А , 003 11096 УЛ.НЕЖОВИЦА 001 , 001А , 002 , 003 , 004 , 005 , 006 , 007 , 008 , 008 А , 008А 14146 УЛ.СКРИЕНИЦА 001 , 002 , 003 , 004 , 005 , 006 , 007 , 008 , 009 , 010 , 011 , 012 , 013 , 014 , 014 А , 014А , 015 , 016 , 017 , 017А , 018 , 019 , 019А , 021 , 023 , 025 , 027 , 027 А , 027А 14773 УЛ.ПЕЧЕНЕГ 001 , 002 , 003 , 004 , 004А , 005 , 006 , 007 , 008 , 009 , 010 , 011 , 012 , 012А , 013 , 014 , 015 , 016 , 018 16047 УЛ.САМАРА 001 , 002 , 003 , 004 , 005 , 007 16050 УЛ.САМОВОДИЦА 001 , 002 , 003 , 004 , 005 , 006 , 007 , 008 , 010 16849 УЛ.СТОЙО КАЛПАЗАНОВ 001 , 002 , 003 , 004 , 005 , 005А , 006 , 007 , 008 , 009 , 010 , 011 , 011А , 012 , 013 , 013 А , 013А , 014 , 015 , 016 , 017 , 018 , 019 , 020 , 021 , 022 , 023 , 023 А , 023А , 024 , 026 , 027 , 028 , 028 А , 028А 18232 УЛ.ТОДОР УЗУНОВ 001 , 002 , 003 , 004 , 005 , 006 , 007 , 008 , 009 , 010 , 011 , 012 , 012А , 013 , 014 , 018 , 020 20359 УЛ.ЮРИ ВЕНЕЛИН 001 , 003 , 004 , 005 , 006 , 007 , 007В , 008 , 008Б , 008В , 009 , 010 , 010А , 011 , 012 , 013 , 014 , 015 , 016 , 017 , 018 , 018А , 019

1.3. Секция № 003 – адрес: III-ОУ „Христо Ботев” /начален етап/малкото училище до църква Св. Троица/, ул. „Малчика” , гр. Велинград, общ. Велинград, обл. Пазарджик: Обхват на секция: Пътна артерия Номер и подномер, вход 01025 УЛ.БАБА ТОНКА 005 , 006 , 007 , 008 , 009 , 010 , 010А , 011 , 012 , 014 01081 УЛ.БАТАК 001 , 002 , 003 , 004 , 005 , 006 , 007 , 008 , 009 , 010 , 012 , 013 , 014 , 015 , 016 , 017 , 018 01674 УЛ.БРАТОВЧЕДИ ПУХАЛЕВИ 001 , 002 , 003 , 004 , 005 , 006 , 006 А , 006А , 007 , 008 , 009 , 010 , 011 , 012 , 013 , 014 , 015 , 016 , 017 , 018 , 019 , 020 , 020А , 021 , 022 , 023 , 023А , 024 , 025 , 026 , 027 , 028 , 029 , 030 , 031 , 032 , 033 , 034 , 035 , 035А , 036 , 037 , 038 , 039 , 040 , 041 02186 УЛ.ВЕЛА ПИСКОВА 001 , 002 , 003 , 004 , 005 , 006 02539 УЛ.СВ.ИВАН РИЛСКИ 001 , 002 , 003 , 004 , 005 , 006 , 007 , 007А , 008 , 009 , 010 , 011 , 012 , 013 , 014 , 015 , 016 , 017 , 018 , 018А , 020 , 022 , 022А 03397 УЛ.ГЕОРГИ КИРКОВ 007 , 009 , 009А , 010 , 011 , 012 , 013 , 014 , 015 , 016 , 017 , 018 , 019 , 020 , 021 , 022 , 023 , 025 , 027 , 029 , 031 , 033 , 035 05089 УЛ.ЕЛЕНКА 001 , 003 , 005 , 005А , 007 , 009 , 011 , 013 , 013А 10269 УЛ.МАРИЯ КЮРИ 001 , 002 , 003 , 004 , 006 , 008 , 010 , 012 10481 УЛ.МИЛЕВИ СКАЛИ 001 , 001А , 002 , 003 , 004 , 004А , 005 , 006 , 006А , 007 , 008 , 009 , 010 , 010А , 011 , 012 , 012А , 014 , 015 , 016 , 016А , 017 , 017А , 018 , 018А , 019 , 020 , 021 , 021А , 022 , 023 , 024 , 024А , 025 , 026 , 027 , 027 А , 027А , 028 , 029 , 030 , 031 , 032 , 033 , 034 , 036 , 038 , 038 А , 038 Б , 038 В , 039 , 040 , 042 , 042 Б , 042 В , 044 , 046 , 048 , 048 А , 050 10495 УЛ.МИЛОШ ПАПАРКОВ 001 , 002 , 004 , 005 , 005А , 006 , 007 , 008 , 009 , 010 , 011 , 012 , 013 , 014 , 015 , 016 , 017 , 018 , 020 11853 МЕСТНОСТ БОЧВА 069 14091 УЛ.ПАНАЙОТ ХИТОВ 001 , 002 , 003 , 004 14888 ПЛ.ВАСИЛ КОЛАРОВ 001 , 001А , 003 15165 УЛ.ПОП БОГОМИЛ 001 , 002 , 003 , 004 , 005 , 005А , 006 , 007 , 008 , 009 , 010 , 011 , 012 , 014 , 016 16420 УЛ.СОКОЛ 001 , 001 А , 001А , 002 , 003 , 003 А , 003А , 004 , 005 , 006 , 007 , 008 , 009 , 010 , 011 , 012 , 013 , 014 , 016 18397 УЛ.ТРЕТИ МАРТ 001 , 002 , 003 , 004 , 005 , 006 , 007 , 008 , 008А , 009 , 010 , 011 , 012 , 013 , 014 , 015 , 016 , 017 , 018 , 019 , 020 , 021 , 022 , 023 , 024 , 025 , 026 , 027 , 029 , 031 , 033 , 035 , 037 19368 УЛ.ЦАР КРУМ 001 , 002 , 003 , 003А , 004 , 005 , 006 , 007 , 009 , 010 19604 УЛ.ЧАВДАР ВОЙВОДА 001 , 002 , 003 , 004 , 005 , 006 , 007 , 008 , 008А , 008Б , 009 , 009А , 010 , 011 , 012 , 013 , 013А , 014 , 016 , 018 , 020 , 020А , 020Б 19755 УЛ.ПОП ТОПОРЧО 001 , 002 , 003 , 004 , 005 , 006 , 007 , 008 , 010 , 011 , 012 , 013 , 014 , 015 , 016 , 017 , 018 , 019 , 020 , 022 , 024 , 026 , 028 , 030 , 032 , 034 , 034А , 036 , 036А , 038 , 040

1.4. Секция № 004 – адрес: сградата на „Сярна баня”, кв. Каменица, ул. „Георги Кирков”, гр.Велинград, общ. Велинград, обл. Пазарджик: Обхват на секция:

Пътна артерия Номер и подномер, вход 00093 УЛ.АЛЕКСАНДЪР ДИМИТРОВ 001 , 002 , 003 , 003А , 004 , 005 , 006 , 007 , 008 , 008 А , 008А , 008Б , 009 , 009А , 010 , 010А , 011 , 011А , 012 , 013 , 014 , 015 , 015 А , 015А , 017 , 019 00744 УЛ.АРАПЧАЛ 001 , 002 , 003 , 004 , 005 , 006 , 007 , 008 01025 УЛ.БАБА ТОНКА 001 , 002 , 003 , 004 01064 УЛ.БАНСКА 002 , 003 , 004 , 005 , 006 , 007 , 008 , 009 , 010 , 011 , 012 , 013 , 014 , 015 , 016 , 018 , 020 , 022 , 024 , 026 , 026А , 028 , 030 , 032 , 034 , 036 , 038 , 040 02169 УЛ.ВЕЛА БЛАГОЕВА 007 02350 УЛ.ВЛАДАЯ 001 , 002 , 003 , 004 , 005 , 006 , 007 , 008 , 009 , 010 , 010А , 011 , 015 , 017 , 019 , 019А , 021 , 023 , 025 , 027 03397 УЛ.ГЕОРГИ КИРКОВ 026 , 028 , 030 , 032 , 032А , 034 , 036 , 038 , 038А , 039 , 040 , 041 , 042 , 042 А , 042А , 043 , 044 , 045 , 046 , 047 , 048 , 049 , 050 , 051 , 052 , 053 , 053А , 054 , 055 , 056 , 057 , 058 , 059 , 060 , 061 , 062 , 063 , 063А , 063Б , 066 03767 УЛ.ГОГОЛ 001 , 001А , 002 , 003 , 004 , 005 , 006 , 007 , 007А , 008 , 009 04430 УЛ.ДИМИТЪР ПОЛЯНОВ 001 , 001А , 002 , 003 , 004 , 005 , 006 , 006А , 007 , 009 , 011 05089 УЛ.ЕЛЕНКА 002 , 004 , 006 , 006А , 008 , 008А , 010 , 010А , 012 , 012А , 014 , 015 , 015А , 016 , 017 , 018 , 019 , 019А , 020 , 022 , 023 , 024 , 025 , 026 , 027 , 027А , 028 , 028А , 029 , 030 , 031 , 033 , 035 , 037 , 039 , 039А , 041 , 041А 07541 УЛ.ЙОРДАНКА ЧАНКОВА 046 , 048 08084 УЛ.ПОЛК.БОРИС ДРАНГОВ 001 , 002 , 003 , 003А , 004 , 005 , 006 , 006А , 007 , 008 , 009 , 010 , 011 , 012 , 013 , 014 , 016 , 017 , 018 , 019 , 020 , 021 , 022 , 023 , 024 , 026 , 027 , 028 , 029 , 030 , 030А , 032 , 034 , 036 , 036 А , 036А , 040 , 042 08413 УЛ.КОКИЧЕ 001 , 001А , 002 , 003 , 004 , 005 , 006 , 007 , 008 , 010 11171 УЛ.НЕОФИТ РИЛСКИ 001 , 002 , 003 , 004 , 005 , 006 , 008 , 010 11421 УЛ.НИКОЛАЙ ОСТРОВСКИ 002 , 003 , 004 , 005 , 006 , 007 , 008 , 009 , 010 , 011 , 011А , 012 , 013 , 014 , 015 , 016 , 016А 16141 УЛ.РАЙНА КНЯГИНЯ 001 , 002 , 003 , 004 , 004А , 005 , 006 , 007 , 008 , 009 , 010 , 011 , 012 , 013 , 014 , 015 , 016 , 017 , 018 17035 УЛ.СТРАЖА 001 , 002 , 003 , 004 , 005 , 006 , 007 , 008 , 009 , 010 , 011 , 012 , 013 , 014 , 014А , 015 , 016 , 017 , 018 , 020 , 021 , 023 , 024 , 025 , 027 17449 УЛ.РАДЕЦКИ 001 , 002 , 003 , 004 , 005 , 006 , 006А , 007 , 008 , 009 , 010 , 010А , 012 , 014 , 016 , 018 , 020 , 022 19056 УЛ.ХРИСТО СМИРНЕНСКИ 045 , 047 , 049 , 051 , 053 , 055 , 057 , 059 , 061 , 061А , 063 , 065 , 067 , 069 , 071 , 073 , 075 , 077 , 077 А , 079 , 081 , 083 , 090 , 095

1.5. Секция № 005, адрес: III-то ОУ „Христо Ботев”, ул. Макаренко № 4, гр. Велинград, общ. Велинград, обл. Пазарджик Обхват на секция:

Пътна артерия Номер и подномер, вход 01140 УЛ.ДАСКАЛ ГЕОРГИ ЧОЛАКОВ 001 , 002 , 003 , 004 , 005 , 005 А , 005А , 006 , 007 , 008 , 009 , 010 , 011 , 012 , 013 , 015 , 017 , 017А , 019 01359 УЛ.БОР 002 , 004 01777 УЛ.БУЗЛУДЖА 001 , 002 , 003 , 004 , 005 , 006 , 007 , 007А , 008 , 008А , 009 , 010 , 011 , 012 , 013 , 013А , 015 , 017 01780 УЛ.БУКОВ ДОЛ 001 , 001А , 002 , 003 , 004 , 005 , 006 , 007 , 008 , 009 , 010 , 011 , 011А , 012 , 013 , 014 , 015 , 016 , 017 , 019 , 021 , 023 , 025 , 027 , 029 , 031 , 033 , 035 , 037 , 037А , 039 , 041 , 043 , 045 , 047 , 049 02172 УЛ.ВЕЛА ПЕЕВА 008 , 008А , 010 , 012 , 013 , 014 , 015 , 016 , 017 , 018 , 019 , 020 , 021 , 022 , 023 , 025 , 027 , 027А , 029 , 031 , 033 , 037 , 037 А , 037А , 039 , 041 , 043 03318 БУЛ.СЪЕДИНЕНИЕ 183 , 185 , 187 , 189 , 191 , 195 , 197 03719 УЛ.ГЕРГЕВАНА 029 , 031 , 031А , 035 , 037 04683 УЛ.ДРАВА 001 , 002 , 003 , 004 , 005 , 006 , 007 , 008 , 009 , 010 , 011 , 012 , 013 , 014 , 015 , 016 , 017 , 018 , 019 , 019А , 020 , 021 , 022 , 023 , 024 , 025 , 026 , 027 , 028 , 029 , 030 , 030А , 031 , 031 А , 031А 06906 УЛ.ИВАН УШЕВ 001 , 003 , 005 , 007 , 009 , 011 , 013 , 013 А , 013А , 015 , 017 , 017 А , 017А , 019 , 021 , 023 08334 УЛ.СВ.КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ 001 , 002 , 003 , 004 , 005 , 006 , 007 , 007А , 008 , 009 , 010 , 010 А , 011 , 011 А , 011А , 012 , 012 А , 012А , 013 , 014 , 015 , 016 , 017 , 018 , 018А , 019 , 019 А , 020 , 021 , 023 , 024 , 025 , 026 , 027 , 028 , 030 , 032 , 050 08629 УЛ.КОЧО ЧЕСТИМЕНСКИ 001 , 002 , 003 , 004 , 005 , 006 , 006А , 007 , 007А , 008 , 009 , 010 , 010А , 012 , 014 , 028 08749 УЛ.КРУПСКАЯ 008 , 010 , 012 , 014 , 015 , 016 , 017 , 018 , 019 , 020 , 021 , 022 , 023 , 024 , 025 , 026 , 027 , 028 09127 УЛ.ЛЕРМОНТОВ 001 , 002 , 002А , 003 , 004 , 004А , 005 , 006 , 007 , 008 , 008А , 009 , 010 , 010А , 011 , 012 , 013 , 014 , 015 , 016 , 017 , 019 10046 УЛ.МАКАРЕНКО 006 , 006 А , 006А , 008 , 010 , 011 , 012 , 012 А , 012А , 013 , 014 , 015 , 016 , 017 , 018 , 018 А , 019 , 020 , 021 , 022 , 023 , 024 , 025 , 026 , 027 , 028 , 029 , 030 , 031 , 032 , 033 , 034 , 035 , 036 , 037 , 038 , 039 , 041 , 043 , 045 , 048 , 053 , 055 10687 УЛ.МУР 001 , 002 , 003 , 004 , 005 , 006 , 007 , 008 , 009 , 010 , 012 , 014 , 016 , 018 , 020 , 022 17049 УЛ.СТРАЖИН 001 , 002 , 002 А , 002Б , 003 , 004 , 004 А , 004 Б , 004А , 004Б , 005 , 006 , 007 , 008 , 009 , 011 , 013 , 015 , 019 , 021 , 027

1.6.Секция № 006, адрес: ДГ „Радост”, бул.”Съединение” № 139, гр. Велинград, общ. Велинград, обл. Пазарджик Обхват на секция: Пътна артерия Номер и подномер, вход 01359 УЛ.БОР 001 , 001А , 003 , 005 , 007 , 009 , 011 , 013 , 015 , 017 , 019 , 021 , 023 , 025 02172 УЛ.ВЕЛА ПЕЕВА 001 , 002 , 002А , 003 , 004 , 004А , 005 , 006 , 007 , 009 , 011 02289 УЛ.ВИКТОР ЮГО 001 , 001А , 002 , 003 , 004 , 005 , 006 , 006А , 007 , 007А , 008 , 009 , 010 , 012 , 014 , 016 03318 БУЛ.СЪЕДИНЕНИЕ 125 , 127 , 129 , 131 , 133 , 135 , 137 , 139 , 139Б , 141 , 141А , 143 , 145 , 149 , 151 , 153 , 155 , 157 , 159 , 161 , 163 , 165А , 167 , 169 , 169А , 171,278 03719 УЛ.ГЕРГЕВАНА 001 , 001А , 002 , 002 Б , 002А , 002Б , 002Д , 003 , 004 , 005 , 006 , 007 , 007А , 008 , 009 , 010 , 011 , 012 , 013 , 014 , 015 , 016 , 017 , 018 , 019 , 020 , 021 , 022 , 023 , 024 , 025 , 026 , 027 , 028 , 028А 05133 УЛ.ЕСПЕРАНТО 001 , 002 , 003 , 004 , 005 , 005А , 006 , 007 , 008 , 010 , 012 , 014 , 016 05517 УЛ.ЛЕСНИЧЕЙ ВАСИЛ ПОПОВ 002 , 002А , 003 , 004 , 005 , 006 , 007 , 008 , 009 , 009 А , 009А , 010 , 011 , 012 , 013 , 014 , 015 06094 УЛ.ЗАХАРИ СТОЯНОВ 001 , 002 06522 УЛ.ИВАЙЛО 001 , 002 , 002А , 003 , 004 , 005 , 006 , 007 , 008 , 009 , 010 , 012 , 014 , 014 Б , 016 , 018 06536 УЛ.ЦАР ИВАН АСЕН II 001 , 002 , 002А , 003 , 004 , 004А , 005А , 005Б , 005В , 005Г , 006 , 007 , 008 , 009 , 010 , 010 А , 010А , 011 , 012 , 014 , 015 , 016 , 017 , 018 , 020 , 020А , 021 , 022 , 024 , 025 , 026 , 029 , 031 , 033 , 035 , 040 07048 УЛ.ИЛЯ ЕРЕНБУРГ 001 , 002 , 003 , 004 , 005 , 006 , 007 , 007А , 009 , 011 , 013 09055 УЛ.БРАТЯ МИЛАДИНОВИ 001 , 002 , 003 , 004 , 005 , 006 , 006А , 007 , 008 , 009 , 010 , 011 , 011А 10046 УЛ.МАКАРЕНКО 001 , 002 , 003 , 003А , 004 , 005 , 007 , 009 10313 УЛ.ВЛАДИМИР МАЯКОВСКИ 001 , 001А , 002 , 002А , 003 , 004 , 005 , 006 , 006А , 007 , 008 , 009 , 010 , 011 , 012 , 013 , 014 , 014А , 014Б , 015 , 016 , 016А , 017 , 018 , 019 , 020 , 021 , 022 , 022 А , 022А , 023 , 024 , 025 , 026 , 027 , 028 , 028А , 029 , 029А , 030 , 031 , 032 , 033 , 034 , 035 , 036 , 037 , 038 , 039 , 041 , 041А , 043 , 045 , 047 , 049 11034 УЛ.НАЙДЕН ГЕРОВ 009 11613 УЛ.ЙОРДАН ЙОВКОВ 002 , 004 , 006 , 008 , 010 , 012 16523 УЛ.СПАС ДЕЧЕВ 002 , 004 , 006 , 008 , 008А , 010 , 012 , 014 , 016 , 018 , 018А , 020 , 022 , 024 , 026 , 028 19056 УЛ.ХРИСТО СМИРНЕНСКИ 001 , 002 , 003 , 003А , 004 , 005 , 005А , 006 , 008 , 009 , 010 , 011 , 012 , 013 , 014 , 015 , 017 , 019 , 021 , 023 , 025 , 027 , 029 , 031 , 033 , 033А , 035 , 037 , 039 , 041 , 043 19430 УЛ.СТАНИСЛАВ ДОСПЕВСКИ 001 , 002 , 003 , 004

1.7. Секция № 007, адрес: ДГ „Радост”, бул. „Съединение” №139, гр. Велинград, общ. Велинград, обл. Пазарджик Обхват на секция:

Пътна артерия Номер и подномер, вход 00062 УЛ.АЛЕКО КОНСТАНТИНОВ 001 , 001 А , 001А , 002 , 003 , 004 , 005 , 006 , 007 , 008 , 009 , 010 , 010А , 011 , 011А , 011Б , 012 , 013 , 013А , 014 , 015 , 015 А , 015 Б , 015А , 015Б , 016 , 017 , 017А , 018 , 019 , 020 , 021 , 022 , 023 , 024 , 025 , 025А , 026 , 027 , 028 , 028А , 030 , 036 , 038 , 040 , 042 , 044 , 046 , 048 , 050 , 052 00446 УЛ.АСЕН ЗЛАТАРЕВ 001 , 002 , 003 , 004 , 005 , 006 , 007 , 008 , 009 , 010 , 010 А , 010А , 011 , 012 , 013 , 014 , 016 , 018 01167 УЛ.БЕЛМЕКЕН 001 , 001А , 002 , 002А , 003 , 004 , 005 , 006 , 006А , 007 , 008 , 008А , 009 , 010 , 012 , 014 02169 УЛ.ВЕЛА БЛАГОЕВА 001 , 001А , 002 , 003 , 004 , 005 , 006 , 008 , 010 , 010А , 012 , 014 , 016 , 016А , 018 , 020 , 022 , 024 , 026 03191 УЛ.ГЕОРГИ БАКАЛОВ 001 , 001 А , 001А , 002 , 003 , 004 , 005 , 006 , 007 , 007 А , 007А , 008 , 009 , 010 , 011 , 012 , 012А , 013 , 013А 03318 БУЛ.СЪЕДИНЕНИЕ 173 , 175 , 177 , 179 , 258 , 260 , 262 , 264 , 270 , 272 , 274 , 276 , 280 , 282 , 282А , 284 , 284А , 286 , 288 , 290 , 292 , 294 , 296 , 298 , 300 , 302 , 304 , 306 , 306А , 308 , 310 04529 УЛ.ДИМИТЪР ЧАУШЕВ 001 , 002 , 003 , 004 , 006 , 008 , 010 , 012 , 014 , 016 , 018 , 020 , 022 , 022А , 024 , 024А 07541 УЛ.ЙОРДАНКА ЧАНКОВА 001 , 001А , 002 , 003 , 004 , 004А , 005 , 006 , 007 , 008 , 009 , 010 , 011 , 012 , 012А , 013 , 014 , 015 , 016 , 017 , 018 , 019 , 020 , 020 А , 020А , 021 , 021 А , 021А , 022 , 022А , 023 , 024 , 025 , 026 , 028 , 030 , 032 , 034 , 040 , 042 , 042А , 044 09144 УЛ.ЛИВАДИТЕ 001 , 002 , 003 , 004 , 005 , 006 , 007 , 008 , 009 , 010 , 011 , 012 , 013 , 014 , 015 , 016 , 017 , 018 , 022 , 026 , 049 , 050 09189 УЛ.ЙОРДАН ХАДЖИЕВ 001 , 001А , 002 , 003 , 004 , 004 А , 004А , 005 , 005А , 006 , 007 , 007А , 008 , 008А , 009 10598 УЛ.ДАМЕ ГРУЕВ 001 , 002 , 003 , 003А , 004 , 004 А , 004А , 005 , 005А , 006 , 006 А , 006А , 007 , 009 , 009А , 011 , 011А , 013 , 015 , 017 , 019 , 021 , 021А , 023 16256 УЛ.СЕРГЕЙ РУМЯНЦЕВ 001 , 002 , 003 , 004 , 005 , 006 , 007 , 008 , 009 , 010 , 011 , 012 , 013 , 014 , 015 , 016 , 018 , 020 , 022 , 024 , 026 , 028 16382 УЛ.СЛАВЯНСКА 005 , 005 Б 20081 УЛ.ШАНДОР ПЕТЬОФИ 001 , 002 , 003 , 004 , 004А , 005 , 006 , 007 , 008 , 009 , 010 , 011 , 011А , 012 , 013 , 014 , 015 , 016 , 017 , 019

1.8.Секция № 008, адрес: ОУ „Георги Бенковски”, ул. Калъчов мост” №9, гр. Велинград, общ. Велинград, обл. Пазарджик Обхват на секция:

Пътна артерия Номер и подномер, вход 00429 УЛ.ЗДРАВЕЦ 001 , 002 , 003 , 004 , 005 , 006 , 007 , 008 , 009 , 010 , 011 , 012 , 013 , 014 , 015 , 016 , 018 , 020 , 022 , 024 , 026 , 027 , 028 , 030 , 031 , 032 , 034 , 036 , 038 , 040 , 042 , 044 , 046 , 048 , 050 08512 УЛ.КОРИЯ 001 , 001А , 002 , 003 , 004 , 004А , 005 , 005А , 006 , 007 , 007 А , 007А , 008 , 009 , 009А , 010 , 010А , 011 , 012 , 013 , 014 , 015 , 016 , 017 , 018 , 019 , 020 , 021 , 022 , 023 , 024 , 025 , 026 , 027 , 028 , 029 , 030 , 031 , 032 , 033 , 034 , 035 , 036 , 037 , 038 , 039 , 040 , 041 , 043 , 045 , 047 , 049 , 051 , 053 , 055 , 057 , 059 09367 УЛ.ЛЮЛЯК 001 , 002 , 003 , 004 , 005 , 006 , 007 , 008 , 009 , 010 , 011 , 012 , 013 , 014 , 015 , 016 , 017 , 018 , 019 , 020 , 022 17628 УЛ.РОПОТАМО 001 , 002 , 003 , 004 , 005 , 006 , 007 , 008 , 009 , 010 , 012 , 014 , 016 17782 УЛ.РОДОПЧАНКА 001 , 002 , 003 , 004 , 005 , 006 , 007 , 009 , 011 18277 УЛ.ТОДОРА 001 , 002 , 003 , 003А , 004 , 005 , 006 , 007 , 008 , 009 , 010 , 011 , 012 , 012А , 013 , 014 , 014А , 015 , 015А , 016 , 017 , 017 А , 018 , 019 , 020 , 020А , 021 , 022 , 022А , 023 , 023А , 024 , 025 , 026 , 027 , 027А , 028 , 029 , 030 , 031 , 032 , 033 , 033А , 034 , 035 , 036 , 037 , 038 , 039 , 040 , 041 , 043 , 044 , 045 , 047 , 049 , 051 , 053 , 055 18616 УЛ.УСТЕТО 001 , 002 , 003 , 004 , 005 , 006 , 007 , 008 , 008А , 009 , 010 , 011 , 012 , 013 , 014 , 015 , 016 , 016А , 017 , 018 , 019 , 020 , 020А , 021 , 022 , 022А , 023 , 024 , 025 , 026 , 026А , 027 , 028 , 028А , 029 , 030 , 030А , 031 , 032 , 033 , 033А , 034 , 035 , 036 , 037 , 038 , 039 , 040 , 041 , 042 , 043 , 044 , 045 , 046 , 047 , 048 , 050 , 051 , 053Б

1.9.Секция № 009, адрес: Център за подкрепа на личностно развитие-ОДК, ул. „Тодор Стайков” №5 гр. Велинград, общ. Велинград, обл. Пазарджик Обхват на секция:

Пътна артерия Номер и подномер, вход 01448 УЛ.БОРОВ ПАРК 001 , 002 , 002А , 003 , 004 , 005 , 006 , 007 , 008 , 009 , 010 , 010А , 011 , 012 , 013 , 014 01609 УЛ.БРАТЯ КРЪСТИНИ 001 , 002 , 003 , 004 , 005 , 005 А , 005А , 006 , 007 , 008 , 009 , 010 , 011 , 012 , 013 , 013А , 014 , 015 , 016 , 017 , 017А , 018 , 020 , 022 , 024 , 026 , 028 , 030 , 030 А , 030А 02035 УЛ.ВАСИЛ АПРИЛОВ 002 , 004 , 007 , 008 , 009 , 011 , 013 , 015 , 017 , 019 03784 УЛ.ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ 001 , 003 , 004 , 005 , 006 , 007 , 008 , 009 , 010 , 011 , 012 , 013 , 014 , 017 , 018 , 019 , 021 , 022 , 023 , 024 , 025 , 026 , 027 , 028 , 029 , 030 , 031 , 032 , 033 , 033А , 034 , 034А , 035 , 036 , 037 , 038 , 040 , 041 , 043 , 047 , 053 04090 БУЛ.ХАН АСПАРУХ 047 , 049 , 051 , 053 , 055 , 057 , 058 , 059 , 060 , 061 , 062 , 063 , 064 , 065 , 066 , 067 , 068 , 069 , 070 , 071 , 072 , 073 , 074 , 075 , 077 , 078 , 079 , 080 , 081 , 082 , 083 , 084 , 085 , 086 , 087 , 088 , 090 , 092 , 094 , 096 , 098 , 100 , 100А 05027 УЛ.ЕВЛОГИ ГЕОРГИЕВ 001 , 001А , 002 , 002Х , 003 , 004 , 005 , 006 , 007 , 008 , 009 , 010 , 011 , 012 , 013 , 014 , 014А , 015 , 016 , 017 , 018 , 019 , 019А , 020 , 021 , 021А , 022 , 023 , 024 , 025 , 026 , 028 , 028 А , 028А , 029 , 030 , 031 , 032 , 033 , 033А , 033Б , 035 , 037 05181 УЛ.ЕВРЕДИКА 001 , 002 , 003 , 004 , 005 , 006 , 007 , 008 , 010 05205 УЛ.ЕМИЛИЯН СТАНЕВ 001 , 002 , 003 , 004 , 005 , 006 , 007 , 008 , 009 , 010 , 011 , 012 , 013 , 014 , 015 , 016 , 018 , 020 06478 УЛ.ГЕРАСИМ ПОПОВ 001 , 002 , 003 , 004 , 005 , 006 , 007 , 008 , 009 07569 УЛ.ЙОХАН СЕБАСТИЯН БАХ 004 , 004А , 006 , 008 , 008А , 010 , 012 , 014 , 016 , 018 08293 УЛ.ВРЪХ КИСЕЛЕЦ 002 , 004 , 006 10567 УЛ.МИР 001 , 002 , 003 , 003 А , 003А , 005 , 006 , 007 , 008 , 009 , 010 , 011 , 012 , 013 , 013А , 014 , 015 , 016 , 018 , 020 , 022 , 024 12139 УЛ.ОРФЕЙ 001 , 002 , 003 , 004 , 006 , 006А 14088 УЛ.ПАНАЙОТ ВОЛОВ 001 , 002 , 003 , 004 , 005 , 006 , 007 , 008 , 009 , 010 , 012 14249 УЛ.ПЕЙО ЯВОРОВ 001 , 002 , 003 , 004 , 005 , 007 15312 УЛ.ПУЧИНИ 001 , 002 , 003 , 004 , 005 , 006 , 007 , 008 15326 УЛ.ПУШКИН 001 , 003 , 005 , 007 , 009 , 009А , 009Б , 011 , 011А , 013 , 015 , 017 , 019 , 019 А , 019А , 020 , 021 , 023 , 025 , 027 , 029 , 031 , 033 , 035 , 037 , 039 , 039А , 041 , 043 , 043А , 045 16780 УЛ.СТЕФАН ПОПОВ 001 , 002 , 003 , 004 , 005 , 006 , 007 , 008 , 009 , 010 , 011 , 012 , 013 , 014 , 017 17453 УЛ.РАЙКО ДАСКАЛОВ 001 , 002 , 003 , 004 , 005 , 006 , 007 , 008 , 009 , 010 , 012 , 014 , 016 , 016А 18229 УЛ.ТОДОР СТАЙКОВ 001 , 002 , 003 , 004 , 005 , 005А , 007 , 008 , 009 , 011 , 012 , 013 , 014 , 015 , 017 , 019 , 021 , 023 , 025 , 027 , 029 , 029А , 031 , 033

1.10 .Секция № 010, адрес: СУ „Св. Св. Кирил и Методий”, ул. „Юндола” №35, гр. Велинград, общ. Велинград, обл. Пазарджик Обхват на секция:

Пътна артерия Номер и подномер, вход 00330 УЛ.СВЕТА ГОРА 001 , 002 , 002А , 003 , 004 , 005 , 006 , 007 , 008 , 009 , 010 , 011 , 012 , 013 , 015 , 024 01105 УЛ.БАЧО КИРО 002 , 003 , 004 , 005 , 005А , 006 , 007 , 008 , 009 , 009 А , 009А , 010 , 010А , 011 , 012 , 013 , 014 , 015 , 016 , 016А , 017 , 017А , 018 , 018А , 019 , 019 А , 019А , 020 , 021 , 022 , 023 , 024 , 025 , 026 , 027 , 028 , 030 , 032 , 034 , 034А , 036 , 038 , 040 , 042 07257 УЛ.ИНЖ.ЛЕСОВЪД ПЕНЧО РИЗОВ 001 11082 МЕСТНОСТ МАРИНА ЛИВАДА 016 А , 016 Б 11243 УЛ.ДИМИТЪР ТАЛЕВ 001 , 002 , 003 , 004 , 005 , 006 , 007 , 008 , 008 А , 008А , 009 , 010 , 011 , 011А , 012 , 013 , 014 , 015 , 016 , 017 , 018 , 019 , 020 , 021 , 022 , 023 , 024 , 024А , 025 , 026 , 027 , 028 , 029 , 030 , 030А , 031 , 032 , 033 , 034 , 034А , 035 , 036 , 037 11898 МЕСТНОСТ САНАТОРИУМА 054 12200 УЛ.ОСТРЕЦ 001 , 002 , 003 , 004 , 005 , 006 , 007 , 008 , 009 , 010 , 011 , 012 , 012А , 013 , 014 , 014А , 014Б , 015 , 016 , 017 , 019 , 020 14800 УЛ.ПИРИН 001 , 002 , 002А , 003 , 004 , 005 , 006 , 007 , 008 , 009 , 010 , 011 , 011А , 013 , 013А , 015 15374 УЛ.ПНЕВМ.БОЛНИЦА В.КОЛАРОВ 001 , 001 А , 001 Б , 003 , 005 , 007 , 008 , 010 , 012 , 014 , 016 , 018 , 020 16701 УЛ.СТЕЛА БЛАГОЕВА 001 , 002 , 003 , 004 , 005 , 006 , 007 , 008 , 009 , 010 , 011 , 012 , 013 , 014 , 015 , 016 , 017 , 018 , 019 , 020 , 021 , 022 , 023 , 024 , 025 , 027 , 027 А , 027А , 029 , 029А , 031 , 033 , 035 , 037 , 037А , 039 , 041 , 043 18160 УЛ.ТОДОР КАБЛЕШКОВ 001 , 002 , 002А , 003 , 004 , 005 , 006 , 006 А , 006А , 007 , 008 , 009 , 009А , 010 , 011 , 012 , 012А , 013 , 014 , 015 , 016 , 017 , 018 , 019 , 020 , 020А , 021 , 022 , 023 , 024 , 024А , 025 , 025А , 026 , 027 , 027А , 028 , 029 , 029А , 030 , 031 , 031А , 032 , 033 , 034 , 035 , 036 , 037 , 038 , 039 , 040 , 040 А , 040А , 041 , 042 , 043 , 044 , 045 , 046 , 046 А , 046 Б , 046Б , 047 , 048 , 049 , 049А , 049В , 050 , 051 , 051А , 052 , 054 , 056 19234 МЕСТНОСТ ХОДЖОВА КОРИЯ 002 19649 УЛ.ЧАРЛЗ ДАРВИН 001 , 002 , 003 , 004 , 006 , 008 , 008А 20345 УЛ.ЮНДОЛА

001 , 001А , 002 , 003 , 004 , 005 , 006 , 007 , 007А , 008 , 009 , 010 , 011 , 012 , 013 , 014 , 015 , 015А , 016 , 017 , 018 , 019 , 020 , 021 , 022 , 023 , 024 , 025 , 025 Б , 025Б , 026 , 027 , 028 , 029 , 030 , 031 , 031А , 032 , 033 , 033А , 034 , 035 , 036 , 037 , 038 , 039 , 040 , 041 , 041А , 042 , 043 , 044 , 045 , 046 , 047 , 048 , 049 , 050 , 051 , 052 , 053 , 054 , 055 , 055А , 056 , 057 , 059 , 061 , 063 , 065 , 067 , 069 , 071 , 073 , 075 , 075А , 076 , 077 , 079 , 079 А , 079А , 081 , 096

Местност „Голямо блато” 142

1.11 .Секция № 011, адрес: СУ „Св. Св. Кирил и Методий”, ул. „Юндола” №35, гр. Велинград, общ. Велинград, обл. Пазарджик Обхват на секция:

Пътна артерия Номер и подномер, вход 01047 УЛ.БАЙРОН 001 , 002 , 003 , 004 , 005 , 006 , 007 , 008 , 009 , 010 , 010А , 011 , 012 , 013 , 014 , 014А , 016 , 016А , 018 , 020 01105 УЛ.БАЧО КИРО 001 02107 УЛ.ВАСИЛ ПЕТЛЕШКОВ 001 , 002 , 003 , 004 , 005А , 006 , 007 , 007А , 008 , 009 , 009А , 010 , 010А , 011 03201 УЛ.ГЕОРГИ БЕНКОВСКИ 001 , 002 , 003 , 004 , 005 , 006 , 007 , 008 , 009 , 010 , 010 А , 010А , 011 , 011 А , 011А , 012 , 013 , 014 , 015 , 016 , 016А , 017 , 017А , 018 , 018А , 019 , 019А , 020 , 021 , 022 , 023 , 024 , 024 А , 024А , 025 , 025А , 026 , 027 , 027 А , 027А , 028 , 029 , 029А , 030 , 030 А , 030А , 031 , 032 , 033 , 034 , 035 , 036 , 037 , 037А , 038 , 039 , 039 А , 039А , 040 , 041 , 042 , 042А , 043 , 044 , 045 , 045 А , 045А , 046 , 047 , 048 , 049 , 050 , 051 , 052 , 053 , 054 , 055 , 056 04090 БУЛ.ХАН АСПАРУХ 089 , 091 , 093 , 095 , 097 , 097А , 099 , 101 , 101А , 102 , 103 , 103А , 104 , 105 , 106 , 107 , 108 , 109 , 110 , 111 , 112 , 113 , 114 , 114А , 115 , 116 , 117 , 117А , 117Б , 117В , 118 , 119 , 120 , 121 , 122 , 130 , 153 04340 УЛ.ЦАР КАЛОЯН 001 , 001А , 002 , 003 , 003 А , 004 , 005 , 006 , 006А , 007 , 007А , 008 , 009 , 010 , 011 , 012 , 012А , 013 , 014 , 015 , 016 , 017 , 018 , 019 , 020 , 021 , 022 , 024 , 026 , 030 , 032 , 034 11243 УЛ.ДИМИТЪР ТАЛЕВ 039 , 041 , 041А , 043 , 043А , 045 , 047 , 049 , 051 , 053 , 055 , 057 , 059 , 061 , 063 , 065 , 065А , 067 11822 МЕСТН.ГОЛЯМО БЛАТО-ВАРНИЦИТЕ 095 15331 УЛ.ПЪРВИ МАЙ 001 , 002 , 003 , 004 , 005 , 006 , 007 , 008 , 009 , 010 , 011 , 012 , 014 , 015 , 015А , 016 , 017 , 018 , 019 , 019А , 020 , 022 , 024 , 026 , 026А , 028 , 030 , 031А 17590 УЛ.РИЛА 001 , 002 , 003А , 004 , 005 , 005А , 006 , 007 , 007А , 007В , 008 , 008А , 009 , 009А , 010 , 010А , 011 , 011А , 011Б , 012 , 012А , 013 , 013А , 014 , 015 , 015А , 016 , 016А , 017 , 019 , 021 20657 УЛ.КИСЛОВОДСК 001 , 002 , 003 , 003А , 004 , 005 , 006 , 006А , 007 , 008 , 008А , 009 , 009А , 010 , 010А , 011 , 012 , 013 , 014 , 014А , 015 , 016 , 016А , 017 , 018 , 018А , 019 , 020 , 021 , 022 , 023 , 024 , 024А , 025 , 026 , 027 , 027А , 028 , 028А , 029 , 029А , 030 , 030А , 031 , 031А , 032 , 032А , 033 , 033А , 034 , 035 , 036 , 037 , 038 , 039 , 040 , 040А , 041 , 042 , 043 , 043Б , 044 , 045 , 046 , 046А , 047 , 048 , 049 , 050 , 051 , 055 , 057 , 059 , 061 , 063 , 063А , 065 , 067 , 067А , 081 , 129

1.12 .Секция № 012 адрес: ДГ „Фантазия”, ул. „Димитър Ив. Масларов” №3, гр. Велинград, общ. Велинград, обл. Пазарджик Обхват на секция:

Пътна артерия Номер и подномер, вход 01170 УЛ.БИВАК 001 , 001 А , 001А , 002 , 003 , 003А , 004 , 005 , 005А , 006 , 006А , 007 , 007 А , 007А , 008 , 009 , 009А , 010 , 011 , 012 , 013 , 014 , 015 , 016 , 017 , 018 , 019 , 020 , 021 , 022 , 023 , 024 , 025 , 026 , 027 , 046 , 049 01434 УЛ.БОРИСЛАВ 001 , 002 , 002 А , 002А , 003 , 003 А , 003А , 004 , 005 , 006 , 007 , 008 , 009 , 010 , 011 , 012 , 013 , 014 , 015 , 016 , 017 , 018 , 019 , 020 , 021 , 022 , 023 , 023А , 025 , 027 , 029 , 031 , 033 , 035 , 037 01506 УЛ.БОЯНОВ ДОЛ 001 , 002 , 003 , 004 , 005 , 006 , 007 , 008 , 009 , 010 , 011 , 012 , 013 01849 УЛ.БЯЛА ВОДА 002 , 004 , 006 , 008 , 010 02021 УЛ.ГЕОРГИ ПЕТРИЧЕВ 001 , 002 , 002 А , 002А , 003 , 004 , 005 , 006 , 007 , 008 , 009 , 010 , 012 03318 БУЛ.СЪЕДИНЕНИЕ 113 , 115 , 115 А , 115 Б , 115 В , 117 , 119 , 121 , 123 , 220 , 222 , 234 , 236 , 238 , 242 , 244 , 246 , 248 , 250 , 250А , 254 04090 БУЛ.ХАН АСПАРУХ 002 , 002 А , 002А , 004 , 006 , 008 , 010 , 012 , 014 , 016 , 018 , 020 , 022 , 024 , 026 , 028 , 030 , 032 , 033 , 034 , 036 , 040 05027 УЛ.ЕВЛОГИ ГЕОРГИЕВ 002Ж 07137 УЛ.ИСКРА 001 , 002 , 003 , 004 , 005 , 006 , 007 , 008 , 009 , 010 , 010А , 011 , 012 , 013 , 014 , 015 , 016 , 017 , 018 08108 УЛ.КАЛЪЧОВ МОСТ 001 , 003 , 005 , 007 , 009 09069 УЛ.ЛАТИНКА 001 , 002 , 003 , 004 , 006 09158 УЛ.ЛИЛЯНА ДИМИТРОВА 001 , 001А , 003 , 003А 09278 УЛ.ЛУКОВИЦА 001 , 002 , 003 , 004 , 005 , 006 , 007 , 008 , 009 , 010 , 011 , 012 , 013 , 014 , 015 , 016 , 016А , 017 , 018 , 019 , 020 09322 УЛ.ДИМИТЪР ИВ.МАСЛАРОВ 001 , 002 , 003 , 004 , 005 , 006 , 008 , 009 , 010 , 012 , 014 , 016 , 018 , 020 , 022 , 024 , 024А , 026 , 026А , 028 , 030 , 032 , 034 , 036 12036 УЛ.ОБОРИЩЕ 002 , 003 , 004 , 005 12228 УЛ.ОТЕЦ ПАИСИЙ 001 , 002 , 003 , 004 , 006 , 007 , 009 , 011 , 013 14194 УЛ.ПАТРИАРХ ЕВТИМИЙ 008 , 010 , 012 , 014 , 016 , 018 , 020 , 022 , 024 , 026 , 028 , 030 18945 УЛ.ХРИСТО БОТЕВ 001А , 002 , 003 , 004 , 005 , 006 , 007 , 008 , 009 , 010 , 011 , 012 , 013 , 014 , 015 , 016 , 017 , 018 , 019 , 020 , 022 , 023 , 024 , 024А , 025 , 026 , 027 , 028 , 029 , 031 , 033 , 035 , 037 , 039 20345 УЛ.ЮНДОЛА 149

1.13 .Секция № 013, адрес: Клуб на пенсионера – кв. Лъджене, бул. „Хан Аспарух” №11, гр. Велинград, общ. Велинград, обл. Пазарджик Обхват на секция: Пътна артерия Номер и подномер, вход 00148 УЛ.АЛЕКСАНДЪР СТАМБОЛИЙСКИ 001 , 001 А , 002 , 002 А , 002 Б , 003 , 004 , 005 , 006 , 007 , 007 А , 007 Б , 007 В , 007А , 008 , 008 А , 008 Б , 008 В , 008 Г , 008Б , 008В , 009 , 011 , 013 , 015 , 017 , 017 А , 017 В , 022 , 024 , 026 , 028 , 030 , 030 А 01198 УЛ.БИТОЛЯ 001 , 002 , 003 , 004 , 005 , 006 01794 УЛ.БУЛАИР 001 , 002 , 003 , 004 , 005 , 006 , 007 , 008 , 009 , 010 , 011 , 012 , 013 , 013А , 014 , 015 , 016 , 017 , 019 , 021 , 023 , 025 02292 УЛ.ВИНЧО ГОРАНОВ 001 , 002 , 002 02 , 002 А , 002 Б , 002А , 002Б , 003 , 005 , 007 , 007А , 008 , 009 , 009А , 010 , 011 , 012 , 013 , 014 , 015 , 016 , 017 , 018 , 018 А , 018А , 019 , 019 А , 020 , 021 , 022 , 023 , 024 , 025 , 026 , 027 , 029 , 029А , 031 , 032 , 033 , 034 , 035 , 035А , 036 , 037 , 038 , 039 , 040 , 041 , 042 , 043 , 044 , 044А , 045 , 046 , 048 , 049 , 051 , 053 , 055 02333 УЛ.ВИТОША 001 , 003 , 005 , 007 , 009 , 011 , 013 04090 БУЛ.ХАН АСПАРУХ 001 , 005 , 007 , 009 , 011 , 011 А , 011 Б , 013 , 013 Б , 013 В , 015 , 015 В , 017 , 017 Г , 017 Д , 019 , 019 Д , 021 , 021 Б , 023 , 023 Б , 023 В , 023 Г , 025 , 025 Г 04947 УЛ.22-РИ СЕПТЕМВРИ 001 , 002 , 004 , 006 , 008 06608 УЛ.ИВАН ВАЗОВ 001 , 002 , 003 , 004 , 005 , 005А , 006 , 006А , 007 , 008 , 009 , 010 , 011 , 012 , 013 , 014 , 015 , 016 , 017 , 018 , 019 , 020 06999 УЛ.ИЗВЪН РЕГУЛАЦИЯТА 001 , 002 , 002А , 003 07137 УЛ.ИСКРА 021 08262 УЛ.СВ.СВ.КИРИЛ И МЕТОДИ 003 , 005 , 005А , 007 , 009 , 011 , 014 , 015 , 015 Д , 016 , 016А , 017 , 017 А , 018 , 020 , 021 , 022 , 023 , 025 , 025 А , 025 Б , 029 , 029А , 031 , 033 , 033А , 035 , 037 , 039 , 041 11627 УЛ.НИКОЛАЙ ХРЕЛКОВ 001 , 002 , 003 , 004 , 004А , 005 , 005А , 006 , 007 , 008 , 009 , 009А , 010 , 012 , 014 , 016 , 018 , 020 , 022 , 024 , 026 , 030 , 030 01 , 030 02 , 030 03 , 030 04 , 030 05 12245 УЛ.ОХРИД 001 , 002 , 003 , 004 , 005 , 006 14194 УЛ.ПАТРИАРХ ЕВТИМИЙ 001 , 001Ж , 002 , 002 В , 002А , 003 , 003 Г , 004 , 005 , 006 , 006 А , 006А , 007 , 009 15850 УЛ.ПРОИЗВОДСТВЕНА 002 , 004 , 006 , 008 , 010 , 012 16955 УЛ.ПЕТЪР БЕРОН 002 , 003 , 004 , 005 , 006 , 007 , 008 , 009 , 010 , 011 , 012 , 013 , 014 , 015 , 016 , 017 , 017 А , 017А , 018 , 019 , 020 , 021 , 021А , 022 , 022А , 023 17498 УЛ.РАКОВСКА 001 , 002 , 003 , 004 , 005 17926 ПЛ.НИКОЛАЙ ГЯУРОВ 001 , 002 , 003 , 004 18037 УЛ.СЪГЛАСИЕ 001 , 002 , 003 , 004 , 005 , 007 , 009 , 011 , 013 , 015 , 017 , 019 , 021 , 023 , 025 , 027 18040 УЛ.ТЕМЕНУГА 001 , 002 , 003 , 004 , 005 , 006 , 007 , 008 , 009 , 010 , 011 , 012 , 013 , 014 , 015 19203 УЛ.ХОРИЗОНТ 001 , 002 , 003 , 004 , 005 , 007 , 009

1.14 .Секция № 014, адрес: ПГИТ „Алеко Константинов” , бул. Съединение №49 Я, гр. Велинград, общ. Велинград, обл. Пазарджик Обхват на секция: Пътна артерия Номер и подномер, вход 02124 УЛ.ЕКЗАРХ ЙОСИФ 001 , 002 , 003 , 004 , 005 , 005А , 006 , 007 , 008 , 009 , 009 А , 009А , 010 , 011 , 012 , 013 , 014 , 015 , 016 , 017 , 018 , 020 , 022 , 024 , 026 , 028 , 028А , 030 03318 БУЛ.СЪЕДИНЕНИЕ 051 , 053 , 055 , 057 , 059 , 061 , 063 , 065 , 067 , 069 , 071 , 073 , 075 , 077 , 079 , 081 , 083 , 085 , 089 , 091 , 093 , 099 , 190 , 192 , 194 , 196 , 198 , 200 , 202 , 204 , 206 , 208 , 210 , 216 , 218 , 218 А , 218 Б , 218 В , 218 Г , 218Б , 252 04618 УЛ.ДОЙРАН 001 , 002 , 003 , 003А , 004 , 005 , 006 , 007 , 008 , 009 , 010 , 010 А , 010А , 011 , 012 , 013 , 014 , 015 , 016 , 017 , 018 , 019 , 019А , 020 , 021 , 022 , 024 05877 УЛ.ДАМЯН ДАМЯНОВ 002 06050 УЛ.ЗАНОГА 001 , 002 , 004 , 005 , 006 , 007 , 008 , 008А , 009 , 010 , 010А , 011 , 011А , 012 , 013 , 013 А , 014 , 015 , 016 , 017 , 017 А , 017 Б , 017А , 017Б , 018 , 020 , 022 06817 УЛ.АКАДЕМИК ИВАН П.ПАВЛОВ 007 07243 УЛ.ИНДУСТРИАЛНА 016 08454 УЛ.ЦАР САМУИЛ 001 , 002 , 002А , 002Б , 002В , 005 , 007 , 009 , 011 , 013 , 013А , 015 , 015А , 017 , 019 , 019А , 021 , 023 , 025 , 027 , 029 , 029А , 033 , 033Б , 033И 08680 УЛ.КРИВОЛАК 001 , 002 , 002А , 003 , 004 , 005 , 006 , 007 , 008 , 009 , 010 , 011 , 012 , 013 , 014 , 015 , 016 , 017 , 018 , 019 , 020 , 021 , 022 , 024 , 024 А 09305 УЛ.ЛЮБЕН КАРАВЕЛОВ 001 , 003 , 005 , 007 , 009 , 011 , 013 , 015 , 017 , 019 , 021 , 023 , 025 , 027 , 029 , 031 , 033 , 033А , 035 , 037 10166 УЛ.МАРЕК 001 , 001А , 002 , 003 , 004 10570 УЛ.МИТКО ПАЛАУЗОВ 001 , 003 , 004 , 005 , 007 , 009 , 010 , 011 11079 МЕСТНОСТ ПОПИН КАМЪК 002 , 006 11260 УЛ.НИКОЛА ВАПЦАРОВ 001 , 001А , 002 , 003 , 004 , 005 , 006 , 006А , 007 , 007А , 008 , 008А , 009 , 009А , 010 , 011 , 012 , 013 , 014 , 014А , 015 , 016 , 017 , 018 , 018А , 019 , 021 , 023 , 025 , 025 А 12084 УЛ.ЕЛЕНА КАТРАНДЖИЕВА 001 , 002 , 002А , 003 , 004 , 005 , 005А , 006 , 007 , 009 , 011 , 013 , 015 , 019 , 021 , 023 , 025 14762 УЛ.ПЕТЪР ЯНЕВ 001 , 003 , 005 , 007 , 009 , 013 15833 УЛ.ПЕТКО ЗАХОВ 010 , 012 , 014 , 016 16403 УЛ.СЛИВНИЦА 001 , 001А , 002 , 003 , 004 , 005 , 006 , 007 , 008 , 009 , 010 , 011 , 011А , 012 , 013 , 013А , 014 , 014 А , 014А , 015 , 016 , 016 А , 017 , 017А , 018 , 019 , 020 , 021 , 022 , 023 , 024 17498 УЛ.РАКОВСКА 006 , 007 , 008 , 009 , 010 , 010А , 011 , 012 , 013 , 014 , 015 , 016 , 017 , 018 , 018А , 019 , 020 , 021 , 022 , 023 , 024 , 025 , 026 , 027 , 027А , 028 , 029 , 030 , 032 , 034

1.15 .Секция № 015, адрес: СУ „Васил Левски” , ул. „Кристал” №4, гр. Велинград, общ. Велинград, обл. Пазарджик Обхват на секция: Пътна артерия Номер и подномер, вход 08454 УЛ.ЦАР САМУИЛ 033Ж 11260 УЛ.НИКОЛА ВАПЦАРОВ 020 , 020А , 022 , 024 , 026 , 028 , 028А , 030 , 032 , 032Б , 034 , 034 А , 034А , 036 , 036 Б , 036А , 038 , 038 А , 038 Б , 038 В , 038А , 038Б 14762 УЛ.ПЕТЪР ЯНЕВ 002 , 002А , 004 , 006 , 006А , 008 , 010 , 012 , 014 , 015 , 015 А , 015А , 016 , 017 , 018 , 019 , 021 , 023 , 025 , 027 14787 УЛ.ПИОНЕРСКА 001 , 002 , 002А , 003 , 004 , 004А , 005 , 006 , 006А , 007 , 008 , 009 , 010 , 011 , 012 , 013 , 014 , 014А , 015 , 016 , 017 , 018 , 018 А , 019 , 020 , 021 , 021А , 023 , 024 , 025 , 026 , 027 , 028 , 029 , 030 , 030А , 031 , 032 , 033 , 034 , 035 , 036 , 036А , 037 , 037А , 038 , 039 , 040 , 040А , 041 , 041А , 042 , 043 , 044 , 044 А , 044А , 045 , 045А , 046 , 047 , 048 , 048 А , 048 Б , 048 В , 048А , 048Б , 048В , 051 , 053 14814 УЛ.ПИРОГОВ 001 , 003 14845 УЛ.ПЛИСКА 001 , 002 , 003 , 004 , 005 , 006 , 006А , 007 , 007В , 008 , 008А , 009 , 010 , 010А 16955 УЛ.ПЕТЪР БЕРОН 024 , 025 , 027 , 028 , 029 , 029А , 030 , 030А , 031 , 032 , 033 , 033А , 034 , 035 , 036 , 036 А , 036А , 037 , 038 , 039 , 039А , 040 , 041 , 042 , 043 , 044 , 045 , 046 , 047 , 048 , 049 , 049А , 050 , 051 , 052 , 053 , 053А , 054 , 054 А , 054А , 055 , 055 Б , 055 В , 055А , 055Б , 056 , 057 , 057 А , 057 Б , 057 В , 057А , 057Б , 057В , 058 , 058А , 059 , 059А , 060 , 061 , 061А , 061Б , 062 , 062 А , 062А , 063 , 064 , 064А , 065 , 066 , 066А , 067 , 067 А , 068 , 068А , 069 , 070 , 070А , 071 , 072 , 073 , 074 , 074 А , 074А , 075 , 076 , 078 , 078 А , 078А , 080 , 082 , 082А , 084

1.16 .Секция № 016, адрес: СУ „Васил Левски” , ул. „ Кристал” №4, гр. Велинград, общ. Велинград, обл. Пазарджик Обхват на секция: Пътна артерия Номер и подномер, вход 01287 УЛ.БОЖУР 001 , 001 А , 001А , 002 , 003 , 003 А , 003 Б , 003А , 003Б , 003В , 004 , 004 Б , 004А , 004Б , 006 , 008 02066 УЛ.ВАСИЛ ЛЕВСКИ 014 , 016 , 018 , 019 , 019А , 020 , 021 , 022 , 023 , 024 , 026 , 027 , 028 , 029 , 030 , 031 , 032 , 034 03318 БУЛ.СЪЕДИНЕНИЕ 134 , 136 , 138 , 140 , 142 , 144 , 144А , 146 , 148 , 150 , 152 , 154 , 156 , 158 , 160 , 162 , 164 , 166 , 168 , 170 , 172 , 174 , 174А , 176 , 178 , 180 , 182 , 184 , 184А , 186 , 188А 08454 УЛ.ЦАР САМУИЛ 002Д 08694 УЛ.КРИСТАЛ 001 , 001А , 002 , 003 , 004 , 005 , 005А , 006 , 007 , 010 , 010 А , 010А 09305 УЛ.ЛЮБЕН КАРАВЕЛОВ 002 , 004 , 004А , 006 , 008 , 010 , 012 , 014 , 016 , 018 , 018А , 020 , 022 10358 УЛ.МЕНДЕЛЕЕВ 001 , 002 , 003 , 004 , 005 , 006 , 007 , 008 , 010 , 012 11260 УЛ.НИКОЛА ВАПЦАРОВ 040 , 040А , 042 , 044 , 044А , 046 , 048 , 050 , 052 , 054 , 056 , 056 А , 056А , 056Б , 058 , 060 14787 УЛ.ПИОНЕРСКА 050 , 052 , 054 , 056 , 057 , 058 , 059 , 060 , 061 , 062 , 063 , 064 , 064А , 065 , 066 , 067 , 068 , 069 , 070 , 071 , 072 , 073 , 074 , 075 , 076 , 076А , 077 , 078 , 079 , 080 , 081 , 082 , 082 А , 082 Б , 082А , 083 , 084 , 084А , 085 , 086 , 087 , 088 , 089 , 089А , 090 , 090А , 091 , 092 , 092А , 093 , 094 , 095 , 096 , 097 , 099 , 101 , 103 , 103А , 105 , 107 , 107А , 109 , 111 , 113 , 115 , 121 16267 УЛ.СЕРДИКА 001 , 001 А , 001 Б , 001 В , 001А , 001Б , 002 , 004 , 006 , 006А , 008 , 008А , 010 , 010А 17631 УЛ.РОДОПИ 001 , 001 А , 002 , 003 , 004 , 005 17659 УЛ.РОЗА 001 , 002 , 002А , 004 , 006 , 008 , 010 , 010А , 012 , 014 , 014А

1.17 .Секция № 017, адрес: ПГД„Иван Вазов” , бул „Съединение” №44, гр. Велинград, общ. Велинград, обл. Пазарджик Обхват на секция: Пътна артерия Номер и подномер, вход 01753 УЛ.БУДИЛНИКА 001 , 002 , 003 , 004 , 006 02066 УЛ.ВАСИЛ ЛЕВСКИ 002 , 003 , 003А , 004 , 005 , 006 , 006 А , 006А , 007 , 008 , 009 , 009А , 010 , 011 , 012 , 013 , 015 , 017 03318 БУЛ.СЪЕДИНЕНИЕ 068А , 074 , 076 , 078 , 080 , 082 , 084 , 086 , 086 А , 086А , 088 , 090 , 092 , 092 А , 094 , 096 , 096А , 098 , 100 , 100А , 102 , 104 , 106 , 108 , 110 , 112 , 114 , 116 , 118 , 120 , 120 А , 120А , 122 , 124 , 126 , 130 04337 УЛ.ДИМИТЪР ГРЪНЧАРОВ 001 , 003 , 005 , 007 , 009 , 011 , 013 05102 УЛ.ЕЛИН ПЕЛИН 001 , 003 , 005 08454 УЛ.ЦАР САМУИЛ 002Г , 002К , 002О , 002П , 004 , 006 , 010 , 012 , 014 , 016 , 018 , 020 , 022 , 024 , 026 , 028 , 030 , 030А , 032 , 033В , 033К , 033Н , 034 , 035 , 035А , 036 , 037 , 038 , 039 , 039А , 040 , 040А , 041 , 042 , 044 , 045 , 046 , 046А , 047 , 047А , 048 , 048А , 048Б , 049 , 050 , 051 , 051А , 053 , 057 , 059 , 061 , 061А , 063 , 065 , 067 , 069 09442 УЛ.ЛАЗУР 001 , 002 , 003 , 004 , 005 11017 УЛ.НАДЕЖДА 001 , 001А , 002 , 003 , 004 , 005 , 006 , 007 , 008 , 009 11209 УЛ.НИКОЛА АЛЕКСОВ 001 , 002 , 003 , 004 , 006 , 007 , 008 , 009 , 010 , 011 , 011 А , 012 , 013 , 014 , 015 , 016 , 018 , 020 , 022 , 024 11377 УЛ.НИКОЛА МАНОЛОВ 001 , 002 , 003 , 004 , 005 , 006 , 007 , 008 , 009 , 010 , 011 , 012 , 013 , 014 , 015 , 017 12190 УЛ.ОСМИ МАРТ 001 , 002 , 002 А , 002А , 003 , 004 , 005 , 005А , 006 , 006А , 007 , 008 , 009 , 010 , 012 , 013 , 013А , 014 , 015 , 016 , 017 , 018 , 018А , 019 , 020 , 021 , 021А , 022 , 023 , 024 , 025 , 026 , 027 , 028 , 029 , 030 , 032 , 034 , 036 , 038 , 040 , 042 , 044 , 046 , 048 , 050 , 052 , 054 , 054А 14787 УЛ.ПИОНЕРСКА 098 , 098 А , 098 Б , 098 В , 098А , 098Б , 098В , 100 , 102 , 102А , 104 , 106 , 110 , 112 , 114 , 116 , 118 , 120 , 120 А , 120 Б , 120А , 123 16198 УЛ.ЛЕНИЩА 001 , 002 , 003 , 004 , 006 , 007 , 008 , 008 А , 008 Б , 008А , 010 , 012 , 014 , 016 17810 УЛ.СТРАНДЖАТА 006 19159 УЛ.ХАН КУБРАТ 004 19323 УЛ.ЦАНКО ЦЕРКОВСКИ 033 , 035 , 037 20050 УЛ.ШИПКА 001 , 003 20328 УЛ.ИЛИНДЕН 002 , 004 , 006 , 008

1.18 .Секция № 018, адрес: ДГ „Еделвайс”, кв. Чепино, ул. „Добри Чинтулов”№4, гр. Велинград, общ. Велинград, обл. Пазарджик Обхват на секция: Пътна артерия Номер и подномер, вход 00285 УЛ.АНГЕЛ ЧОПЕВ 001 , 002 , 003 , 004 , 004А , 005 , 006 , 007 , 007А , 008 , 009 , 010 , 011 , 012 , 013 , 014 , 015 , 016 , 016А , 017 , 018 , 019 , 020 , 021 , 021А , 022 , 023 , 024 , 025 , 026 00388 УЛ.АНТОН СТРАШИМИРОВ 001 , 003 , 005 , 007 , 008 , 009 , 010 , 010А , 012 00552 УЛ.АТАНАС НЕНОВ 006 , 007 , 007А , 008 , 009 , 010 , 011 , 012 , 013 , 014 , 015 , 015А , 016 , 017 , 018 01626 УЛ.БРАТЯ МАВРИКОВИ 001 , 002 , 003 , 004 , 005 , 006 , 007 , 008 , 009 , 010 , 011 , 012 , 013 , 014 , 014А , 015 , 016 , 018 02110 УЛ.Д-Р ДОШКИНОВ 002 , 004 , 006 , 008 , 010 , 012 , 014 , 016 , 018 , 020 , 022 02935 УЛ.БОЛЯРИ 001 , 002 , 003 , 004 , 004А , 004Б , 005 , 006 , 007 , 008 , 009 , 010 , 011 , 012 , 013 , 014 , 015 , 016 , 017 03318 БУЛ.СЪЕДИНЕНИЕ 001 , 003 , 005 , 007 , 009 , 011 , 011А , 013 , 015 , 017 , 019 , 021 , 023 , 025 , 027 , 029 , 031 , 033 , 035 , 036 , 036А , 037 , 038 , 039 , 039А , 040 , 041 , 042 , 043 , 045 , 047 , 049 , 049 А , 049 Б , 049 В , 049И , 049И А , 049И Б , 049М , 049Н , 050 , 052 , 054 , 056 , 056А , 058 , 060 , 060А , 062 , 064 , 066 04073 УЛ.24-ТИ МАЙ 001 , 002 , 003 , 004 , 005 , 006 , 007 , 008 , 009 , 010 , 011 , 012 , 013 , 014 , 015 , 016 , 017 , 018 04337 УЛ.ДИМИТЪР ГРЪНЧАРОВ 002 , 002 А , 002А , 004 , 006 , 008 , 010 , 010А , 012 05852 УЛ.ДИМИТЪР МЕЧЕВ 001 , 002 , 003 , 004 , 005 , 006 , 007 , 008 , 009 , 010 , 011 , 013 , 015 07870 УЛ.КАВКАЗ 002 , 004 , 005 , 006 , 007 , 008 , 009 , 010 , 012 , 014 , 016 , 018 , 020 , 022 , 024 , 026 , 028 , 030 , 032 , 034 08454 УЛ.ЦАР САМУИЛ 052 , 054 , 056 , 058 , 060 , 062 , 064 , 066 , 068 , 070 , 071 , 072 , 073 , 074 , 075 , 077 09092 УЛ.ЛЕГОРИНЕЦ 001 , 001А , 001Б , 002 , 002А , 003 , 003 А , 004 , 006 , 008 , 010 , 012 11346 УЛ.НИКОЛА ИХТИМАНСКИ 002 , 004 , 006 , 008 , 010 , 011 , 013 , 015 , 017 , 019 , 021 , 023 , 025 , 033 12190 УЛ.ОСМИ МАРТ 037 , 039 , 041 , 041 А , 041А , 043 , 043А , 045 , 047 , 056 , 058 , 060 , 062 , 064 , 066 , 068 , 070 , 070А , 072 , 074 , 074А , 076 , 078 , 080 , 082 , 082А , 084 , 086 , 088 15085 ПЛ.ХРИСТО БОТЕВ 002 , 003 , 003А , 004 , 006 , 008 , 013 , 015 , 017 , 018 , 033 15802 УЛ.ЦАРИЦА ДЕСИСЛАВА 002 , 004 , 006 , 008 , 010 , 012 , 014 , 016 , 018 , 020 , 022 , 024 , 026 , 028 , 030 17936 УЛ.СВЕТИ НАУМ 001 17943 УЛ.СВЕТИ ДИМИТЪР 001 , 002 , 003 , 004 , 005 , 006 , 007 , 008 , 009 , 010 , 012 , 014 , 016 17957 УЛ.СВЕТИ ГЕОРГИ 001 , 002 , 003 , 004 , 005 , 006 , 007 18914 УЛ.ХАН ОМУРТАГ 002 18959 УЛ.ХРИСТО БОЯНОВ 001 , 001А , 002 , 003 , 004 , 005 , 006 , 007 , 008 , 009 , 010 , 011 , 012 , 013 , 014 , 015 , 016 , 017 , 018 , 019 , 020 , 021 , 022 , 024 , 026 , 028 , 030 , 032 , 034 , 036 , 037 , 038 , 039 , 040 , 041 , 042 , 042А , 043 , 044 , 045 , 046 , 047 , 049 , 051 , 053 , 053А , 055 , 057 , 059 , 061 , 063 , 065 , 067 , 069 , 071 , 072 , 073 , 075 , 076 , 077 , 092 , 106 19426 УЛ.ЦВЕТАН ВЕЛЕВ 001 , 001А , 002 , 003 , 004 , 005 , 006 , 006А , 008 , 008А , 009 , 011 , 013 , 015 19635 УЛ.ФИЛИП ТОТЮ 001 , 002 , 003 , 004 , 005 , 006 , 007 , 008 , 008А , 009 , 010 , 011 , 012 , 014 , 016 , 018 , 020 , 022 , 024 , 026 , 028 , 030 20660 УЛ.ЯКО МОЛХОВ 001 , 002 , 003 , 004 , 005 , 006 , 007 , 008 , 009 , 010 , 011 , 012 , 014 , 015 , 016 , 018 , 020 , 021 , 022 , 024 , 026 , 028 , 030

1.19 .Секция № 019, адрес: ПГД „Иван Вазов”, бул. Съединение” №44, гр. Велинград, общ. Велинград, обл. Пазарджик Обхват на секция: Населено място: ГР.ВЕЛИНГРАД Пътна артерия Номер и подномер, вход 00254 УЛ.АНГЕЛ КЪНЧЕВ 001 , 002 , 003 , 003А , 004 , 004А , 005 , 006 , 006А , 007 , 008 , 009 , 010 , 011 , 012 , 013 , 014 , 017 00552 УЛ.АТАНАС НЕНОВ 001 , 001А , 002 , 003 , 004 , 005 , 005А 02066 УЛ.ВАСИЛ ЛЕВСКИ 001 , 001А 02110 УЛ.Д-Р ДОШКИНОВ 001 , 003 , 003А , 005 , 007 , 009 , 011 , 011А , 013 , 015 , 017 , 019 , 021 , 023 , 025 , 027 , 029 03318 БУЛ.СЪЕДИНЕНИЕ 004 , 006 , 008 , 010 , 012 , 014 , 016 , 018 , 018А , 020 , 020А , 022 , 024 , 026 , 028 , 030 , 032 , 034 , 070 03513 УЛ.ИВАН ДИВИЗИЕВ 001 , 002 , 003 , 004 , 005 , 006 , 006А , 007 , 008 , 008А , 009 , 009А , 010 , 010А , 011 , 012 , 014 , 016 , 018 04337 УЛ.ДИМИТЪР ГРЪНЧАРОВ 014 , 015 , 016 , 017 , 018 , 018 А , 018А , 019 , 020 , 021 , 022 , 022А , 023 , 025 , 026 , 027 , 028 , 029 , 031 , 033 06570 УЛ.ИВАН БАНДАКОВ 001 , 002 , 002А , 003 , 004 , 005 , 006 , 007 , 007А , 008 , 009 , 011 , 013 , 013А , 015 , 017 09456 УЛ.ЛИЛИЯ 002 , 006 11226 УЛ.НИКОЛА БАНДАКОВ 001 , 002 , 003 , 004 , 005 , 006 , 007 , 008 , 009 , 010 , 011 , 012 , 013 , 013А , 014 , 015 , 015А , 016 , 017 , 017А , 018 , 018А , 019 , 020 , 021 , 022 , 023 , 024 , 024А , 025 , 026 , 027 , 028 , 029 , 030 , 031 , 032 , 033 , 034 , 035 , 036 , 037 , 038 , 039 , 040 , 040А , 041 , 042 , 043 , 044 , 045 , 046 , 047 , 048 , 049 , 050 , 051 , 052 , 053 , 054 , 055 , 056 , 057 , 058 , 059 , 060 , 060А , 061 , 062 , 063 , 064 , 065 , 066 , 067 , 068 , 069 , 070 , 071 , 072 , 073 , 074 , 075 , 076 , 077 , 078 , 079 , 080 , 081 , 082 , 083 , 084 , 085 , 086 , 088 , 089 , 090 , 091 , 092 , 093 , 094 , 095 , 096 , 097 , 098 , 099 , 100 , 101 , 102 , 103 , 104 , 105 , 106 , 107 , 108 , 109 , 110 , 111 , 112 , 113 , 114 , 115 , 116 , 117 , 118 , 119 , 120 , 121 , 122 , 123 , 125 , 126 , 128 , 129 , 130 , 131 , 132 , 133 , 136 , 137 , 138 , 140 , 142 , 145 , 146 , 147 , 148 , 149 , 150 , 151 , 152 , 153 , 154 , 155 , 156 , 157 , 158 , 159 , 160 , 161 , 162 , 164 , 166 , 168 , 169 , 170 , 171 , 172 , 173 , 174 , 175 , 176 , 177 , 178 , 179 , 180 , 181 , 182 , 184 , 186 , 188 11260 УЛ.НИКОЛА ВАПЦАРОВ 062 , 064 , 066 , 068 , 070 , 072 , 074 , 074А , 076 , 078 , 080 , 082 , 084 , 086 , 088 , 090 , 090А , 092 , 094 , 094А , 096 11346 УЛ.НИКОЛА ИХТИМАНСКИ 001 , 003 , 003А , 005 , 007 , 009 , 012 , 014 , 016 , 016А , 018 , 020 , 022 , 022А , 024 , 026 , 026А , 028 , 032 , 034 , 036 14862 ПЛ.МАКЕДОНИЯ 001 , 005 19039 УЛ.ГЕРО БОЯДЖИЕВ 001 , 002 , 003 , 004 , 005А , 006 , 007 , 008 , 009 , 010 , 011 , 017 19323 УЛ.ЦАНКО ЦЕРКОВСКИ 001 , 002 , 002 А , 003 , 004 , 005 , 006 , 007 , 008 , 010 , 011 , 012 , 013 , 014 , 015 , 016 , 017 , 018 , 019 , 020 , 021 , 022 , 023 , 024 , 025 , 026 , 027 , 028 , 029 , 031 , 032 , 034 , 036 , 038 , 040 , 042 , 044 , 046 , 048 , 050 , 052 , 054 , 056 , 058 , 060 , 062 , 064 19399 УЛ.ЦАР СИМЕОН 001 , 001А , 002 , 002А , 003 , 004 , 005 , 006 , 007 , 008 , 008 А , 008А , 009 , 010 , 011 , 013 , 015 , 017

1.20 . Секция № 020, адрес:Читалище „ Св.Св. Кирил и Методий” / клуб на пенсионера/кв. Чепино, пл. „Македония” №1, гр. Велинград, общ. Велинград, обл. Пазарджик Обхват на секция: Пътна артерия Номер и подномер, вход 00326 УЛ.АНЕЗИЦА 001 , 001А , 002 , 003 , 004 , 005 , 005А , 006 , 007 , 008 , 009 , 010 , 011 , 012 , 013 , 014 , 014А , 015 , 016 , 017 , 018 , 019 , 020 , 021 , 022 , 023 , 023А , 024 , 025 , 025А , 026 , 027 , 028 , 029 , 030 , 031 , 032 , 033 , 034 , 035 , 036 , 037 , 038 , 039 , 040 , 041 , 042 , 043 , 043А , 044 , 045 , 046 , 047 , 048 , 049 , 050 , 051 , 052 , 053 , 054 , 055 , 056 , 057 , 058 , 059 , 060 , 061 , 062 , 063 , 064 , 065 , 066 , 067 , 068 , 069 , 070 , 071 , 072 , 073 , 074 , 075 , 076 , 077 , 078 , 079 , 080 , 081 , 082 , 083 , 084 , 085 , 086 , 087 , 088 , 089 , 090 , 091 , 092 , 093 , 094 , 095 , 096 , 097 , 098 , 099 , 100 , 101 , 102 , 103 , 104 , 105 , 106 , 108 , 110 , 111 , 112 , 113 , 114 , 115 , 116 , 117 , 118 , 119 , 120 , 121 , 122 , 123 , 124 , 126 , 127 , 128 , 129 , 130 , 131 , 132 , 134 , 135 , 136 , 137 , 138 , 140 , 141 , 142 , 143 , 144 , 145 , 146 , 147 , 148 , 149 , 150 , 151 , 152 , 153 , 154 , 155 , 156 , 157 , 158 , 159 , 160 , 161 , 162 , 163 , 164 , 165 , 166 , 167 , 168 , 169 , 170 , 171 , 172 , 173 , 174 , 175 , 176 , 177 , 178 , 179 , 180 , 181 , 182 , 183 , 184 , 185 , 186 , 187 , 188 , 189 , 190 , 191 , 193 , 195

1.21 .Секция № 021, адрес:Читалище „ Св.Св. Кирил и Методий” кв. Чепино, пл. „Македония” №1, гр. Велинград, общ. Велинград, обл. Пазарджик Обхват на секция: Пътна артерия Номер и подномер, вход 01184 УЛ.БИСТРИЦА 002 , 004 , 006 , 008 , 010 , 012 , 014 , 016 , 018 , 020 , 022 , 024 , 026 , 028 , 030 04282 УЛ.ДИМИТЪР БЛАГОЕВ 001 , 002 , 003 , 003А , 004 , 004А , 005 , 006 , 006А , 007 , 008 , 009 , 010 , 011 , 012 , 013 , 014 , 015 , 016 , 017 , 018 , 019 , 020 , 021 , 022 , 023 , 024 , 025 , 026 , 026 А , 026А , 028 , 028А , 030 , 032 , 034 , 036 , 038 04580 УЛ.ДОБРИ ЧИНТУЛОВ 001 , 002 05596 УЛ.ЖАСМИН 002 , 003 , 006 , 008 , 010 , 012 , 012А , 014 , 016 , 018 , 020 , 022 , 024 06985 УЛ.ИЗГРЕВ 001 , 002 , 003 , 004 , 005 , 006 , 007 , 008 , 009 , 010 , 011 , 012 , 013 , 013А , 014 , 015 , 016 , 017 , 018 , 019 , 020 , 021 , 022 , 023 , 024 , 025 , 026 , 027 , 028 , 029 , 030 , 031 10923 УЛ.МАРКОВИ СКАЛИ 001 , 002 , 002А , 003 , 004 , 005 , 005А , 006 , 007 , 008 , 009 , 010 , 011 , 012 , 012А , 013 , 014 , 015 , 016 , 017 , 018 , 019 , 020 , 021 , 022 , 023 , 024 , 025 , 026 , 027 , 028 , 029 , 030 , 032 10985 УЛ.МУРА 001 , 002 , 003 , 004 , 005 , 006 , 007 , 008 , 009 , 010 , 011 , 012 , 013 , 014 , 015 , 016 , 017 , 018 , 019 , 020 , 021 , 022 , 023 , 024 , 025 , 026 , 027 , 028 , 029 , 030 , 031 11260 УЛ.НИКОЛА ВАПЦАРОВ 027 , 029 , 029А , 031 , 033 , 035 , 035А , 037 , 039 , 041 , 043 , 043Б , 045 , 045 А , 045 В , 045А , 047 , 049 , 049А , 051 , 051А , 053 , 055 , 057 , 059 , 061 , 061А , 063 , 063А , 065 , 067 , 067А , 069 , 071 , 073 , 075 , 075 Б , 075Б , 077 , 079 , 081 , 083 , 085 , 097 , 098 , 098А , 100 , 102 , 102А , 104 , 106 , 108 , 108А , 110 , 112 , 114 , 116 , 118 , 120 , 122 , 124 , 126 , 128 , 130 , 132 , 134 , 134А 12190 УЛ.ОСМИ МАРТ 033 , 035 14862 ПЛ.МАКЕДОНИЯ 008 , 010 16328 УЛ.СИНЧЕЦ 001 , 002 , 003 , 004 , 005 , 006 , 007 , 008 , 009 , 010 , 011 , 012 , 013 , 014 , 015 , 016 , 017 , 018 , 019 , 020 , 021 , 022 , 023 , 024 , 025 , 026 , 027 , 028 , 029 , 030 , 031 16754 УЛ.СТЕФАН КАРАДЖА 001 , 002 , 003 , 003А , 004 , 005 , 006 , 007 , 008 , 009 , 010 , 010А 18099 УЛ.ТИНТЯВА 001 , 002 , 003 , 004 , 005 , 006 , 007 , 008 , 009 , 010 , 011 , 012 , 013 , 014 , 015 , 016 , 017 , 018 , 019 , 020 , 021 19892 УЛ.ЧЕПИНСКА 001 , 003 , 005 , 007 , 009 , 011 , 013 , 013А , 013Б , 013В , 014 , 015 , 017 , 019 , 023 20314 УЛ.БРАТЯ ДЕЛИБАЛТОВИ 001 , 001А , 002 , 003 , 004 , 006 , 007 , 008 , 009 , 010 , 010А , 011 , 012 , 013 , 013А , 014 , 015 , 016 , 016А , 017 , 018 20514 УЛ.ЯВОР 001 , 002 , 003 , 004 , 005 , 006 , 007 , 008 , 009 , 010 , 012

1.22 .Секция № 022, адрес: , II-ОУ „Неофит Рилски” кв.Чепино, ул. „Братя Маврикови” №48 гр. Велинград, общ. Велинград, обл. Пазарджик Обхват на секция: Пътна артерия Номер и подномер, вход 01626 УЛ.БРАТЯ МАВРИКОВИ 019 , 020 , 021 , 022 , 023 , 024 , 025 , 026 , 027 , 028 , 029 , 030 , 031 , 032 , 033 , 033А , 034 , 035 , 036 , 036А , 037 , 038 , 039 , 039А , 040 , 041 , 042 , 043 , 044 , 045 , 046 , 047 , 048 , 049 , 050 , 051 , 052 , 053 , 054 , 055 , 056 , 057 , 058 , 059 , 060 , 061 , 062 , 063 , 065 , 065А , 066 , 067 , 068 , 068 А , 069 , 070 , 071 , 072 , 074 , 075 , 076 , 078 , 080 , 082 , 084 , 086 02244 УЛ.ФИЛИП ГЛАВЕЕВ 001 , 001А , 003 , 003А , 005 , 007 , 009 , 011 , 013 , 015 , 019 03023 УЛ.ГАБРОВСКА 001 , 002 , 003 03441 УЛ.МИЛАДИН ДОСЕВ 001 , 002 , 003 , 003А , 004 , 005 , 006 , 007 , 008 , 009 , 010 , 010А , 011 , 012А , 013 , 014 , 015 , 016 , 017 , 018 , 019 , 021 04114 УЛ.ДЕЛОВЕ 001 , 002 , 003 04279 УЛ.ДИМИТЪР БЕЛЕВ 001 , 002 , 003 , 005 , 005А , 007 05030 УЛ.ЕДЕЛВАЙС 001 , 003 , 004 , 004А , 005 , 007 , 007А , 009 , 011 , 013 , 015 , 017 , 019 , 021 , 023 , 025 , 027 , 029 , 031 , 031А , 033 , 035 , 035А , 035Б , 037 , 037А , 039 06896 УЛ.ИВАН УЗУНОВ 001 , 001А , 002 , 003 , 004 , 005 , 006 , 008 , 010 , 012 06954 УЛ.ИГЛИКА 001 , 002 , 003 , 004 , 005 , 006 , 007 , 008 , 009 , 010 , 011 08276 УЛ.КИРИЛ ПАВЛОВ 002 , 004 , 006 , 008 , 010 , 012 , 014 , 016 , 018 , 020 , 022 08320 УЛ.КЛЕПТУЗА 001 , 002 , 003 , 004 , 005 , 006 , 007 , 008 , 010 , 012 12190 УЛ.ОСМИ МАРТ 090 , 092 , 094 , 094А 17141 УЛ.СЮТКА 001 , 002 , 003 , 004 , 004А , 005 , 006 , 007 , 008 , 009 , 010 , 011 , 012 , 013 , 014 , 014А , 015 , 016 , 017 , 018 , 019 , 020 , 020А , 021 , 022 , 023 , 025 , 027 , 027А , 029 , 031 18023 УЛ.ТАРАС ШЕВЧЕНКО 001 , 002 , 003 , 004 , 005 , 005А , 006 , 007 , 008 18811 УЛ.ХАДЖИ ДИМИТЪР 001 , 002 , 003 , 004 , 006 18959 УЛ.ХРИСТО БОЯНОВ 023 , 025 , 027 , 027А , 029 , 031 , 033 , 035 , 048 , 050 , 052 , 054 , 056 , 058 , 060 , 060А , 060Б , 060В , 062 , 064 , 066 , 068 19011 УЛ.ХРИСТО ДРЪНКОВ 002 , 003 , 005 , 006 , 008 19090 УЛ.ХРИСТО ЯСЕНОВ 001 , 002 , 003 , 003А , 004 , 005 , 006 , 007 , 008 , 009 , 010 , 011 , 012 , 013 , 014 , 015 , 016 , 017 , 018 , 018А , 019 , 020 , 021 , 021А , 022 , 023 , 024 , 024А , 025 , 026 , 027 , 027А , 028 , 029 , 030 , 032 , 032 А , 034 , 036 , 038 , 038А 20609 УЛ.ЯНЕ САНДАНСКИ 001 , 002 , 002А , 003 , 004 , 004А , 005 , 006 , 006 А , 006А , 007 , 009

2. ЗА КМЕТСТВА: 2.1. За село ВСЕМИРЦИ: Секция: № 023, адрес : сградата в УПИ VI-65, кв.6/бившо кафе/ село Всемирци, общ. Велинград, обл Пазарджик Обхват на секция: с.Всемирци

2.2. За село ДОЛНА ДЪБЕВА Секция:№ 024, адрес- Сграда в УПИ III-22, кв.3, , ул. „Съединение” №4, с. Долна Дъбева, общ. Велинград, обл.Пазарджик Обхват на секция: Пътна артерия Номер и подномер, вход 01287 УЛ.БОЖУР 021 02378 УЛ.ВЛАДИМИР КАЦАРОВ 002А , 002В , 003 , 006 , 010 , 011 , 012 , 013 , 015 , 016 , 021 , 023 , 025 03561 УЛ.ГЕОРГИ С.РАКОВСКИ 002 , 007 , 009 , 010 , 011 , 012 , 013 , 015 05832 УЛ.ДЕМОКРАЦИЯ 003 , 013 06118 УЛ.ЗВЕЗДИ 001 , 002 , 004 , 005 06954 УЛ.ИГЛИКА 005 , 011 12200 УЛ.ОСТРЕЦ 001 , 005 15120 УЛ.ПОБЕДА 001 , 002 , 003 , 004 , 005 , 007 , 008 , 010 , 011 , 012 , 014 , 015 , 016 , 018 15268 УЛ.ПРОЛЕТ 002 , 004 16184 УЛ.17-ТИ ЮЛИ 002 , 004 , 014 , 016 , 022 17138 УЛ.СЪЕДИНЕНИЕ 003 , 004 , 005 , 007 , 008 , 009 , 010 , 012 , 013 , 016 , 018 17868 УЛ.СЛАВЯНКА 009

2.3. За село КАНДОВИ: Секция №025, адрес: постройка – ул. „Георги Димитров” №23, с. Кандови, общ. Велинград, обл. Пазарджик Обхват на секция: Пътна артерия Номер и подномер, вход 00148 УЛ.АЛЕКСАНДЪР СТАМБОЛИЙСКИ 001 , 003 , 005 , 007 , 010 , 012 , 016 , 018 , 020 03318 УЛ.ГЕОРГИ ДИМИТРОВ 002 , 007 , 009 , 011 , 014 , 016 , 017 , 019 , 020 , 022 , 023 , 026 , 028 , 029 , 030 , 032 , 034 , 036 05030 УЛ.ЕДЕЛВАЙС 007 , 009 06608 УЛ.ИВАН ВАЗОВ 002 , 005 , 007 14800 УЛ.ПИРИН 003 , 007 , 008 , 010 , 014 , 016 , 018 , 020 , 022 , 024 , 026 , 028 , 030 , 032 , 034 , 036 , 038 , 040

2.4. ЗА СЕЛО ДРАГИНОВО: 2.4.1. Секция № 036, адрес: СУ „Методий Драгинов”, ет.1-ви, ул.„Кирил и Методий” №1, с.Драгиново, общ.Велинград, обл. Пазарджик Обхват на секция: Пътна артерия Номер и подномер, вход 00045 УЛ.АЛАБАК 001 , 002 , 003 , 004 , 005 , 006 , 007 , 008 , 009 , 010 , 011 , 012 , 013 , 014 , 015 , 016 , 017 , 019 , 019А , 021 , 025 01674 УЛ.РОЖЕН 001 , 002 , 003 , 004 , 005 , 006 , 007 , 008 , 009 , 010 , 011 , 012 , 013 , 014 , 015 , 016 , 017 01849 УЛ.БЯЛА ВОДА 001 , 002 , 003 , 004 , 005 , 006 , 007 , 008 , 010 , 012 , 014 , 016 , 018 , 020 , 022 , 024 03784 УЛ.ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ 001 , 002 , 003 , 004 , 005 , 006 , 007 , 008 , 010 , 011 , 012 , 013 , 014 , 015 , 020 , 021 , 024 , 025 , 027 04220 УЛ.ДЕТСКИ МИР 011 , 013 04580 УЛ.СТАНИЛОВЕЦ 001 , 001А , 002 , 003 , 004 , 005 , 007 , 008 , 009 , 010 , 012 , 013 , 014 , 015 , 016 , 017 , 018 , 019 , 020 , 021 , 022 , 023 , 024 , 026 , 028 , 030 , 032 , 034 05092 УЛ.ЕЛИН ВРЪХ 001 , 003 , 005 , 007 , 009 , 011 , 013 , 015 , 017 , 019 06985 УЛ.ИЗГРЕВ 001 , 002 , 003 , 004 , 005 , 007 , 009 , 011 , 013 , 015 , 017 , 019 , 021 , 023 06999 УЛ.ИЗВЪН РЕГУЛАЦИЯТА 005 09175 УЛ.ЛИПОВЕЦ 002 , 004 , 005 , 006 , 008 , 010 , 012 , 014 , 016 , 017 , 018 , 020 09319 УЛ.ЕДЕЛВАЙС 001 , 002А , 003 , 004 , 005 , 006 , 007 , 008 , 009 , 010 , 011 , 012 , 014 , 016 , 018 , 020 10481 УЛ.МИЛЕВИ СКАЛИ 001 , 002 , 005 , 008 , 009 , 010 , 011 , 012 , 013 , 014 , 015 , 016 , 017 , 018 , 019 10570 УЛ.БРЕЗОВИЦА 001 , 002 , 004 , 006 , 008 , 010 , 012 , 014 , 016 , 018 , 020 , 022 , 024 11017 УЛ.НАДЕЖДА 001 , 002 , 004 , 004А , 006 , 007 , 008 , 010 , 012 , 014 , 016 , 018 , 020 , 022 11435 УЛ.ЛИПА 001 , 003 , 004 , 005 , 006 , 007 , 008 , 009 , 010 , 011 , 012 , 013 , 014 , 015 , 016 , 017 18959 УЛ.СТАРИЯ ОРЕХ 001 19056 УЛ.ПЕЙО ЯВОРОВ 001 , 002 , 003 , 004 , 005 , 006 , 007 , 008 , 009 , 010 , 011 , 012 , 013 , 014 , 015 , 016 , 017 , 018

2.4.2. Секция № 037, адрес: Пенсионерски клуб- ул.„Васил Левски” №1А, с.Драгиново, общ.Велинград, обл. Пазарджик Обхват на секция: Пътна артерия Номер и подномер, вход 00148 УЛ.АЛЕКСАНДЪР СТАМБОЛИЙСКИ 001 , 003 , 005 , 007 , 018 00285 УЛ.СКАЛА 001 , 001А , 002 , 003 , 004 , 005 , 006 , 007 , 008 , 009 , 010 , 011 , 013 , 013А , 015 , 017 , 029 00360 УЛ.КРАЙРЕЧНА 001 , 003 , 005 , 009 , 011 , 013 , 015 , 017 , 019 , 021 , 023 , 025 , 027 , 029 , 031 , 033 , 035 , 037 , 072 , 074 , 076 , 078 , 080 , 082 , 084 , 086 , 088 , 090 , 092 , 094 , 096 , 098 , 100 , 102 , 104 , 106 , 108 , 110 , 112 , 114 , 116 , 118 , 120 01626 УЛ.БРЕЗИТЕ 001 , 002 , 003 , 004 , 005 , 006 , 007 , 008 , 009 , 010 , 011 , 012 , 013 , 014 , 015 , 016 , 017 , 019 , 020 , 021 , 022 , 023 , 025 , 026 , 027 , 029 , 033 , 037 02066 УЛ.ВАСИЛ ЛЕВСКИ 001 , 002 , 003 , 004 , 005 , 006 , 007 , 009 , 011 , 014 02909 УЛ.ВЕЛИКИ ДОЛ 001 , 002 , 003 , 005 , 007 , 009 , 011 , 013 , 015 , 017 , 019 , 021 06547 УЛ.ВОДЕНИЦИТЕ 001 , 002 , 003 , 003А , 004 , 005 , 006 , 007 , 009 , 010 , 011 , 012 , 013 , 014 , 018 , 021 , 022 , 024 , 026 , 027 , 028 , 030 , 033 , 034 , 038 , 039 , 043 , 046 , 051 , 052 , 054 06906 УЛ.КИЧЕР 001 , 002 , 003 , 004 , 005 , 006 , 007 , 008 , 009 , 010 , 011 , 012 , 013 , 015 , 016 , 017 , 018 , 020 , 021 06999 УЛ.ИЗВЪН РЕГУЛАЦИЯТА 012 , 013 , 014 , 015 , 016 , 017 , 018 , 019 , 020 , 021 , 022 , 023 , 024 , 025 , 026 , 027 , 028 , 029 , 030 , 031 , 032 , 033 , 034 , 035 , 036 , 037 , 038 , 039 , 040 , 041 , 042 , 043 , 044 , 045 , 046 , 047 , 048 , 049 , 050 , 051 , 052 , 053 , 054 , 055 , 056 , 058 , 059 , 060 , 061 08509 УЛ.КОРЕНИЦА 001 , 004 , 006 , 008 , 009 , 010 , 011 , 012 10548 УЛ.НИЛЬОВИЦА 001 , 002 , 003 , 004 , 005 , 007 , 009 , 011 , 013 , 015 11106 УЛ.НЕЗАБРАВКА 001 , 002 , 003 , 004 , 005 , 006 11260 УЛ.ОРФЕЙ 001 , 002 , 004 , 005 , 006 , 007 , 008 , 009 , 010 , 011 , 012 , 013 , 014 , 015 , 016 , 017 , 018 , 019 , 020 , 021 , 023 18071 УЛ.СИНЯТА ПОЛЯНА 001 , 002 , 003 , 004 , 005 , 006 , 007 , 008 , 009 , 010 , 011 , 012 , 014 , 016 , 018 , 020 , 022 , 024 , 026 , 028 , 030 , 032 , 034 , 036

2.4.3. Секция № 038, адрес: Читалище „Методий Драгинов”,ул.„Иван Вазов”№1, ет. 2-ри, с.Драгиново, общ.Велинград, обл. Пазарджик Обхват на секция: Пътна артерия Номер и подномер, вход 00148 УЛ.АЛЕКСАНДЪР СТАМБОЛИЙСКИ 002 , 002А , 004 , 006 , 008 , 010 , 012 , 014 , 016 00165 УЛ.АЛЕН МАК 001 , 002 , 003 , 004 , 005 , 008 , 010 00285 УЛ.СКАЛА 012 , 014 , 016 , 019 , 021 , 024 , 025 , 027 , 031 03201 УЛ.ГЕОРГИ БЕНКОВСКИ 002 , 003А , 004 , 005 , 006 , 007 , 008 , 009 , 010 , 011 , 012 , 013 , 014 , 016 03294 УЛ.ВРАНИ КАМЪК 001 , 002 , 003 , 004 , 005 , 006 , 007 , 008 , 009 03318 УЛ.ПОЛЕНСКА 001 , 002 , 003 , 005 , 006 , 007 , 008 , 009 , 010 , 011 , 012 , 013 , 014 , 016 , 017 , 018 , 018А , 019 , 020 , 021 , 021А , 023 , 025 , 026 , 027 , 028 , 029 , 030 , 031 , 034 , 036 04220 УЛ.ДЕТСКИ МИР 001 , 003 , 005 , 007 , 009 05092 УЛ.ЕЛИН ВРЪХ 002 , 004 , 006 , 008 , 010 05102 УЛ.ЕЛИН ПЕЛИН 001 , 001А , 002 , 003 , 004 , 005 , 007 06094 УЛ.ЗАХАРИ СТОЯНОВ 001 , 002 , 003 , 004 , 005 , 006 , 007 , 008 , 009 , 010 , 012 , 014 , 016 , 018 , 020 , 022 06104 УЛ.ЗДРАВЕЦ 001 , 002 , 003 , 004 , 005 , 006 , 007 , 008 , 009 , 010 , 011 , 012 , 013 , 014 , 015 , 016 , 017 , 018 , 019 , 028 06999 УЛ.ИЗВЪН РЕГУЛАЦИЯТА 001 , 003 , 004 08098 УЛ.КАЛУГЕРИЦА 001 , 002 , 003 , 004 , 005 , 007 , 009 08167 УЛ.КАПИТАН ПЕТКО ВОЙВОДА 001 , 002 , 008 , 009 , 010 , 011 , 012 , 013 , 016 , 017 , 018 , 019 , 020 , 021 , 023 10481 УЛ.МИЛЕВИ СКАЛИ 003 , 004 , 006 , 007 , 020 10548 УЛ.НИЛЬОВИЦА 006 , 008 , 010 , 012 , 014 , 016 10567 УЛ.МИР 002 , 003 , 004 , 005 , 006 , 007 , 008 , 010 , 014 , 015 16523 УЛ.САРКИНИЦА 001 , 001А , 003 , 005 , 007 , 009 , 011 , 013 , 015 , 017 , 019 , 021 , 023 , 025 17035 УЛ.СТРАЖА 002 , 004 , 006 , 008 , 010 , 012 , 014 , 016 , 018 18397 УЛ.ТРЕТИ МАРТ 001 , 002 , 003 , 004 , 005 , 007 , 008 , 010 , 011 , 012 , 013 , 014 , 015 , 016 , 017 , 018 , 019 , 020 , 021 , 022 , 024 , 025 , 026 , 029 , 031 , 033 , 035 , 037 , 039 , 041 , 043

2.4.4. Секция № 039, адрес: СУ „Методий Драгинов”, ет.1, ул.„Кирил и Методий” №1, с.Драгиново, общ.Велинград, обл. Пазарджик Обхват на секция:

Пътна артерия Номер и подномер, вход 00360 УЛ.КРАЙРЕЧНА 002 , 002 А , 004 , 006 , 007 , 008 , 010 , 020 , 022 , 024 , 026 , 028 , 030 , 032 , 034 , 036 , 038 , 040 02172 УЛ.БОР 002 , 004 , 005 , 006 , 007 , 008 , 009 , 010 , 011 , 012 , 013 , 014 , 015 , 017 , 019 , 021 , 023 , 025 , 027 , 029 , 031 , 033 03397 УЛ.ГЕРГЬОВИЦА 001 , 002 , 003 , 004 , 005 , 006 , 008 , 010 03798 УЛ.ГРАДИНА 001 , 002 , 003 , 004 , 006 , 008 06608 УЛ.ИВАН ВАЗОВ 001 , 001А , 002 , 002А , 002Б , 003 , 003А , 004 , 005 , 006 , 007 , 008 , 009 , 010 , 010А , 010Б , 011 , 012 , 014 , 016 , 018 , 022 , 024 , 026 08098 УЛ.КАЛУГЕРИЦА 006 , 008 , 010 , 011 , 013 , 014 , 015 , 016 , 017 , 019 , 021 , 022 , 023 , 025 , 027 , 029 , 031 , 033 , 035 08262 УЛ.КИРИЛ И МЕТОДИ 001 , 003 , 004 , 005 , 006 , 007 , 008 , 009 , 010 , 011 , 012 , 013 , 014 , 016 , 018 , 020 08413 УЛ.КОКИЧЕ 001 , 002 , 003 , 004 , 005 , 006 , 007 , 008 , 010 , 011 , 012 09349 УЛ.РОЗА 001 , 002 , 003 , 004 , 005 , 006 , 007 , 008 , 010 , 010А 10392 УЛ.МАРИНИЦА 001 , 002 , 002А , 004 , 006 , 006А , 008 , 008 А , 008А , 008Б , 010 , 012 , 014 , 016 , 018 , 024 , 038 , 042 10433 УЛ.МАРИЦА 001 , 002 , 003 , 004 , 005 , 006 , 007 , 008 , 009 , 010 , 011 , 011А , 011Б , 013 12190 УЛ.ОСМИ МАРТ 001 , 002 , 003 , 004 , 005 , 006 14787 УЛ.ДЪЛБОЧИЦА 001 , 002 , 003 , 004 , 005 , 006 , 007 , 008 , 009 , 010 , 011 , 012 , 013 , 014 , 015 16849 УЛ.ТЕРЕГОВО 001 , 002 , 003 , 004 , 005 , 006 , 007 , 008 , 009 , 010 , 012 , 013 , 014 , 015 , 016 , 017 , 023 , 024 , 025 , 027 , 029 , 031 , 033 , 035 , 036 , 037 , 039 , 041 , 043 , 045 , 047 , 049 18959 УЛ.СТАРИЯ ОРЕХ 002 , 003 , 004 , 006 , 008 20050 УЛ.ШИПКА 001 , 002 , 002А , 003 , 004 , 005 , 006 , 007 , 008 , 009 , 010 , 012 , 014 , 016 , 018

2.5. ЗА С.ГРАШЕВО 2.5.1. Секция №041, адрес- ОУ „Васил Левски”- ул. „Никола Ихтимански” №16,с. Грашево, общ. Велинград, обл. Пазарджик Обхват на секция: Пътна артерия Номер и подномер, вход 01609 УЛ.БРАТЯ КРЪСТИНИ 021 01626 УЛ.БРАТЯ МАВРИКОВИ 004 , 005 , 006 , 008 , 009 , 010 , 011 , 012 , 013 , 014 , 015 , 017 , 021 , 022 , 023 , 025 , 038 02110 УЛ.ВАСИЛ СОТИРОВ 001 , 003 , 005 , 006 , 007 , 008 02172 УЛ.ВЕЛА ПЕЕВА 001 , 002 , 003 , 004 , 005 , 006 , 007 , 008 , 009 , 009А , 009Г , 010 , 011 , 012 , 013 , 014 , 015 , 016 , 017 , 018 , 019 , 020 , 021 , 022 , 023 , 024 , 025 , 026 , 027 , 029 , 030 , 031 , 032 , 033 , 035 , 036 , 037 , 038 , 042 , 044 , 046 , 047 , 047Г , 048 , 050 , 051 , 053 , 056 , 057 , 059 , 064 04460 УЛ.ДИМИТЪР СЕИЗОВ 001 , 002 , 004 , 005 , 008 , 010 , 012 , 014 , 018 , 022 07510 УЛ.ЙОРДАН ПЛАНКОВ 001 , 002 , 003 , 005 , 007 , 009 , 011 , 012 , 013 , 015 , 017 , 018 , 019 , 021 , 022 , 023 , 025 , 026 , 027 , 028 , 030 , 031 , 037 , 041 , 043 , 049 , 053 , 057 , 059 , 061 , 065 , 067 09092 УЛ.ЛЕГОРИНЕЦ 001 , 003 , 004 , 006 , 007 , 012 , 013 , 015 10896 УЛ.МАНОЛ ВЕЛЕВ 002 , 003 , 004 , 005 , 007 , 015 11346 УЛ.НИКОЛА ИХТИМАНСКИ 002 , 003 , 004 , 005 , 005А , 006 , 007 , 008 , 008А , 010 , 013 , 014 , 015 , 017 , 018 , 019 , 020 , 022 , 025 , 026 14787 УЛ.ПИОНЕРСКА 002 , 004 , 006 , 008 14948 УЛ.ДЕВЕТИ МАЙ 001 , 002 , 003 , 004 , 005 , 006 , 009 16849 УЛ.СТОЙО КАЛПАЗАНОВ 001 , 002 , 003 , 004 , 005 , 006 , 007 , 008 , 009 , 010 , 011 , 014 , 015 , 016 , 017 , 018 , 019 , 020 , 022 , 023 , 024 , 025 , 027 , 029 , 034 , 036

2.5.2. Секция №042, адрес:Сградата на ДГ „Кокиче”/филиал- Мечо корито/, ул. „Христо Ботев”,с. Грашево, общ. Велинград, обл. Пазарджик Обхват на секция:

Пътна артерия Номер и подномер, вход 18945 УЛ.ХРИСТО БОТЕВ 001 , 003 , 004 , 005 , 006 , 007 , 008 , 009 , 010 , 011 , 012 , 013 , 014 , 015 , 016 , 017 , 018 , 019 , 020 , 021 , 022 , 023 , 024 , 026 , 027 , 028 , 029 , 030 , 031 , 032 , 034 , 035 , 036 , 037 , 038 , 039 , 040 , 041 , 042 , 044 , 046 , 047 , 048 , 049 , 050 , 051 , 052 , 053 , 054 , 055 , 056 , 057 , 058 , 059 , 060 , 062 , 063 , 064 , 066 , 072 , 076

2.6. ЗА СЕЛО СВЕТА ПЕТКА 2.6.1. Секция №043, адрес: СУ „Хр. Смирненски” , ет.1, ул. „Арапчал” №24, с. Света Петка, общ. Велинград, обл. Пазарджик Обхват на секция:

Пътна артерия Номер и подномер, вход 00285 УЛ.СЮТКА 001 , 002 , 003 , 004 , 006 , 007 , 008 , 010 , 011 , 012 , 015 , 018 02172 УЛ.ЧЕПИНЕЦ 001 , 002 , 004 , 005 , 006 , 007 , 008 , 009 , 010 , 011 , 012 , 013 , 014 , 015 , 017 , 018 , 019 , 020 , 021 , 023 , 025 , 026 , 027 , 028 , 031 , 032 , 034 , 035 , 036 , 037 , 038 , 040 , 041 , 049 03318 УЛ.АРАПЧАЛ 002 , 004 , 006 , 008 , 016 , 018 , 020 05832 УЛ.ДЕМОКРАЦИЯ 001 , 002 , 004 , 005 , 006 , 009 , 013 , 014 , 016 , 020 , 022 06104 УЛ.ЗДРАВЕЦ 001 06999 УЛ.ИЗВЪН РЕГУЛАЦИЯТА 004 10567 УЛ.МИР 001 , 003 , 004 , 005 , 007 14088 УЛ.ПАНАЙОТ ВОЛОВ 004 , 006 , 008 , 019 14979 УЛ.ПЛ.ЛЮТОВО 001 , 003 , 005 , 007 , 011 , 013 , 017 15331 УЛ.ПЪРВИ МАЙ 001 , 001А , 002 , 003 , 003А , 004 , 005 , 005А , 006 , 007 , 007А , 008 , 009 , 010 , 011 , 012 , 013 , 013А , 014 , 015 , 015А , 017 , 018 , 019 , 020 , 021 , 022 , 024 , 025 , 026 , 027 , 028 , 029 , 030 , 031 , 032 , 033 , 034 , 036 , 037 , 038 16849 УЛ.СТОЙО КАЛПАЗАНОВ 001 , 002 , 003 , 006 , 008 , 009 , 012 , 013 , 018 , 021 , 023 , 025 18040 УЛ.СЪЕДИНЕНИЕ 001 , 003 , 005 , 007 , 009 , 015 18945 УЛ.ОСТРЕЦ 001 , 002 , 003 , 004 , 005 , 007 , 008 , 009 , 010 , 011 , 012 , 014 , 016 , 018 , 020 , 022 , 024 , 026 , 028 , 030

2.6.1. Секция №044, адрес: Сградата на кметството/ младежки дом/-пл. „Лютово” №2, ет.1, с. Света Петка, общ. Велинград, обл. Пазарджик Обхват на секция: Пътна артерия Номер и подномер, вход 02035 УЛ.ИЗГРЕВ 001 , 002 , 003 , 004 , 005 , 006 , 007 , 008 , 009 , 010 , 011 , 012 , 012А , 013 , 014 , 014А , 016 , 019 , 020 , 022 02066 УЛ.ГЛАДСТОН 001 , 002 , 002А , 004 , 005 , 006 , 007 , 008 , 009 , 010 , 011 , 012 , 013 , 015 , 016 , 018 , 020 , 024 , 025 , 027 , 029 , 031 , 033 , 035 , 037 03201 УЛ.РОДОПИ 001 , 002 , 003 , 004 , 005 , 005А , 006 , 007 , 008 , 009 , 010 , 011 , 012 , 013 , 014 , 015 , 016 , 017 , 018 , 019 , 020 , 021 , 023 , 024 , 025 , 026 , 027 , 029 , 030 , 031 , 032 , 034 , 035 , 036 , 037 , 039 , 041 , 042 , 043 , 045 03318 УЛ.АРАПЧАЛ 001 , 003 , 005 , 005А , 007 , 009 , 009А , 015 , 017 , 021 , 031 03767 УЛ.ЮНДОЛА 001 , 002 04090 УЛ.БЕЛМЕКЕН 001 , 002 , 003 , 004 , 005 , 006 , 007 , 008 , 010 , 011 , 012 , 013 , 014 , 015 , 015А , 016 , 017 , 017А , 018 , 019 , 019А , 020 , 021 , 022 , 023 , 024 , 025 , 026 , 028 , 029 06536 УЛ.ЦАРЕВЕЦ 001 , 002 , 003 , 004 , 005 , 006 19056 УЛ.НАДЕЖДА 002 , 002А , 003 , 004 , 005 , 006 , 007 , 008 , 009 , 010 , 010А , 012 , 014 , 016 , 017

2.7. За село Алендарова: Секция № 045, адрес: Сградата на кметството, ул. „Демокрация” №5, с. Алендарова,общ. Велинград, обл. Пазарджик Обхват на секция: Пътна артерия Номер и подномер, вход 00045 УЛ.СЪЕДИНЕНИЕ 003 , 004 , 006 , 008 , 009 , 010 , 014 01167 УЛ.БЕЛМЕКЕН 001 , 002 , 003 , 005 , 005А , 006 , 009 , 011 , 013 , 015 , 017 , 019 , 021 03109 УЛ.ОСТРЕЦ 001 , 003 04073 УЛ.ПРОЛЕТ 001 , 002 , 003 , 004 , 005 , 006 , 012 , 014 08262 УЛ.ДЕМОКРАЦИЯ 001 , 002 , 003 , 004 , 005 , 006 , 009 , 011 , 012 , 013 , 014 , 015 , 016 , 017 , 019 , 020 , 021 , 022 10611 УЛ.МЛАДОСТ 001 , 002 , 003 , 006 , 007 , 012 14800 УЛ.ПИРИН 001 15254 УЛ.АЛАБАК 001 16119 УЛ.СВЕТЛИНА 001 , 002 , 003 , 005 , 007 , 008 , 009 , 010 , 011 , 013 , 016 19635 УЛ.БОР 007 19697 УЛ.ЧЕПИНЕЦ 001 , 002 20568 УЛ.ЯЗОВИРНА 001 , 002 , 003 , 005 , 007 , 008 , 009 , 010 , 011 , 012 , 014 , 015 , 016 , 018 , 021 , 022 , 024 , 026

2.8. Село ПАШОВИ Секция: 046 , адрес: сградата на кметството, ул. „Кирил и Методий” №1, ет.1, с. Пашови, общ. Велинград, обл. Пазарджик Обхват на секция: Пътна артерия Номер и подномер, вход 00148 УЛ.АЛЕКСАНДЪР СТАМБОЛИЙСКИ 001 , 003 , 004 , 018 , 027 00285 УЛ.АНГЕЛ ЧОПЕВ 005 , 011 , 013 , 015 , 017 , 019 02066 УЛ.ВАСИЛ ЛЕВСКИ 002 , 003 , 005 , 006 , 007 , 008 , 009 , 010 , 011 , 013 , 020 02172 УЛ.ВЕЛА ПЕЕВА 001 , 002 , 004 , 005 , 006 , 007 , 008 , 009 , 010 , 013 , 014 , 015 , 017 , 019 , 021 , 023 , 036 02378 УЛ.ВЛАДИМИР КАЦАРОВ 001 , 002 03318 УЛ.ГЕОРГИ ДИМИТРОВ 001 , 002 , 003 , 004 , 005 , 006 , 007 , 008 , 009 , 011 , 012 , 014 , 016 , 018 , 023 , 025 , 026 , 027 , 028 , 029 , 030 , 031 , 033 , 035 , 036 , 040 , 041 , 042 , 043 , 045 , 046 , 047 , 049 , 053 04090 УЛ.ДЕВЕТИ СЕПТЕМВРИ 001 , 003 , 004 , 005 , 006 , 007 , 010 , 011 , 012 , 013 , 014 , 016 , 019 , 021 , 023 , 025 , 027 06570 УЛ.ИВАН БАНДАКОВ 001 , 005 , 007 , 010 , 013 , 014 , 015 , 020 , 022 , 024 , 026 , 028 , 030 , 032 08262 УЛ.КИРИЛ И МЕТОДИ 001 , 005 , 006 14235 УЛ.ПАШОВИ СКАЛИ 002 , 003 , 004 , 005 , 006 , 008 , 011 , 012 , 013 , 017 , 019 18945 УЛ.ХРИСТО БОТЕВ 004 , 005 , 006 , 007 , 008 , 010 , 013 , 014 , 015 , 019 , 035 20345 УЛ.ЮНДОЛА 001 , 002 , 003 , 004 , 005 , 006 , 007 , 008 , 010 , 011 , 012 , 013 , 015 , 016 , 017 , 018 , 019 , 021 , 022 , 023 , 024 , 025 , 029

2.9.За село РОХЛЕВА: Секция № 047, адрес: сградата на кметството – с. Рохлева, общ.Велинград, обл. Пазарджик Обхват на секция :-село Рохлева

2.10. За село БУТРЕВА: Секция: 048, адрес: Сградата на кметството-с. Бутрева, общ.Велинград, обл. Пазарджик обхват на секция: – село Бутрева

2.11. За село ГОРНА ДЪБЕВА: Секция № 049, адрес: в сградата на кметството/детска градина/ – с. Горна Дъбева, общ. Велинград, обл. Пазарджик обхват на секция: – С. Горна Дъбева

2.12. За село Враненци: Секция № 050, адре: с сградата на кметството – с. Враненци, общ. Велинград, обл. Пазарджик Обхват на секция: село Враненци

2.13. За село Биркова

Секция №051, адрес – сградата на кметството – с. Биркова, общ. Велинград, обл. Пазарджик Обхват на секция: с. Биркова

2.14.за село Чолакова: Секция № 052, адрес- сградата на кметството – с. Чолакова, общ. Велинград, обл. Пазарджик Обхвт на секция: с. Чолакова

2.15. За село Цветино: Секция: № 053, адрес: Читалищен салон в кметството- с. Цветино, общ.Велинград, обл. Пазарджик Обхват на секция: с. Цветино

2.16. За село Юндола: Секция № 054, адрес: сградата на кметството, с. Юндола, общ. Велинград, обл. Пазарджик Обхват на секция7 с. Юндола

2.17. За село Абланица: Секция № 055, адрес: Сградата на кметството- с. Абланица, общ.Велинград, обл. Пазарджик Обхват на скеция: – с. Абланица

2.18. За село КРЪСТАВА: Секция № 056, адрес: ОУ „Васил Левски” , ул. „Грънчарица” №1, ет. 1 , с. Кръстава, общ. Велинград , обл. Пазарджик. Обхват на секция: Пътна артерия Номер и подномер, вход 00148 УЛ.ЛЕСКАТА 001 , 002 , 003 , 004 , 006 , 008 , 009 , 010 , 011 , 012 , 013 00285 УЛ.ФЛОРА 001 , 002 , 003 , 004 , 005 , 006 , 007 , 008 , 009 , 010 , 011 , 012 , 013 , 014 , 015 , 016 , 017 , 018 , 019 , 020 , 021 , 022 , 023 , 024 , 025 , 026 , 027 , 029 , 030 , 031 , 032 , 033 , 034 , 035 , 036 , 037 , 038 , 039 , 041 , 043 00360 УЛ.МУРА 001 , 002 , 003 , 004 , 005 , 007 01609 УЛ.БОРУМА 001 , 002 , 003 , 004 , 005 , 006 , 007 , 008 , 009 , 010 , 011 , 012 , 013 , 014 01626 УЛ.ГЬОЛА 001 , 002 , 003 , 004 , 005 , 006 , 008 , 009 , 012 02066 УЛ.ГЛОКА 001 , 002 , 003 , 004 , 005 , 006 , 007 , 008 , 009 , 010 , 011 , 012 , 013 , 014 , 015 , 017 , 018 , 019 , 021 , 023 , 028 02110 УЛ.КОКИЧЕ 001 , 002 , 003 , 004 , 005 , 006 , 007 , 008 , 009 , 010 , 011 , 013 , 014 , 015 , 016 , 017 , 018 , 019 , 020 , 022 02172 УЛ.СЮТКА 001 , 002 , 003 , 004 , 005 , 006 , 007 , 008 , 010 , 011 , 012 , 013 , 013А , 014 , 016 , 017 , 018 , 019 , 020 , 021 , 021А , 022 , 022А , 023 , 024 , 025 , 026 , 028 02292 УЛ.ВЪРБАТА 001 , 002 , 003 , 004 , 006 03318 УЛ.ГРЪНЧАРИЦА 001 , 001А , 001Б , 001В , 002 , 003 , 004 , 005 , 006 , 007 , 008 , 009 , 010 , 011 , 012 , 013 , 014 , 015 , 016 , 017 , 018 , 019 , 020 , 022 , 024 , 026 , 028 , 030 06416 УЛ.ГОРИЦА 001 , 002 , 003 , 004 06999 УЛ.ИЗВЪН РЕГУЛАЦИЯТА 001 , 003 07853 УЛ.КУНДЬОВА 001 08454 УЛ.ОКОЛОВРЪСТНА 001 , 002 , 003 , 004 , 005 , 006 , 007 , 008 , 009 , 010 , 011 , 012 , 013 , 014 , 015 , 016 , 017 , 018 , 019 , 020 , 021 , 022 , 023 , 024 , 025 , 026 , 027 , 028 , 030 , 032 , 034 , 036 , 038 , 040 , 042 , 044 , 046 , 048 , 050 08855 КВ.КРАНТИЙТЕ 001 08869 КВ.ХАСАНОВА 001 , 002 09113 УЛ.ЧАЛА 001 , 002 , 003 , 004 , 005 , 006 , 007 , 008 , 009 , 010 , 011 , 012 , 013 , 014 , 015 , 016 , 017 , 018 , 019 , 020 , 021 , 022 , 023 , 024 , 025 , 026 , 027 , 028 , 029 , 030 , 031 , 032 , 033 , 034 , 035 , 036 , 037 , 038 , 039 , 040 , 041 , 042 , 043 , 044 , 045 , 046 , 047 10745 МЕСТН.СОФАН ДЕРЕ 001 10759 МЕСТН.ГРЪНЧАРИЦА 001 10762 МЕСТН.ЗАСТАВАТА 001 , 002 , 003 , 004 , 005 , 006 , 007 , 008 , 010 11260 УЛ.АВЛИЯТА 001 , 002 , 003 , 004 , 005 , 006 , 007 , 008 , 009 , 010 , 011 , 012 , 012А , 013 , 013А , 014 , 015 , 016 , 017 , 018 , 019 11716 УЛ.НОВА 001 , 002 , 003 , 004 , 005 , 006 15672 УЛ.ПОЛЯНАТА 001 , 002 , 003 , 004 , 005 , 006 16849 УЛ.БРЕЗА 001 , 002 , 003 , 004 , 005 , 006 , 007 , 008 , 009 , 010 , 011 , 012 , 013 , 014 , 025 18397 УЛ.ХАРМАНЕТО 001 , 002 , 003 , 004 , 005 , 006 19875 УЛ.ЧЕРЕШАТА 001 , 002

2.19. За село Горна Биркова: Секция: 057, адрес: сградата на бивша детска градина в с. Горна Биркова, общ. Велинград, обл. Пазарджик Обхват на секция: с. Горна Биркова

3. За с. Бозьова: Секция № 058, адрес: сградата в която е кметството- с. Бозьова, общ. Велинград ,обл. Пазарджик Обхват на секция: с. Бозьова

II. Утвърждавам номерация и адреси за подвижни избирателни секции за произвеждане на избори за Народно събрание на 02 октомври 2022 г. за секции с подвижни секционни избирателни комисии на територията на община Велинград, област Пазарджик, АКО В НОРМАТИВНО ОПРЕДЕЛЕНИТЕ СРОКОВЕ БЪДАТ НАЛИЦЕ ОТГОВАРЯЩИ НА ИЗИСКВАНИЯТА ИЗИСКУЕМ БРОЙ ЗАЯВЛЕНИЯ ПО ЧЛ. 90, АЛ. 1 от Изборен кодекс за всички населени места в община Велинград, както следва: № 059 – град/община Велинград; гр. Велинград, СУ “Св.Св.Кирил и Методий”, ул.”Юндола” № 35; № 060 село Грашево; адрес: ОУ “Васил Левски” – с. Грашево, ул. „Никола Ихтимански” № 16; № 061 село Драгиново; адрес: СУ „Методий Драгинов”, ул.”Кирил и Методий” № 1, с. Драгиново; № 062 село Света Петка; адрес: СУ „Христо Смирненски”,ул. Арапчал” № 24, в с. Света Петка; III. Утвърждавам номерация и адреси на избирателни секции на територията на община Велинград за произвеждане на избори за Народно събрание на 02 октомври 2022 г. за лечебни заведения, домове за стари хора и други специализирани институции за предоставяне на социални услуги, както следва: 1. Секция №026 – СБПЛРПФЗ “Света Петка Българска” ЕООД Велинград, адрес: ул. „Пневмологична болница Васил Коларов” № 1, гр. Велинград за образуване от Управител по заповед №382/04.08.2022г. 2.Секция №027- ОССУ Дом за стари хора „Ела”, адрес: Бул.”Съединение” №288, гр.Велинград, общ. Велинград, обл. Пазарджик , по Заповед №409/04.08.2022г на Директор ОССУ Дом за стари хора „Ела”-Велинград 3. Секция №028- „СБР-НК ЕАД”- филиал Велинград, адрес: ул. „Гоце Делчев” №38, гр.Велинград, общ. Велинград, обл. Пазарджик ,по Заповед №226/08.08.2022г на Директор на СБР-НК ЕАД”- филиал Велинград, 4. Секция №029- „ СБР ВИТА” ЕООД – Велинград, адрес: ул. „ Пушкин” №2, гр.Велинград, общ. Велинград, обл. Пазарджик , по Заповед №37/04.08.2022г на Управител на „ СБР-ВИТА” ЕООД – Велинград. IV. Утвърждавам номерация и адреси на избирателни секции на територията на община Велинград за произвеждане на избори за Народно събрание на 02 октомври 2022 г., за лечебни заведения, домове за стари хора и други специализирани институции за предоставяне на социални услуги, АКО РЪКОВОДИТЕЛЯ НА ЛЕЧЕБНОТО ЗАВЕДЕНИЕ ОБРАЗУВА ИЗБИРАТЕЛНА СЕКЦИЯ, както следва: Секция № 030 – МБАЛ – Велинград ЕООД, бул. „Съединение” № 49Л, гр. Велинград, общ. Велинград, обл. Пазарджик Заповедта по II –ра точка влиза в сила от деня на влизане в сила на решението на Районна избирателна комисия за определяне на броя секции за подвижни избирателни комисии по чл. 90, ал. 1 от Изборен кодекс в частта й за утвърдената номерация и адреси на СИК само за населените места, които са включени в определения от РИК брой секции. Заповедта по отношение на точка IV –та влиза в сила от деня на образуване на избирателните секции от ръководителя на лечебното заведение.

Заповедта да се обяви на страницата на Община Велинград и на таблото за обяви от началник на отдел „ГС”, извършването на което да се документира от секретар на община, началник на отдел „ГС” и служител от отдел „АИОВО” (деловодство). Изпълнението на задълженията, свързани със съобщаването й на Областен управител на област Пазарджик, Районна избирателна комисия, на ГД „ГРАО” чрез ТЗ “ГРАО” възлагам на началник на отдел „ГС”. Настоящата заповед подлежи на оспорване от заинтересованите лица пред Областен управител в тридневен срок от обявяване, по реда на чл. 8, ал. 4 от Изборния кодекс. Д-Р КОСТАДИН КОЕВ: /П/ КМЕТ НА ОБЩИНА ВЕЛИНГРАД Подпис: ЗАМЕСТНИК-КМЕТ СВЕТЛА ТОМОВА……………………….., оправомощена със заповед № 1252/11.08.2022 г.

, 013 В , 063

03160 УЛ.ГЕО МИЛЕВ

001 , 003 , 005 , 007

03397 УЛ.ГЕОРГИ КИРКОВ

001 , 001А , 003 , 004 , 005 , 006

05092 УЛ.ЕЛИН ВРЪХ

001 , 002 , 003 , 004 , 005 , 006 , 007 , 008 , 009 , 010 , 011 , 012 , 013 , 014 , 015 , 016 , 018 , 019 , 020 , 021

06971 УЛ.ИЗВОР

001 , 002 , 006

08317 УЛ.КЛАДОВА

001 , 002 , 002А , 003 , 004 , 004 А , 004А , 005 , 006 , 006А , 007 , 008 , 009 , 010 , 011 , 012 , 013 , 013А , 014 , 015

08485 УЛ.КОПАНКА

001 , 002 , 003 , 004 , 005 , 006

08632 УЛ.КРАЙРЕЧНА

001 , 002 , 003 , 004 , 005 , 006 , 008 , 010 , 012 , 014 , 016 , 018 , 020

10286 УЛ.МАРШАЛ ТОЛБУХИН

001 , 002 , 003 , 004 , 005 , 006 , 007 , 008 , 009 , 010 , 011 , 012 , 013 , 014 , 014А , 015 , 015А , 015Б , 016 , 018 , 020 , 021 , 022 , 023 , 024 , 026 , 028 , 030

10392 УЛ.МЕТОДИ ДРАГИНОВ

001 , 001А , 002 , 003 , 003А , 004 , 005 , 006 , 007 , 008 , 009 , 010 , 011 , 012

10433 УЛ.МЕТОДИ ШАТАРОВ

001 , 002 , 003 , 004 , 004А , 005 , 005А , 006 , 007 , 008 , 009 , 010 , 011 , 012 , 013 , 014 , 015 , 016 , 018 , 020 , 022 , 024 , 026 , 028 , 030 , 032 , 034 , 036 , 038 , 040 , 042

10495 УЛ.МИЛОШ ПАПАРКОВ

019 , 021 , 022 , 024

10700 УЛ.МУСАЛА

001 , 003

14091 УЛ.ПАНАЙОТ ХИТОВ

005 , 005А , 006 , 007 , 008 , 009 , 010 , 011 , 012 , 013 , 014 , 015 , 016 , 017 , 018 , 018А , 020 , 022

16242 УЛ.СЕРГЕЙ КИРОВ

001 , 002 , 004 , 005 , 006 , 007 , 008 , 009

17381 УЛ.СТЕФАН СТАМБОЛОВ

015 , 026

19604 УЛ.ЧАВДАР ВОЙВОДА

015 , 017 , 019 , 021 , 022 , 023 , 024 , 025 , 026 , 026 З , 027 , 028 , 028А , 029 , 030 , 031 , 032 , 033 , 034 , 035 , 036 , 038 , 040 , 042 , 044 , 046 , 048 , 048А , 050 , 050А , 052

19755 УЛ.ПОП ТОПОРЧО

021 , 023 , 025 , 029 , 029А , 031 , 033 , 033А

  1.2. Секция № 002 – адрес: Читалище „Васил Левски” , кв. Каменица, бул. „Съединение” 181, гр.Велинград,общ. Велинград, обл. Пазарджик:

Обхват на секция:

Пътна артерия

Номер и подномер, вход

01122 УЛ.БЕГОВИЦА

001 , 002 , 002А , 003 , 003А , 004 , 005 , 005А , 006 , 007

01780 УЛ.БУКОВ ДОЛ

018 , 018А , 020 , 022 , 024 , 026 , 028 , 030 , 032 , 034

01852 УЛ.БЯЛАТА СКАЛА

001 , 001А , 003А , 004 , 005 , 006 , 007 , 007А , 008 , 009 , 010 , 011 , 012 , 013 , 014 , 015 , 016 , 017 , 018 , 019 , 020 , 021 , 022 , 023 , 024 , 025 , 027 , 029 , 031 , 033

03318 БУЛ.СЪЕДИНЕНИЕ

312 , 316 , 318 , 320 , 322 , 324 , 326 , 326 А , 326А , 328

04555 УЛ.ДИМЧО ДЕБЕЛЯНОВ

001 , 004

04707 УЛ.ДРАГИЧЕ

001 , 002 , 003 , 004 , 004 А , 004А , 005 , 005 А , 006 , 006А , 007 , 008 , 008А , 009 , 010 , 010А , 011 , 012 , 012А , 013 , 014 , 014А , 015 , 016 , 016А , 019 , 020 , 021 , 022 , 023 , 028 , 031 , 049 , 049 А , 049А

05894 УЛ.ДОРА ГАБЕ

003 , 009 , 010

06906 УЛ.ИВАН УШЕВ

002 , 004 , 006 , 008 , 010 , 012 , 012А , 014 , 016 , 018 , 020 , 022 , 024 , 025 , 026 , 027 , 027А , 028 , 029 , 030 , 031 , 032 , 033 , 034 , 035 , 035А , 036 , 036А , 037 , 037А , 038 , 039 , 040 , 041 , 042 , 043 , 044 , 045 , 046 , 047 , 048 , 049 , 050 , 052 , 054

08749 УЛ.КРУПСКАЯ

001 , 002 , 003 , 004 , 004А , 005 , 006 , 007 , 007А , 009 , 011 , 013

09223 УЛ.ЛОКВАТА

001 , 002 , 003 , 004 , 005 , 006 , 007 , 007А , 008 , 009 , 010 , 012 , 014 , 016 , 018

10118 УЛ.МАЛЧИКА

001 , 001А , 003

11096 УЛ.НЕЖОВИЦА

001 , 001А , 002 , 003 , 004 , 005 , 006 , 007 , 008 , 008 А , 008А

14146 УЛ.СКРИЕНИЦА

001 , 002 , 003 , 004 , 005 , 006 , 007 , 008 , 009 , 010 , 011 , 012 , 013 , 014 , 014 А , 014А , 015 , 016 , 017 , 017А , 018 , 019 , 019А , 021 , 023 , 025 , 027 , 027 А , 027А

14773 УЛ.ПЕЧЕНЕГ

001 , 002 , 003 , 004 , 004А , 005 , 006 , 007 , 008 , 009 , 010 , 011 , 012 , 012А , 013 , 014 , 015 , 016 , 018

16047 УЛ.САМАРА

001 , 002 , 003 , 004 , 005 , 007

16050 УЛ.САМОВОДИЦА

001 , 002 , 003 , 004 , 005 , 006 , 007 , 008 , 010

16849 УЛ.СТОЙО КАЛПАЗАНОВ

001 , 002 , 003 , 004 , 005 , 005А , 006 , 007 , 008 , 009 , 010 , 011 , 011А , 012 , 013 , 013 А , 013А , 014 , 015 , 016 , 017 , 018 , 019 , 020 , 021 , 022 , 023 , 023 А , 023А , 024 , 026 , 027 , 028 , 028 А , 028А

18232 УЛ.ТОДОР УЗУНОВ

001 , 002 , 003 , 004 , 005 , 006 , 007 , 008 , 009 , 010 , 011 , 012 , 012А , 013 , 014 , 018 , 020

20359 УЛ.ЮРИ ВЕНЕЛИН

001 , 003 , 004 , 005 , 006 , 007 , 007В , 008 , 008Б , 008В , 009 , 010 , 010А , 011 , 012 , 013 , 014 , 015 , 016 , 017 , 018 , 018А , 019

  1.3. Секция № 003 – адрес: III-ОУ „Христо Ботев” /начален етап/малкото училище до църква Св. Троица/, ул. „Малчика” , гр. Велинград, общ. Велинград, обл. Пазарджик:

Обхват на секция:

Пътна артерия

Номер и подномер, вход

01025 УЛ.БАБА ТОНКА

005 , 006 , 007 , 008 , 009 , 010 , 010А , 011 , 012 , 014

01081 УЛ.БАТАК

001 , 002 , 003 , 004 , 005 , 006 , 007 , 008 , 009 , 010 , 012 , 013 , 014 , 015 , 016 , 017 , 018

01674 УЛ.БРАТОВЧЕДИ ПУХАЛЕВИ

001 , 002 , 003 , 004 , 005 , 006 , 006 А , 006А , 007 , 008 , 009 , 010 , 011 , 012 , 013 , 014 , 015 , 016 , 017 , 018 , 019 , 020 , 020А , 021 , 022 , 023 , 023А , 024 , 025 , 026 , 027 , 028 , 029 , 030 , 031 , 032 , 033 , 034 , 035 , 035А , 036 , 037 , 038 , 039 , 040 , 041

02186 УЛ.ВЕЛА ПИСКОВА

001 , 002 , 003 , 004 , 005 , 006

02539 УЛ.СВ.ИВАН РИЛСКИ

001 , 002 , 003 , 004 , 005 , 006 , 007 , 007А , 008 , 009 , 010 , 011 , 012 , 013 , 014 , 015 , 016 , 017 , 018 , 018А , 020 , 022 , 022А

03397 УЛ.ГЕОРГИ КИРКОВ

007 , 009 , 009А , 010 , 011 , 012 , 013 , 014 , 015 , 016 , 017 , 018 , 019 , 020 , 021 , 022 , 023 , 025 , 027 , 029 , 031 , 033 , 035

05089 УЛ.ЕЛЕНКА

001 , 003 , 005 , 005А , 007 , 009 , 011 , 013 , 013А

10269 УЛ.МАРИЯ КЮРИ

001 , 002 , 003 , 004 , 006 , 008 , 010 , 012

10481 УЛ.МИЛЕВИ СКАЛИ

001 , 001А , 002 , 003 , 004 , 004А , 005 , 006 , 006А , 007 , 008 , 009 , 010 , 010А , 011 , 012 , 012А , 014 , 015 , 016 , 016А , 017 , 017А , 018 , 018А , 019 , 020 , 021 , 021А , 022 , 023 , 024 , 024А , 025 , 026 , 027 , 027 А , 027А , 028 , 029 , 030 , 031 , 032 , 033 , 034 , 036 , 038 , 038 А , 038 Б , 038 В , 039 , 040 , 042 , 042 Б , 042 В , 044 , 046 , 048 , 048 А , 050

10495 УЛ.МИЛОШ ПАПАРКОВ

001 , 002 , 004 , 005 , 005А , 006 , 007 , 008 , 009 , 010 , 011 , 012 , 013 , 014 , 015 , 016 , 017 , 018 , 020

11853 МЕСТНОСТ БОЧВА

069

14091 УЛ.ПАНАЙОТ ХИТОВ

001 , 002 , 003 , 004

14888 ПЛ.ВАСИЛ КОЛАРОВ

001 , 001А , 003

15165 УЛ.ПОП БОГОМИЛ

001 , 002 , 003 , 004 , 005 , 005А , 006 , 007 , 008 , 009 , 010 , 011 , 012 , 014 , 016

16420 УЛ.СОКОЛ

001 , 001 А , 001А , 002 , 003 , 003 А , 003А , 004 , 005 , 006 , 007 , 008 , 009 , 010 , 011 , 012 , 013 , 014 , 016

18397 УЛ.ТРЕТИ МАРТ

001 , 002 , 003 , 004 , 005 , 006 , 007 , 008 , 008А , 009 , 010 , 011 , 012 , 013 , 014 , 015 , 016 , 017 , 018 , 019 , 020 , 021 , 022 , 023 , 024 , 025 , 026 , 027 , 029 , 031 , 033 , 035 , 037

19368 УЛ.ЦАР КРУМ

001 , 002 , 003 , 003А , 004 , 005 , 006 , 007 , 009 , 010

19604 УЛ.ЧАВДАР ВОЙВОДА

001 , 002 , 003 , 004 , 005 , 006 , 007 , 008 , 008А , 008Б , 009 , 009А , 010 , 011 , 012 , 013 , 013А , 014 , 016 , 018 , 020 , 020А , 020Б

19755 УЛ.ПОП ТОПОРЧО

001 , 002 , 003 , 004 , 005 , 006 , 007 , 008 , 010 , 011 , 012 , 013 , 014 , 015 , 016 , 017 , 018 , 019 , 020 , 022 , 024 , 026 , 028 , 030 , 032 , 034 , 034А , 036 , 036А , 038 , 040

  1.4. Секция № 004 – адрес: сградата на „Сярна баня”, кв. Каменица, ул. „Георги Кирков”, гр.Велинград, общ. Велинград, обл. Пазарджик:

Обхват на секция:

Пътна артерия

Номер и подномер, вход

00093 УЛ.АЛЕКСАНДЪР ДИМИТРОВ

001 , 002 , 003 , 003А , 004 , 005 , 006 , 007 , 008 , 008 А , 008А , 008Б , 009 , 009А , 010 , 010А , 011 , 011А , 012 , 013 , 014 , 015 , 015 А , 015А , 017 , 019

00744 УЛ.АРАПЧАЛ

001 , 002 , 003 , 004 , 005 , 006 , 007 , 008

01025 УЛ.БАБА ТОНКА

001 , 002 , 003 , 004

01064 УЛ.БАНСКА

002 , 003 , 004 , 005 , 006 , 007 , 008 , 009 , 010 , 011 , 012 , 013 , 014 , 015 , 016 , 018 , 020 , 022 , 024 , 026 , 026А , 028 , 030 , 032 , 034 , 036 , 038 , 040

02169 УЛ.ВЕЛА БЛАГОЕВА

007

02350 УЛ.ВЛАДАЯ

001 , 002 , 003 , 004 , 005 , 006 , 007 , 008 , 009 , 010 , 010А , 011 , 015 , 017 , 019 , 019А , 021 , 023 , 025 , 027

03397 УЛ.ГЕОРГИ КИРКОВ

026 , 028 , 030 , 032 , 032А , 034 , 036 , 038 , 038А , 039 , 040 , 041 , 042 , 042 А , 042А , 043 , 044 , 045 , 046 , 047 , 048 , 049 , 050 , 051 , 052 , 053 , 053А , 054 , 055 , 056 , 057 , 058 , 059 , 060 , 061 , 062 , 063 , 063А , 063Б , 066

03767 УЛ.ГОГОЛ

001 , 001А , 002 , 003 , 004 , 005 , 006 , 007 , 007А , 008 , 009

04430 УЛ.ДИМИТЪР ПОЛЯНОВ

001 , 001А , 002 , 003 , 004 , 005 , 006 , 006А , 007 , 009 , 011

05089 УЛ.ЕЛЕНКА

002 , 004 , 006 , 006А , 008 , 008А , 010 , 010А , 012 , 012А , 014 , 015 , 015А , 016 , 017 , 018 , 019 , 019А , 020 , 022 , 023 , 024 , 025 , 026 , 027 , 027А , 028 , 028А , 029 , 030 , 031 , 033 , 035 , 037 , 039 , 039А , 041 , 041А

07541 УЛ.ЙОРДАНКА ЧАНКОВА

046 , 048

08084 УЛ.ПОЛК.БОРИС ДРАНГОВ

001 , 002 , 003 , 003А , 004 , 005 , 006 , 006А , 007 , 008 , 009 , 010 , 011 , 012 , 013 , 014 , 016 , 017 , 018 , 019 , 020 , 021 , 022 , 023 , 024 , 026 , 027 , 028 , 029 , 030 , 030А , 032 , 034 , 036 , 036 А , 036А , 040 , 042

08413 УЛ.КОКИЧЕ

001 , 001А , 002 , 003 , 004 , 005 , 006 , 007 , 008 , 010

11171 УЛ.НЕОФИТ РИЛСКИ

001 , 002 , 003 , 004 , 005 , 006 , 008 , 010

11421 УЛ.НИКОЛАЙ ОСТРОВСКИ

002 , 003 , 004 , 005 , 006 , 007 , 008 , 009 , 010 , 011 , 011А , 012 , 013 , 014 , 015 , 016 , 016А

16141 УЛ.РАЙНА КНЯГИНЯ

001 , 002 , 003 , 004 , 004А , 005 , 006 , 007 , 008 , 009 , 010 , 011 , 012 , 013 , 014 , 015 , 016 , 017 , 018

17035 УЛ.СТРАЖА

001 , 002 , 003 , 004 , 005 , 006 , 007 , 008 , 009 , 010 , 011 , 012 , 013 , 014 , 014А , 015 , 016 , 017 , 018 , 020 , 021 , 023 , 024 , 025 , 027

17449 УЛ.РАДЕЦКИ

001 , 002 , 003 , 004 , 005 , 006 , 006А , 007 , 008 , 009 , 010 , 010А , 012 , 014 , 016 , 018 , 020 , 022

19056 УЛ.ХРИСТО СМИРНЕНСКИ

045 , 047 , 049 , 051 , 053 , 055 , 057 , 059 , 061 , 061А , 063 , 065 , 067 , 069 , 071 , 073 , 075 , 077 , 077 А , 079 , 081 , 083 , 090 , 095

1.5. Секция № 005, адрес: III-то ОУ „Христо Ботев”, ул. Макаренко № 4, гр. Велинград, общ. Велинград, обл. Пазарджик

Обхват на секция:

Пътна артерия

Номер и подномер, вход

01140 УЛ.ДАСКАЛ ГЕОРГИ ЧОЛАКОВ

001 , 002 , 003 , 004 , 005 , 005 А , 005А , 006 , 007 , 008 , 009 , 010 , 011 , 012 , 013 , 015 , 017 , 017А , 019

01359 УЛ.БОР

002 , 004

01777 УЛ.БУЗЛУДЖА

001 , 002 , 003 , 004 , 005 , 006 , 007 , 007А , 008 , 008А , 009 , 010 , 011 , 012 , 013 , 013А , 015 , 017

01780 УЛ.БУКОВ ДОЛ

001 , 001А , 002 , 003 , 004 , 005 , 006 , 007 , 008 , 009 , 010 , 011 , 011А , 012 , 013 , 014 , 015 , 016 , 017 , 019 , 021 , 023 , 025 , 027 , 029 , 031 , 033 , 035 , 037 , 037А , 039 , 041 , 043 , 045 , 047 , 049

02172 УЛ.ВЕЛА ПЕЕВА

008 , 008А , 010 , 012 , 013 , 014 , 015 , 016 , 017 , 018 , 019 , 020 , 021 , 022 , 023 , 025 , 027 , 027А , 029 , 031 , 033 , 037 , 037 А , 037А , 039 , 041 , 043

03318 БУЛ.СЪЕДИНЕНИЕ

183 , 185 , 187 , 189 , 191 , 195 , 197

03719 УЛ.ГЕРГЕВАНА

029 , 031 , 031А , 035 , 037

04683 УЛ.ДРАВА

001 , 002 , 003 , 004 , 005 , 006 , 007 , 008 , 009 , 010 , 011 , 012 , 013 , 014 , 015 , 016 , 017 , 018 , 019 , 019А , 020 , 021 , 022 , 023 , 024 , 025 , 026 , 027 , 028 , 029 , 030 , 030А , 031 , 031 А , 031А

06906 УЛ.ИВАН УШЕВ

001 , 003 , 005 , 007 , 009 , 011 , 013 , 013 А , 013А , 015 , 017 , 017 А , 017А , 019 , 021 , 023

08334 УЛ.СВ.КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ

001 , 002 , 003 , 004 , 005 , 006 , 007 , 007А , 008 , 009 , 010 , 010 А , 011 , 011 А , 011А , 012 , 012 А , 012А , 013 , 014 , 015 , 016 , 017 , 018 , 018А , 019 , 019 А , 020 , 021 , 023 , 024 , 025 , 026 , 027 , 028 , 030 , 032 , 050

08629 УЛ.КОЧО ЧЕСТИМЕНСКИ

001 , 002 , 003 , 004 , 005 , 006 , 006А , 007 , 007А , 008 , 009 , 010 , 010А , 012 , 014 , 028

08749 УЛ.КРУПСКАЯ

008 , 010 , 012 , 014 , 015 , 016 , 017 , 018 , 019 , 020 , 021 , 022 , 023 , 024 , 025 , 026 , 027 , 028

09127 УЛ.ЛЕРМОНТОВ

001 , 002 , 002А , 003 , 004 , 004А , 005 , 006 , 007 , 008 , 008А , 009 , 010 , 010А , 011 , 012 , 013 , 014 , 015 , 016 , 017 , 019

10046 УЛ.МАКАРЕНКО

006 , 006 А , 006А , 008 , 010 , 011 , 012 , 012 А , 012А , 013 , 014 , 015 , 016 , 017 , 018 , 018 А , 019 , 020 , 021 , 022 , 023 , 024 , 025 , 026 , 027 , 028 , 029 , 030 , 031 , 032 , 033 , 034 , 035 , 036 , 037 , 038 , 039 , 041 , 043 , 045 , 048 , 053 , 055

10687 УЛ.МУР

001 , 002 , 003 , 004 , 005 , 006 , 007 , 008 , 009 , 010 , 012 , 014 , 016 , 018 , 020 , 022

17049 УЛ.СТРАЖИН

001 , 002 , 002 А , 002Б , 003 , 004 , 004 А , 004 Б , 004А , 004Б , 005 , 006 , 007 , 008 , 009 , 011 , 013 , 015 , 019 , 021 , 027

1.6.Секция № 006, адрес: ДГ „Радост”, бул.”Съединение” № 139, гр. Велинград, общ. Велинград, обл. Пазарджик

Обхват на секция:

Пътна артерия

Номер и подномер, вход

01359 УЛ.БОР

001 , 001А , 003 , 005 , 007 , 009 , 011 , 013 , 015 , 017 , 019 , 021 , 023 , 025

02172 УЛ.ВЕЛА ПЕЕВА

001 , 002 , 002А , 003 , 004 , 004А , 005 , 006 , 007 , 009 , 011

02289 УЛ.ВИКТОР ЮГО

001 , 001А , 002 , 003 , 004 , 005 , 006 , 006А , 007 , 007А , 008 , 009 , 010 , 012 , 014 , 016

03318 БУЛ.СЪЕДИНЕНИЕ

125 , 127 , 129 , 131 , 133 , 135 , 137 , 139 , 139Б , 141 , 141А , 143 , 145 , 149 , 151 , 153 , 155 , 157 , 159 , 161 , 163 , 165А , 167 , 169 , 169А , 171,278

03719 УЛ.ГЕРГЕВАНА

001 , 001А , 002 , 002 Б , 002А , 002Б , 002Д , 003 , 004 , 005 , 006 , 007 , 007А , 008 , 009 , 010 , 011 , 012 , 013 , 014 , 015 , 016 , 017 , 018 , 019 , 020 , 021 , 022 , 023 , 024 , 025 , 026 , 027 , 028 , 028А

05133 УЛ.ЕСПЕРАНТО

001 , 002 , 003 , 004 , 005 , 005А , 006 , 007 , 008 , 010 , 012 , 014 , 016

05517 УЛ.ЛЕСНИЧЕЙ ВАСИЛ ПОПОВ

002 , 002А , 003 , 004 , 005 , 006 , 007 , 008 , 009 , 009 А , 009А , 010 , 011 , 012 , 013 , 014 , 015

06094 УЛ.ЗАХАРИ СТОЯНОВ

001 , 002

06522 УЛ.ИВАЙЛО

001 , 002 , 002А , 003 , 004 , 005 , 006 , 007 , 008 , 009 , 010 , 012 , 014 , 014 Б , 016 , 018

06536 УЛ.ЦАР ИВАН АСЕН II

001 , 002 , 002А , 003 , 004 , 004А , 005А , 005Б , 005В , 005Г , 006 , 007 , 008 , 009 , 010 , 010 А , 010А , 011 , 012 , 014 , 015 , 016 , 017 , 018 , 020 , 020А , 021 , 022 , 024 , 025 , 026 , 029 , 031 , 033 , 035 , 040

07048 УЛ.ИЛЯ ЕРЕНБУРГ

001 , 002 , 003 , 004 , 005 , 006 , 007 , 007А , 009 , 011 , 013

09055 УЛ.БРАТЯ МИЛАДИНОВИ

001 , 002 , 003 , 004 , 005 , 006 , 006А , 007 , 008 , 009 , 010 , 011 , 011А

10046 УЛ.МАКАРЕНКО

001 , 002 , 003 , 003А , 004 , 005 , 007 , 009

10313 УЛ.ВЛАДИМИР МАЯКОВСКИ

001 , 001А , 002 , 002А , 003 , 004 , 005 , 006 , 006А , 007 , 008 , 009 , 010 , 011 , 012 , 013 , 014 , 014А , 014Б , 015 , 016 , 016А , 017 , 018 , 019 , 020 , 021 , 022 , 022 А , 022А , 023 , 024 , 025 , 026 , 027 , 028 , 028А , 029 , 029А , 030 , 031 , 032 , 033 , 034 , 035 , 036 , 037 , 038 , 039 , 041 , 041А , 043 , 045 , 047 , 049

11034 УЛ.НАЙДЕН ГЕРОВ

009

11613 УЛ.ЙОРДАН ЙОВКОВ

002 , 004 , 006 , 008 , 010 , 012

16523 УЛ.СПАС ДЕЧЕВ

002 , 004 , 006 , 008 , 008А , 010 , 012 , 014 , 016 , 018 , 018А , 020 , 022 , 024 , 026 , 028

19056 УЛ.ХРИСТО СМИРНЕНСКИ

001 , 002 , 003 , 003А , 004 , 005 , 005А , 006 , 008 , 009 , 010 , 011 , 012 , 013 , 014 , 015 , 017 , 019 , 021 , 023 , 025 , 027 , 029 , 031 , 033 , 033А , 035 , 037 , 039 , 041 , 043

19430 УЛ.СТАНИСЛАВ ДОСПЕВСКИ

001 , 002 , 003 , 004

1.7. Секция № 007, адрес: ДГ „Радост”, бул. „Съединение” №139, гр. Велинград, общ. Велинград, обл. Пазарджик

Обхват на секция:

Пътна артерия

Номер и подномер, вход

00062 УЛ.АЛЕКО КОНСТАНТИНОВ

001 , 001 А , 001А , 002 , 003 , 004 , 005 , 006 , 007 , 008 , 009 , 010 , 010А , 011 , 011А , 011Б , 012 , 013 , 013А , 014 , 015 , 015 А , 015 Б , 015А , 015Б , 016 , 017 , 017А , 018 , 019 , 020 , 021 , 022 , 023 , 024 , 025 , 025А , 026 , 027 , 028 , 028А , 030 , 036 , 038 , 040 , 042 , 044 , 046 , 048 , 050 , 052

00446 УЛ.АСЕН ЗЛАТАРЕВ

001 , 002 , 003 , 004 , 005 , 006 , 007 , 008 , 009 , 010 , 010 А , 010А , 011 , 012 , 013 , 014 , 016 , 018

01167 УЛ.БЕЛМЕКЕН

001 , 001А , 002 , 002А , 003 , 004 , 005 , 006 , 006А , 007 , 008 , 008А , 009 , 010 , 012 , 014

02169 УЛ.ВЕЛА БЛАГОЕВА

001 , 001А , 002 , 003 , 004 , 005 , 006 , 008 , 010 , 010А , 012 , 014 , 016 , 016А , 018 , 020 , 022 , 024 , 026

03191 УЛ.ГЕОРГИ БАКАЛОВ

001 , 001 А , 001А , 002 , 003 , 004 , 005 , 006 , 007 , 007 А , 007А , 008 , 009 , 010 , 011 , 012 , 012А , 013 , 013А

03318 БУЛ.СЪЕДИНЕНИЕ

173 , 175 , 177 , 179 , 258 , 260 , 262 , 264 , 270 , 272 , 274 , 276 , 280 , 282 , 282А , 284 , 284А , 286 , 288 , 290 , 292 , 294 , 296 , 298 , 300 , 302 , 304 , 306 , 306А , 308 , 310

04529 УЛ.ДИМИТЪР ЧАУШЕВ

001 , 002 , 003 , 004 , 006 , 008 , 010 , 012 , 014 , 016 , 018 , 020 , 022 , 022А , 024 , 024А

07541 УЛ.ЙОРДАНКА ЧАНКОВА

001 , 001А , 002 , 003 , 004 , 004А , 005 , 006 , 007 , 008 , 009 , 010 , 011 , 012 , 012А , 013 , 014 , 015 , 016 , 017 , 018 , 019 , 020 , 020 А , 020А , 021 , 021 А , 021А , 022 , 022А , 023 , 024 , 025 , 026 , 028 , 030 , 032 , 034 , 040 , 042 , 042А , 044

09144 УЛ.ЛИВАДИТЕ

001 , 002 , 003 , 004 , 005 , 006 , 007 , 008 , 009 , 010 , 011 , 012 , 013 , 014 , 015 , 016 , 017 , 018 , 022 , 026 , 049 , 050

09189 УЛ.ЙОРДАН ХАДЖИЕВ

001 , 001А , 002 , 003 , 004 , 004 А , 004А , 005 , 005А , 006 , 007 , 007А , 008 , 008А , 009

10598 УЛ.ДАМЕ ГРУЕВ

001 , 002 , 003 , 003А , 004 , 004 А , 004А , 005 , 005А , 006 , 006 А , 006А , 007 , 009 , 009А , 011 , 011А , 013 , 015 , 017 , 019 , 021 , 021А , 023

16256 УЛ.СЕРГЕЙ РУМЯНЦЕВ

001 , 002 , 003 , 004 , 005 , 006 , 007 , 008 , 009 , 010 , 011 , 012 , 013 , 014 , 015 , 016 , 018 , 020 , 022 , 024 , 026 , 028

16382 УЛ.СЛАВЯНСКА

005 , 005 Б

20081 УЛ.ШАНДОР ПЕТЬОФИ

001 , 002 , 003 , 004 , 004А , 005 , 006 , 007 , 008 , 009 , 010 , 011 , 011А , 012 , 013 , 014 , 015 , 016 , 017 , 019

1.8.Секция № 008, адрес: ОУ „Георги Бенковски”, ул. Калъчов мост” №9, гр. Велинград, общ. Велинград, обл. Пазарджик

Обхват на секция:

Пътна артерия

Номер и подномер, вход

00429 УЛ.ЗДРАВЕЦ

001 , 002 , 003 , 004 , 005 , 006 , 007 , 008 , 009 , 010 , 011 , 012 , 013 , 014 , 015 , 016 , 018 , 020 , 022 , 024 , 026 , 027 , 028 , 030 , 031 , 032 , 034 , 036 , 038 , 040 , 042 , 044 , 046 , 048 , 050

08512 УЛ.КОРИЯ

001 , 001А , 002 , 003 , 004 , 004А , 005 , 005А , 006 , 007 , 007 А , 007А , 008 , 009 , 009А , 010 , 010А , 011 , 012 , 013 , 014 , 015 , 016 , 017 , 018 , 019 , 020 , 021 , 022 , 023 , 024 , 025 , 026 , 027 , 028 , 029 , 030 , 031 , 032 , 033 , 034 , 035 , 036 , 037 , 038 , 039 , 040 , 041 , 043 , 045 , 047 , 049 , 051 , 053 , 055 , 057 , 059

09367 УЛ.ЛЮЛЯК

001 , 002 , 003 , 004 , 005 , 006 , 007 , 008 , 009 , 010 , 011 , 012 , 013 , 014 , 015 , 016 , 017 , 018 , 019 , 020 , 022

17628 УЛ.РОПОТАМО

001 , 002 , 003 , 004 , 005 , 006 , 007 , 008 , 009 , 010 , 012 , 014 , 016

17782 УЛ.РОДОПЧАНКА

001 , 002 , 003 , 004 , 005 , 006 , 007 , 009 , 011

18277 УЛ.ТОДОРА

001 , 002 , 003 , 003А , 004 , 005 , 006 , 007 , 008 , 009 , 010 , 011 , 012 , 012А , 013 , 014 , 014А , 015 , 015А , 016 , 017 , 017 А , 018 , 019 , 020 , 020А , 021 , 022 , 022А , 023 , 023А , 024 , 025 , 026 , 027 , 027А , 028 , 029 , 030 , 031 , 032 , 033 , 033А , 034 , 035 , 036 , 037 , 038 , 039 , 040 , 041 , 043 , 044 , 045 , 047 , 049 , 051 , 053 , 055

18616 УЛ.УСТЕТО

001 , 002 , 003 , 004 , 005 , 006 , 007 , 008 , 008А , 009 , 010 , 011 , 012 , 013 , 014 , 015 , 016 , 016А , 017 , 018 , 019 , 020 , 020А , 021 , 022 , 022А , 023 , 024 , 025 , 026 , 026А , 027 , 028 , 028А , 029 , 030 , 030А , 031 , 032 , 033 , 033А , 034 , 035 , 036 , 037 , 038 , 039 , 040 , 041 , 042 , 043 , 044 , 045 , 046 , 047 , 048 , 050 , 051 , 053Б

1.9.Секция № 009, адрес: Център за подкрепа на личностно развитие-ОДК, ул. „Тодор Стайков” №5 гр. Велинград, общ. Велинград, обл. Пазарджик

Обхват на секция:

Пътна артерия

Номер и подномер, вход

01448 УЛ.БОРОВ ПАРК

001 , 002 , 002А , 003 , 004 , 005 , 006 , 007 , 008 , 009 , 010 , 010А , 011 , 012 , 013 , 014

01609 УЛ.БРАТЯ КРЪСТИНИ

001 , 002 , 003 , 004 , 005 , 005 А , 005А , 006 , 007 , 008 , 009 , 010 , 011 , 012 , 013 , 013А , 014 , 015 , 016 , 017 , 017А , 018 , 020 , 022 , 024 , 026 , 028 , 030 , 030 А , 030А

02035 УЛ.ВАСИЛ АПРИЛОВ

002 , 004 , 007 , 008 , 009 , 011 , 013 , 015 , 017 , 019

03784 УЛ.ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ

001 , 003 , 004 , 005 , 006 , 007 , 008 , 009 , 010 , 011 , 012 , 013 , 014 , 017 , 018 , 019 , 021 , 022 , 023 , 024 , 025 , 026 , 027 , 028 , 029 , 030 , 031 , 032 , 033 , 033А , 034 , 034А , 035 , 036 , 037 , 038 , 040 , 041 , 043 , 047 , 053

04090 БУЛ.ХАН АСПАРУХ

047 , 049 , 051 , 053 , 055 , 057 , 058 , 059 , 060 , 061 , 062 , 063 , 064 , 065 , 066 , 067 , 068 , 069 , 070 , 071 , 072 , 073 , 074 , 075 , 077 , 078 , 079 , 080 , 081 , 082 , 083 , 084 , 085 , 086 , 087 , 088 , 090 , 092 , 094 , 096 , 098 , 100 , 100А

05027 УЛ.ЕВЛОГИ ГЕОРГИЕВ

001 , 001А , 002 , 002Х , 003 , 004 , 005 , 006 , 007 , 008 , 009 , 010 , 011 , 012 , 013 , 014 , 014А , 015 , 016 , 017 , 018 , 019 , 019А , 020 , 021 , 021А , 022 , 023 , 024 , 025 , 026 , 028 , 028 А , 028А , 029 , 030 , 031 , 032 , 033 , 033А , 033Б , 035 , 037

05181 УЛ.ЕВРЕДИКА

001 , 002 , 003 , 004 , 005 , 006 , 007 , 008 , 010

05205 УЛ.ЕМИЛИЯН СТАНЕВ

001 , 002 , 003 , 004 , 005 , 006 , 007 , 008 , 009 , 010 , 011 , 012 , 013 , 014 , 015 , 016 , 018 , 020

06478 УЛ.ГЕРАСИМ ПОПОВ

001 , 002 , 003 , 004 , 005 , 006 , 007 , 008 , 009

07569 УЛ.ЙОХАН СЕБАСТИЯН БАХ

004 , 004А , 006 , 008 , 008А , 010 , 012 , 014 , 016 , 018

08293 УЛ.ВРЪХ КИСЕЛЕЦ

002 , 004 , 006

10567 УЛ.МИР

001 , 002 , 003 , 003 А , 003А , 005 , 006 , 007 , 008 , 009 , 010 , 011 , 012 , 013 , 013А , 014 , 015 , 016 , 018 , 020 , 022 , 024

12139 УЛ.ОРФЕЙ

001 , 002 , 003 , 004 , 006 , 006А

14088 УЛ.ПАНАЙОТ ВОЛОВ

001 , 002 , 003 , 004 , 005 , 006 , 007 , 008 , 009 , 010 , 012

14249 УЛ.ПЕЙО ЯВОРОВ

001 , 002 , 003 , 004 , 005 , 007

15312 УЛ.ПУЧИНИ

001 , 002 , 003 , 004 , 005 , 006 , 007 , 008

15326 УЛ.ПУШКИН

001 , 003 , 005 , 007 , 009 , 009А , 009Б , 011 , 011А , 013 , 015 , 017 , 019 , 019 А , 019А , 020 , 021 , 023 , 025 , 027 , 029 , 031 , 033 , 035 , 037 , 039 , 039А , 041 , 043 , 043А , 045

16780 УЛ.СТЕФАН ПОПОВ

001 , 002 , 003 , 004 , 005 , 006 , 007 , 008 , 009 , 010 , 011 , 012 , 013 , 014 , 017

17453 УЛ.РАЙКО ДАСКАЛОВ

001 , 002 , 003 , 004 , 005 , 006 , 007 , 008 , 009 , 010 , 012 , 014 , 016 , 016А

18229 УЛ.ТОДОР СТАЙКОВ

001 , 002 , 003 , 004 , 005 , 005А , 007 , 008 , 009 , 011 , 012 , 013 , 014 , 015 , 017 , 019 , 021 , 023 , 025 , 027 , 029 , 029А , 031 , 033

1.10 .Секция № 010, адрес: СУ „Св. Св. Кирил и Методий”, ул. „Юндола” №35, гр. Велинград, общ. Велинград, обл. Пазарджик

Обхват на секция:

Пътна артерия

Номер и подномер, вход

00330 УЛ.СВЕТА ГОРА

001 , 002 , 002А , 003 , 004 , 005 , 006 , 007 , 008 , 009 , 010 , 011 , 012 , 013 , 015 , 024

01105 УЛ.БАЧО КИРО

002 , 003 , 004 , 005 , 005А , 006 , 007 , 008 , 009 , 009 А , 009А , 010 , 010А , 011 , 012 , 013 , 014 , 015 , 016 , 016А , 017 , 017А , 018 , 018А , 019 , 019 А , 019А , 020 , 021 , 022 , 023 , 024 , 025 , 026 , 027 , 028 , 030 , 032 , 034 , 034А , 036 , 038 , 040 , 042

07257 УЛ.ИНЖ.ЛЕСОВЪД ПЕНЧО РИЗОВ

001

11082 МЕСТНОСТ МАРИНА ЛИВАДА

016 А , 016 Б

11243 УЛ.ДИМИТЪР ТАЛЕВ

001 , 002 , 003 , 004 , 005 , 006 , 007 , 008 , 008 А , 008А , 009 , 010 , 011 , 011А , 012 , 013 , 014 , 015 , 016 , 017 , 018 , 019 , 020 , 021 , 022 , 023 , 024 , 024А , 025 , 026 , 027 , 028 , 029 , 030 , 030А , 031 , 032 , 033 , 034 , 034А , 035 , 036 , 037

11898 МЕСТНОСТ САНАТОРИУМА

054

12200 УЛ.ОСТРЕЦ

001 , 002 , 003 , 004 , 005 , 006 , 007 , 008 , 009 , 010 , 011 , 012 , 012А , 013 , 014 , 014А , 014Б , 015 , 016 , 017 , 019 , 020

14800 УЛ.ПИРИН

001 , 002 , 002А , 003 , 004 , 005 , 006 , 007 , 008 , 009 , 010 , 011 , 011А , 013 , 013А , 015

15374 УЛ.ПНЕВМ.БОЛНИЦА В.КОЛАРОВ

001 , 001 А , 001 Б , 003 , 005 , 007 , 008 , 010 , 012 , 014 , 016 , 018 , 020

16701 УЛ.СТЕЛА БЛАГОЕВА

001 , 002 , 003 , 004 , 005 , 006 , 007 , 008 , 009 , 010 , 011 , 012 , 013 , 014 , 015 , 016 , 017 , 018 , 019 , 020 , 021 , 022 , 023 , 024 , 025 , 027 , 027 А , 027А , 029 , 029А , 031 , 033 , 035 , 037 , 037А , 039 , 041 , 043

18160 УЛ.ТОДОР КАБЛЕШКОВ

001 , 002 , 002А , 003 , 004 , 005 , 006 , 006 А , 006А , 007 , 008 , 009 , 009А , 010 , 011 , 012 , 012А , 013 , 014 , 015 , 016 , 017 , 018 , 019 , 020 , 020А , 021 , 022 , 023 , 024 , 024А , 025 , 025А , 026 , 027 , 027А , 028 , 029 , 029А , 030 , 031 , 031А , 032 , 033 , 034 , 035 , 036 , 037 , 038 , 039 , 040 , 040 А , 040А , 041 , 042 , 043 , 044 , 045 , 046 , 046 А , 046 Б , 046Б , 047 , 048 , 049 , 049А , 049В , 050 , 051 , 051А , 052 , 054 , 056

19234 МЕСТНОСТ ХОДЖОВА КОРИЯ

002

19649 УЛ.ЧАРЛЗ ДАРВИН

001 , 002 , 003 , 004 , 006 , 008 , 008А

20345 УЛ.ЮНДОЛА

001 , 001А , 002 , 003 , 004 , 005 , 006 , 007 , 007А , 008 , 009 , 010 , 011 , 012 , 013 , 014 , 015 , 015А , 016 , 017 , 018 , 019 , 020 , 021 , 022 , 023 , 024 , 025 , 025 Б , 025Б , 026 , 027 , 028 , 029 , 030 , 031 , 031А , 032 , 033 , 033А , 034 , 035 , 036 , 037 , 038 , 039 , 040 , 041 , 041А , 042 , 043 , 044 , 045 , 046 , 047 , 048 , 049 , 050 , 051 , 052 , 053 , 054 , 055 , 055А , 056 , 057 , 059 , 061 , 063 , 065 , 067 , 069 , 071 , 073 , 075 , 075А , 076 , 077 , 079 , 079 А , 079А , 081 , 096

Местност „Голямо блато” 142

1.11 .Секция № 011, адрес: СУ „Св. Св. Кирил и Методий”, ул. „Юндола” №35, гр. Велинград, общ. Велинград, обл. Пазарджик

Обхват на секция:

Пътна артерия

Номер и подномер, вход

01047 УЛ.БАЙРОН

001 , 002 , 003 , 004 , 005 , 006 , 007 , 008 , 009 , 010 , 010А , 011 , 012 , 013 , 014 , 014А , 016 , 016А , 018 , 020

01105 УЛ.БАЧО КИРО

001

02107 УЛ.ВАСИЛ ПЕТЛЕШКОВ

001 , 002 , 003 , 004 , 005А , 006 , 007 , 007А , 008 , 009 , 009А , 010 , 010А , 011

03201 УЛ.ГЕОРГИ БЕНКОВСКИ

001 , 002 , 003 , 004 , 005 , 006 , 007 , 008 , 009 , 010 , 010 А , 010А , 011 , 011 А , 011А , 012 , 013 , 014 , 015 , 016 , 016А , 017 , 017А , 018 , 018А , 019 , 019А , 020 , 021 , 022 , 023 , 024 , 024 А , 024А , 025 , 025А , 026 , 027 , 027 А , 027А , 028 , 029 , 029А , 030 , 030 А , 030А , 031 , 032 , 033 , 034 , 035 , 036 , 037 , 037А , 038 , 039 , 039 А , 039А , 040 , 041 , 042 , 042А , 043 , 044 , 045 , 045 А , 045А , 046 , 047 , 048 , 049 , 050 , 051 , 052 , 053 , 054 , 055 , 056

04090 БУЛ.ХАН АСПАРУХ

089 , 091 , 093 , 095 , 097 , 097А , 099 , 101 , 101А , 102 , 103 , 103А , 104 , 105 , 106 , 107 , 108 , 109 , 110 , 111 , 112 , 113 , 114 , 114А , 115 , 116 , 117 , 117А , 117Б , 117В , 118 , 119 , 120 , 121 , 122 , 130 , 153

04340 УЛ.ЦАР КАЛОЯН

001 , 001А , 002 , 003 , 003 А , 004 , 005 , 006 , 006А , 007 , 007А , 008 , 009 , 010 , 011 , 012 , 012А , 013 , 014 , 015 , 016 , 017 , 018 , 019 , 020 , 021 , 022 , 024 , 026 , 030 , 032 , 034

11243 УЛ.ДИМИТЪР ТАЛЕВ

039 , 041 , 041А , 043 , 043А , 045 , 047 , 049 , 051 , 053 , 055 , 057 , 059 , 061 , 063 , 065 , 065А , 067

11822 МЕСТН.ГОЛЯМО БЛАТО-ВАРНИЦИТЕ

095

15331 УЛ.ПЪРВИ МАЙ

001 , 002 , 003 , 004 , 005 , 006 , 007 , 008 , 009 , 010 , 011 , 012 , 014 , 015 , 015А , 016 , 017 , 018 , 019 , 019А , 020 , 022 , 024 , 026 , 026А , 028 , 030 , 031А

17590 УЛ.РИЛА

001 , 002 , 003А , 004 , 005 , 005А , 006 , 007 , 007А , 007В , 008 , 008А , 009 , 009А , 010 , 010А , 011 , 011А , 011Б , 012 , 012А , 013 , 013А , 014 , 015 , 015А , 016 , 016А , 017 , 019 , 021

20657 УЛ.КИСЛОВОДСК

001 , 002 , 003 , 003А , 004 , 005 , 006 , 006А , 007 , 008 , 008А , 009 , 009А , 010 , 010А , 011 , 012 , 013 , 014 , 014А , 015 , 016 , 016А , 017 , 018 , 018А , 019 , 020 , 021 , 022 , 023 , 024 , 024А , 025 , 026 , 027 , 027А , 028 , 028А , 029 , 029А , 030 , 030А , 031 , 031А , 032 , 032А , 033 , 033А , 034 , 035 , 036 , 037 , 038 , 039 , 040 , 040А , 041 , 042 , 043 , 043Б , 044 , 045 , 046 , 046А , 047 , 048 , 049 , 050 , 051 , 055 , 057 , 059 , 061 , 063 , 063А , 065 , 067 , 067А , 081 , 129

1.12 .Секция № 012 адрес: ДГ „Фантазия”, ул. „Димитър Ив. Масларов” №3, гр. Велинград, общ. Велинград, обл. Пазарджик

Обхват на секция:

Пътна артерия

Номер и подномер, вход

01170 УЛ.БИВАК

001 , 001 А , 001А , 002 , 003 , 003А , 004 , 005 , 005А , 006 , 006А , 007 , 007 А , 007А , 008 , 009 , 009А , 010 , 011 , 012 , 013 , 014 , 015 , 016 , 017 , 018 , 019 , 020 , 021 , 022 , 023 , 024 , 025 , 026 , 027 , 046 , 049

01434 УЛ.БОРИСЛАВ

001 , 002 , 002 А , 002А , 003 , 003 А , 003А , 004 , 005 , 006 , 007 , 008 , 009 , 010 , 011 , 012 , 013 , 014 , 015 , 016 , 017 , 018 , 019 , 020 , 021 , 022 , 023 , 023А , 025 , 027 , 029 , 031 , 033 , 035 , 037

01506 УЛ.БОЯНОВ ДОЛ

001 , 002 , 003 , 004 , 005 , 006 , 007 , 008 , 009 , 010 , 011 , 012 , 013

01849 УЛ.БЯЛА ВОДА

002 , 004 , 006 , 008 , 010

02021 УЛ.ГЕОРГИ ПЕТРИЧЕВ

001 , 002 , 002 А , 002А , 003 , 004 , 005 , 006 , 007 , 008 , 009 , 010 , 012

03318 БУЛ.СЪЕДИНЕНИЕ

113 , 115 , 115 А , 115 Б , 115 В , 117 , 119 , 121 , 123 , 220 , 222 , 234 , 236 , 238 , 242 , 244 , 246 , 248 , 250 , 250А , 254

04090 БУЛ.ХАН АСПАРУХ

002 , 002 А , 002А , 004 , 006 , 008 , 010 , 012 , 014 , 016 , 018 , 020 , 022 , 024 , 026 , 028 , 030 , 032 , 033 , 034 , 036 , 040

05027 УЛ.ЕВЛОГИ ГЕОРГИЕВ

002Ж

07137 УЛ.ИСКРА

001 , 002 , 003 , 004 , 005 , 006 , 007 , 008 , 009 , 010 , 010А , 011 , 012 , 013 , 014 , 015 , 016 , 017 , 018

08108 УЛ.КАЛЪЧОВ МОСТ

001 , 003 , 005 , 007 , 009

09069 УЛ.ЛАТИНКА

001 , 002 , 003 , 004 , 006

09158 УЛ.ЛИЛЯНА ДИМИТРОВА

001 , 001А , 003 , 003А

09278 УЛ.ЛУКОВИЦА

001 , 002 , 003 , 004 , 005 , 006 , 007 , 008 , 009 , 010 , 011 , 012 , 013 , 014 , 015 , 016 , 016А , 017 , 018 , 019 , 020

09322 УЛ.ДИМИТЪР ИВ.МАСЛАРОВ

001 , 002 , 003 , 004 , 005 , 006 , 008 , 009 , 010 , 012 , 014 , 016 , 018 , 020 , 022 , 024 , 024А , 026 , 026А , 028 , 030 , 032 , 034 , 036

12036 УЛ.ОБОРИЩЕ

002 , 003 , 004 , 005

12228 УЛ.ОТЕЦ ПАИСИЙ

001 , 002 , 003 , 004 , 006 , 007 , 009 , 011 , 013

14194 УЛ.ПАТРИАРХ ЕВТИМИЙ

008 , 010 , 012 , 014 , 016 , 018 , 020 , 022 , 024 , 026 , 028 , 030

18945 УЛ.ХРИСТО БОТЕВ

001А , 002 , 003 , 004 , 005 , 006 , 007 , 008 , 009 , 010 , 011 , 012 , 013 , 014 , 015 , 016 , 017 , 018 , 019 , 020 , 022 , 023 , 024 , 024А , 025 , 026 , 027 , 028 , 029 , 031 , 033 , 035 , 037 , 039

20345 УЛ.ЮНДОЛА

149

1.13 .Секция № 013, адрес: Клуб на пенсионера – кв. Лъджене, бул. „Хан Аспарух” №11, гр. Велинград, общ. Велинград, обл. Пазарджик

Обхват на секция:

Пътна артерия

Номер и подномер, вход

00148 УЛ.АЛЕКСАНДЪР СТАМБОЛИЙСКИ

001 , 001 А , 002 , 002 А , 002 Б , 003 , 004 , 005 , 006 , 007 , 007 А , 007 Б , 007 В , 007А , 008 , 008 А , 008 Б , 008 В , 008 Г , 008Б , 008В , 009 , 011 , 013 , 015 , 017 , 017 А , 017 В , 022 , 024 , 026 , 028 , 030 , 030 А

01198 УЛ.БИТОЛЯ

001 , 002 , 003 , 004 , 005 , 006

01794 УЛ.БУЛАИР

001 , 002 , 003 , 004 , 005 , 006 , 007 , 008 , 009 , 010 , 011 , 012 , 013 , 013А , 014 , 015 , 016 , 017 , 019 , 021 , 023 , 025

02292 УЛ.ВИНЧО ГОРАНОВ

001 , 002 , 002 02 , 002 А , 002 Б , 002А , 002Б , 003 , 005 , 007 , 007А , 008 , 009 , 009А , 010 , 011 , 012 , 013 , 014 , 015 , 016 , 017 , 018 , 018 А , 018А , 019 , 019 А , 020 , 021 , 022 , 023 , 024 , 025 , 026 , 027 , 029 , 029А , 031 , 032 , 033 , 034 , 035 , 035А , 036 , 037 , 038 , 039 , 040 , 041 , 042 , 043 , 044 , 044А , 045 , 046 , 048 , 049 , 051 , 053 , 055

02333 УЛ.ВИТОША

001 , 003 , 005 , 007 , 009 , 011 , 013

04090 БУЛ.ХАН АСПАРУХ

001 , 005 , 007 , 009 , 011 , 011 А , 011 Б , 013 , 013 Б , 013 В , 015 , 015 В , 017 , 017 Г , 017 Д , 019 , 019 Д , 021 , 021 Б , 023 , 023 Б , 023 В , 023 Г , 025 , 025 Г

04947 УЛ.22-РИ СЕПТЕМВРИ

001 , 002 , 004 , 006 , 008

06608 УЛ.ИВАН ВАЗОВ

001 , 002 , 003 , 004 , 005 , 005А , 006 , 006А , 007 , 008 , 009 , 010 , 011 , 012 , 013 , 014 , 015 , 016 , 017 , 018 , 019 , 020

06999 УЛ.ИЗВЪН РЕГУЛАЦИЯТА

001 , 002 , 002А , 003

07137 УЛ.ИСКРА

021

08262 УЛ.СВ.СВ.КИРИЛ И МЕТОДИ

003 , 005 , 005А , 007 , 009 , 011 , 014 , 015 , 015 Д , 016 , 016А , 017 , 017 А , 018 , 020 , 021 , 022 , 023 , 025 , 025 А , 025 Б , 029 , 029А , 031 , 033 , 033А , 035 , 037 , 039 , 041

11627 УЛ.НИКОЛАЙ ХРЕЛКОВ

001 , 002 , 003 , 004 , 004А , 005 , 005А , 006 , 007 , 008 , 009 , 009А , 010 , 012 , 014 , 016 , 018 , 020 , 022 , 024 , 026 , 030 , 030 01 , 030 02 , 030 03 , 030 04 , 030 05

12245 УЛ.ОХРИД

001 , 002 , 003 , 004 , 005 , 006

14194 УЛ.ПАТРИАРХ ЕВТИМИЙ

001 , 001Ж , 002 , 002 В , 002А , 003 , 003 Г , 004 , 005 , 006 , 006 А , 006А , 007 , 009

15850 УЛ.ПРОИЗВОДСТВЕНА

002 , 004 , 006 , 008 , 010 , 012

16955 УЛ.ПЕТЪР БЕРОН

002 , 003 , 004 , 005 , 006 , 007 , 008 , 009 , 010 , 011 , 012 , 013 , 014 , 015 , 016 , 017 , 017 А , 017А , 018 , 019 , 020 , 021 , 021А , 022 , 022А , 023

17498 УЛ.РАКОВСКА

001 , 002 , 003 , 004 , 005

17926 ПЛ.НИКОЛАЙ ГЯУРОВ

001 , 002 , 003 , 004

18037 УЛ.СЪГЛАСИЕ

001 , 002 , 003 , 004 , 005 , 007 , 009 , 011 , 013 , 015 , 017 , 019 , 021 , 023 , 025 , 027

18040 УЛ.ТЕМЕНУГА

001 , 002 , 003 , 004 , 005 , 006 , 007 , 008 , 009 , 010 , 011 , 012 , 013 , 014 , 015

19203 УЛ.ХОРИЗОНТ

001 , 002 , 003 , 004 , 005 , 007 , 009

1.14 .Секция № 014, адрес: ПГИТ „Алеко Константинов” , бул. Съединение №49 Я, гр. Велинград, общ. Велинград, обл. Пазарджик

Обхват на секция:

Пътна артерия

Номер и подномер, вход

02124 УЛ.ЕКЗАРХ ЙОСИФ

001 , 002 , 003 , 004 , 005 , 005А , 006 , 007 , 008 , 009 , 009 А , 009А , 010 , 011 , 012 , 013 , 014 , 015 , 016 , 017 , 018 , 020 , 022 , 024 , 026 , 028 , 028А , 030

03318 БУЛ.СЪЕДИНЕНИЕ

051 , 053 , 055 , 057 , 059 , 061 , 063 , 065 , 067 , 069 , 071 , 073 , 075 , 077 , 079 , 081 , 083 , 085 , 089 , 091 , 093 , 099 , 190 , 192 , 194 , 196 , 198 , 200 , 202 , 204 , 206 , 208 , 210 , 216 , 218 , 218 А , 218 Б , 218 В , 218 Г , 218Б , 252

04618 УЛ.ДОЙРАН

001 , 002 , 003 , 003А , 004 , 005 , 006 , 007 , 008 , 009 , 010 , 010 А , 010А , 011 , 012 , 013 , 014 , 015 , 016 , 017 , 018 , 019 , 019А , 020 , 021 , 022 , 024

05877 УЛ.ДАМЯН ДАМЯНОВ

002

06050 УЛ.ЗАНОГА

001 , 002 , 004 , 005 , 006 , 007 , 008 , 008А , 009 , 010 , 010А , 011 , 011А , 012 , 013 , 013 А , 014 , 015 , 016 , 017 , 017 А , 017 Б , 017А , 017Б , 018 , 020 , 022

06817 УЛ.АКАДЕМИК ИВАН П.ПАВЛОВ

007

07243 УЛ.ИНДУСТРИАЛНА

016

08454 УЛ.ЦАР САМУИЛ

001 , 002 , 002А , 002Б , 002В , 005 , 007 , 009 , 011 , 013 , 013А , 015 , 015А , 017 , 019 , 019А , 021 , 023 , 025 , 027 , 029 , 029А , 033 , 033Б , 033И

08680 УЛ.КРИВОЛАК

001 , 002 , 002А , 003 , 004 , 005 , 006 , 007 , 008 , 009 , 010 , 011 , 012 , 013 , 014 , 015 , 016 , 017 , 018 , 019 , 020 , 021 , 022 , 024 , 024 А

09305 УЛ.ЛЮБЕН КАРАВЕЛОВ

001 , 003 , 005 , 007 , 009 , 011 , 013 , 015 , 017 , 019 , 021 , 023 , 025 , 027 , 029 , 031 , 033 , 033А , 035 , 037

10166 УЛ.МАРЕК

001 , 001А , 002 , 003 , 004

10570 УЛ.МИТКО ПАЛАУЗОВ

001 , 003 , 004 , 005 , 007 , 009 , 010 , 011

11079 МЕСТНОСТ ПОПИН КАМЪК

002 , 006

11260 УЛ.НИКОЛА ВАПЦАРОВ

001 , 001А , 002 , 003 , 004 , 005 , 006 , 006А , 007 , 007А , 008 , 008А , 009 , 009А , 010 , 011 , 012 , 013 , 014 , 014А , 015 , 016 , 017 , 018 , 018А , 019 , 021 , 023 , 025 , 025 А

12084 УЛ.ЕЛЕНА КАТРАНДЖИЕВА

001 , 002 , 002А , 003 , 004 , 005 , 005А , 006 , 007 , 009 , 011 , 013 , 015 , 019 , 021 , 023 , 025

14762 УЛ.ПЕТЪР ЯНЕВ

001 , 003 , 005 , 007 , 009 , 013

15833 УЛ.ПЕТКО ЗАХОВ

010 , 012 , 014 , 016

16403 УЛ.СЛИВНИЦА

001 , 001А , 002 , 003 , 004 , 005 , 006 , 007 , 008 , 009 , 010 , 011 , 011А , 012 , 013 , 013А , 014 , 014 А , 014А , 015 , 016 , 016 А , 017 , 017А , 018 , 019 , 020 , 021 , 022 , 023 , 024

17498 УЛ.РАКОВСКА

006 , 007 , 008 , 009 , 010 , 010А , 011 , 012 , 013 , 014 , 015 , 016 , 017 , 018 , 018А , 019 , 020 , 021 , 022 , 023 , 024 , 025 , 026 , 027 , 027А , 028 , 029 , 030 , 032 , 034

1.15 .Секция № 015, адрес: СУ „Васил Левски” , ул. „Кристал” №4, гр. Велинград, общ. Велинград, обл. Пазарджик

Обхват на секция:

Пътна артерия

Номер и подномер, вход

08454 УЛ.ЦАР САМУИЛ

033Ж

11260 УЛ.НИКОЛА ВАПЦАРОВ

020 , 020А , 022 , 024 , 026 , 028 , 028А , 030 , 032 , 032Б , 034 , 034 А , 034А , 036 , 036 Б , 036А , 038 , 038 А , 038 Б , 038 В , 038А , 038Б

14762 УЛ.ПЕТЪР ЯНЕВ

002 , 002А , 004 , 006 , 006А , 008 , 010 , 012 , 014 , 015 , 015 А , 015А , 016 , 017 , 018 , 019 , 021 , 023 , 025 , 027

14787 УЛ.ПИОНЕРСКА

001 , 002 , 002А , 003 , 004 , 004А , 005 , 006 , 006А , 007 , 008 , 009 , 010 , 011 , 012 , 013 , 014 , 014А , 015 , 016 , 017 , 018 , 018 А , 019 , 020 , 021 , 021А , 023 , 024 , 025 , 026 , 027 , 028 , 029 , 030 , 030А , 031 , 032 , 033 , 034 , 035 , 036 , 036А , 037 , 037А , 038 , 039 , 040 , 040А , 041 , 041А , 042 , 043 , 044 , 044 А , 044А , 045 , 045А , 046 , 047 , 048 , 048 А , 048 Б , 048 В , 048А , 048Б , 048В , 051 , 053

14814 УЛ.ПИРОГОВ

001 , 003

14845 УЛ.ПЛИСКА

001 , 002 , 003 , 004 , 005 , 006 , 006А , 007 , 007В , 008 , 008А , 009 , 010 , 010А

16955 УЛ.ПЕТЪР БЕРОН

024 , 025 , 027 , 028 , 029 , 029А , 030 , 030А , 031 , 032 , 033 , 033А , 034 , 035 , 036 , 036 А , 036А , 037 , 038 , 039 , 039А , 040 , 041 , 042 , 043 , 044 , 045 , 046 , 047 , 048 , 049 , 049А , 050 , 051 , 052 , 053 , 053А , 054 , 054 А , 054А , 055 , 055 Б , 055 В , 055А , 055Б , 056 , 057 , 057 А , 057 Б , 057 В , 057А , 057Б , 057В , 058 , 058А , 059 , 059А , 060 , 061 , 061А , 061Б , 062 , 062 А , 062А , 063 , 064 , 064А , 065 , 066 , 066А , 067 , 067 А , 068 , 068А , 069 , 070 , 070А , 071 , 072 , 073 , 074 , 074 А , 074А , 075 , 076 , 078 , 078 А , 078А , 080 , 082 , 082А , 084

1.16 .Секция № 016, адрес: СУ „Васил Левски” , ул. „ Кристал” №4, гр. Велинград, общ. Велинград, обл. Пазарджик

Обхват на секция:

Пътна артерия

Номер и подномер, вход

01287 УЛ.БОЖУР

001 , 001 А , 001А , 002 , 003 , 003 А , 003 Б , 003А , 003Б , 003В , 004 , 004 Б , 004А , 004Б , 006 , 008

02066 УЛ.ВАСИЛ ЛЕВСКИ

014 , 016 , 018 , 019 , 019А , 020 , 021 , 022 , 023 , 024 , 026 , 027 , 028 , 029 , 030 , 031 , 032 , 034

03318 БУЛ.СЪЕДИНЕНИЕ

134 , 136 , 138 , 140 , 142 , 144 , 144А , 146 , 148 , 150 , 152 , 154 , 156 , 158 , 160 , 162 , 164 , 166 , 168 , 170 , 172 , 174 , 174А , 176 , 178 , 180 , 182 , 184 , 184А , 186 , 188А

08454 УЛ.ЦАР САМУИЛ

002Д

08694 УЛ.КРИСТАЛ

001 , 001А , 002 , 003 , 004 , 005 , 005А , 006 , 007 , 010 , 010 А , 010А

09305 УЛ.ЛЮБЕН КАРАВЕЛОВ

002 , 004 , 004А , 006 , 008 , 010 , 012 , 014 , 016 , 018 , 018А , 020 , 022

10358 УЛ.МЕНДЕЛЕЕВ

001 , 002 , 003 , 004 , 005 , 006 , 007 , 008 , 010 , 012

11260 УЛ.НИКОЛА ВАПЦАРОВ

040 , 040А , 042 , 044 , 044А , 046 , 048 , 050 , 052 , 054 , 056 , 056 А , 056А , 056Б , 058 , 060

14787 УЛ.ПИОНЕРСКА

050 , 052 , 054 , 056 , 057 , 058 , 059 , 060 , 061 , 062 , 063 , 064 , 064А , 065 , 066 , 067 , 068 , 069 , 070 , 071 , 072 , 073 , 074 , 075 , 076 , 076А , 077 , 078 , 079 , 080 , 081 , 082 , 082 А , 082 Б , 082А , 083 , 084 , 084А , 085 , 086 , 087 , 088 , 089 , 089А , 090 , 090А , 091 , 092 , 092А , 093 , 094 , 095 , 096 , 097 , 099 , 101 , 103 , 103А , 105 , 107 , 107А , 109 , 111 , 113 , 115 , 121

16267 УЛ.СЕРДИКА

001 , 001 А , 001 Б , 001 В , 001А , 001Б , 002 , 004 , 006 , 006А , 008 , 008А , 010 , 010А

17631 УЛ.РОДОПИ

001 , 001 А , 002 , 003 , 004 , 005

17659 УЛ.РОЗА

001 , 002 , 002А , 004 , 006 , 008 , 010 , 010А , 012 , 014 , 014А

1.17 .Секция № 017, адрес: ПГД„Иван Вазов” , бул „Съединение” №44, гр. Велинград, общ. Велинград, обл. Пазарджик

Обхват на секция:

Пътна артерия

Номер и подномер, вход

01753 УЛ.БУДИЛНИКА

001 , 002 , 003 , 004 , 006

02066 УЛ.ВАСИЛ ЛЕВСКИ

002 , 003 , 003А , 004 , 005 , 006 , 006 А , 006А , 007 , 008 , 009 , 009А , 010 , 011 , 012 , 013 , 015 , 017

03318 БУЛ.СЪЕДИНЕНИЕ

068А , 074 , 076 , 078 , 080 , 082 , 084 , 086 , 086 А , 086А , 088 , 090 , 092 , 092 А , 094 , 096 , 096А , 098 , 100 , 100А , 102 , 104 , 106 , 108 , 110 , 112 , 114 , 116 , 118 , 120 , 120 А , 120А , 122 , 124 , 126 , 130

04337 УЛ.ДИМИТЪР ГРЪНЧАРОВ

001 , 003 , 005 , 007 , 009 , 011 , 013

05102 УЛ.ЕЛИН ПЕЛИН

001 , 003 , 005

08454 УЛ.ЦАР САМУИЛ

002Г , 002К , 002О , 002П , 004 , 006 , 010 , 012 , 014 , 016 , 018 , 020 , 022 , 024 , 026 , 028 , 030 , 030А , 032 , 033В , 033К , 033Н , 034 , 035 , 035А , 036 , 037 , 038 , 039 , 039А , 040 , 040А , 041 , 042 , 044 , 045 , 046 , 046А , 047 , 047А , 048 , 048А , 048Б , 049 , 050 , 051 , 051А , 053 , 057 , 059 , 061 , 061А , 063 , 065 , 067 , 069

09442 УЛ.ЛАЗУР

001 , 002 , 003 , 004 , 005

11017 УЛ.НАДЕЖДА

001 , 001А , 002 , 003 , 004 , 005 , 006 , 007 , 008 , 009

11209 УЛ.НИКОЛА АЛЕКСОВ

001 , 002 , 003 , 004 , 006 , 007 , 008 , 009 , 010 , 011 , 011 А , 012 , 013 , 014 , 015 , 016 , 018 , 020 , 022 , 024

11377 УЛ.НИКОЛА МАНОЛОВ

001 , 002 , 003 , 004 , 005 , 006 , 007 , 008 , 009 , 010 , 011 , 012 , 013 , 014 , 015 , 017

12190 УЛ.ОСМИ МАРТ

001 , 002 , 002 А , 002А , 003 , 004 , 005 , 005А , 006 , 006А , 007 , 008 , 009 , 010 , 012 , 013 , 013А , 014 , 015 , 016 , 017 , 018 , 018А , 019 , 020 , 021 , 021А , 022 , 023 , 024 , 025 , 026 , 027 , 028 , 029 , 030 , 032 , 034 , 036 , 038 , 040 , 042 , 044 , 046 , 048 , 050 , 052 , 054 , 054А

14787 УЛ.ПИОНЕРСКА

098 , 098 А , 098 Б , 098 В , 098А , 098Б , 098В , 100 , 102 , 102А , 104 , 106 , 110 , 112 , 114 , 116 , 118 , 120 , 120 А , 120 Б , 120А , 123

16198 УЛ.ЛЕНИЩА

001 , 002 , 003 , 004 , 006 , 007 , 008 , 008 А , 008 Б , 008А , 010 , 012 , 014 , 016

17810 УЛ.СТРАНДЖАТА

006

19159 УЛ.ХАН КУБРАТ

004

19323 УЛ.ЦАНКО ЦЕРКОВСКИ

033 , 035 , 037

20050 УЛ.ШИПКА

001 , 003

20328 УЛ.ИЛИНДЕН

002 , 004 , 006 , 008

1.18 .Секция № 018, адрес: ДГ „Еделвайс”, кв. Чепино, ул. „Добри Чинтулов”№4, гр. Велинград, общ. Велинград, обл. Пазарджик

Обхват на секция:

Пътна артерия

Номер и подномер, вход

00285 УЛ.АНГЕЛ ЧОПЕВ

001 , 002 , 003 , 004 , 004А , 005 , 006 , 007 , 007А , 008 , 009 , 010 , 011 , 012 , 013 , 014 , 015 , 016 , 016А , 017 , 018 , 019 , 020 , 021 , 021А , 022 , 023 , 024 , 025 , 026

00388 УЛ.АНТОН СТРАШИМИРОВ

001 , 003 , 005 , 007 , 008 , 009 , 010 , 010А , 012

00552 УЛ.АТАНАС НЕНОВ

006 , 007 , 007А , 008 , 009 , 010 , 011 , 012 , 013 , 014 , 015 , 015А , 016 , 017 , 018

01626 УЛ.БРАТЯ МАВРИКОВИ

001 , 002 , 003 , 004 , 005 , 006 , 007 , 008 , 009 , 010 , 011 , 012 , 013 , 014 , 014А , 015 , 016 , 018

02110 УЛ.Д-Р ДОШКИНОВ

002 , 004 , 006 , 008 , 010 , 012 , 014 , 016 , 018 , 020 , 022

02935 УЛ.БОЛЯРИ

001 , 002 , 003 , 004 , 004А , 004Б , 005 , 006 , 007 , 008 , 009 , 010 , 011 , 012 , 013 , 014 , 015 , 016 , 017

03318 БУЛ.СЪЕДИНЕНИЕ

001 , 003 , 005 , 007 , 009 , 011 , 011А , 013 , 015 , 017 , 019 , 021 , 023 , 025 , 027 , 029 , 031 , 033 , 035 , 036 , 036А , 037 , 038 , 039 , 039А , 040 , 041 , 042 , 043 , 045 , 047 , 049 , 049 А , 049 Б , 049 В , 049И , 049И А , 049И Б , 049М , 049Н , 050 , 052 , 054 , 056 , 056А , 058 , 060 , 060А , 062 , 064 , 066

04073 УЛ.24-ТИ МАЙ

001 , 002 , 003 , 004 , 005 , 006 , 007 , 008 , 009 , 010 , 011 , 012 , 013 , 014 , 015 , 016 , 017 , 018

04337 УЛ.ДИМИТЪР ГРЪНЧАРОВ

002 , 002 А , 002А , 004 , 006 , 008 , 010 , 010А , 012

05852 УЛ.ДИМИТЪР МЕЧЕВ

001 , 002 , 003 , 004 , 005 , 006 , 007 , 008 , 009 , 010 , 011 , 013 , 015

07870 УЛ.КАВКАЗ

002 , 004 , 005 , 006 , 007 , 008 , 009 , 010 , 012 , 014 , 016 , 018 , 020 , 022 , 024 , 026 , 028 , 030 , 032 , 034

08454 УЛ.ЦАР САМУИЛ

052 , 054 , 056 , 058 , 060 , 062 , 064 , 066 , 068 , 070 , 071 , 072 , 073 , 074 , 075 , 077

09092 УЛ.ЛЕГОРИНЕЦ

001 , 001А , 001Б , 002 , 002А , 003 , 003 А , 004 , 006 , 008 , 010 , 012

11346 УЛ.НИКОЛА ИХТИМАНСКИ

002 , 004 , 006 , 008 , 010 , 011 , 013 , 015 , 017 , 019 , 021 , 023 , 025 , 033

12190 УЛ.ОСМИ МАРТ

037 , 039 , 041 , 041 А , 041А , 043 , 043А , 045 , 047 , 056 , 058 , 060 , 062 , 064 , 066 , 068 , 070 , 070А , 072 , 074 , 074А , 076 , 078 , 080 , 082 , 082А , 084 , 086 , 088

15085 ПЛ.ХРИСТО БОТЕВ

002 , 003 , 003А , 004 , 006 , 008 , 013 , 015 , 017 , 018 , 033

15802 УЛ.ЦАРИЦА ДЕСИСЛАВА

002 , 004 , 006 , 008 , 010 , 012 , 014 , 016 , 018 , 020 , 022 , 024 , 026 , 028 , 030

17936 УЛ.СВЕТИ НАУМ

001

17943 УЛ.СВЕТИ ДИМИТЪР

001 , 002 , 003 , 004 , 005 , 006 , 007 , 008 , 009 , 010 , 012 , 014 , 016

17957 УЛ.СВЕТИ ГЕОРГИ

001 , 002 , 003 , 004 , 005 , 006 , 007

18914 УЛ.ХАН ОМУРТАГ

002

18959 УЛ.ХРИСТО БОЯНОВ

001 , 001А , 002 , 003 , 004 , 005 , 006 , 007 , 008 , 009 , 010 , 011 , 012 , 013 , 014 , 015 , 016 , 017 , 018 , 019 , 020 , 021 , 022 , 024 , 026 , 028 , 030 , 032 , 034 , 036 , 037 , 038 , 039 , 040 , 041 , 042 , 042А , 043 , 044 , 045 , 046 , 047 , 049 , 051 , 053 , 053А , 055 , 057 , 059 , 061 , 063 , 065 , 067 , 069 , 071 , 072 , 073 , 075 , 076 , 077 , 092 , 106

19426 УЛ.ЦВЕТАН ВЕЛЕВ

001 , 001А , 002 , 003 , 004 , 005 , 006 , 006А , 008 , 008А , 009 , 011 , 013 , 015

19635 УЛ.ФИЛИП ТОТЮ

001 , 002 , 003 , 004 , 005 , 006 , 007 , 008 , 008А , 009 , 010 , 011 , 012 , 014 , 016 , 018 , 020 , 022 , 024 , 026 , 028 , 030

20660 УЛ.ЯКО МОЛХОВ

001 , 002 , 003 , 004 , 005 , 006 , 007 , 008 , 009 , 010 , 011 , 012 , 014 , 015 , 016 , 018 , 020 , 021 , 022 , 024 , 026 , 028 , 030

1.19 .Секция № 019, адрес: ПГД „Иван Вазов”, бул. Съединение” №44, гр. Велинград, общ. Велинград, обл. Пазарджик

Обхват на секция:

Населено място: ГР.ВЕЛИНГРАД

Пътна артерия

Номер и подномер, вход

00254 УЛ.АНГЕЛ КЪНЧЕВ

001 , 002 , 003 , 003А , 004 , 004А , 005 , 006 , 006А , 007 , 008 , 009 , 010 , 011 , 012 , 013 , 014 , 017

00552 УЛ.АТАНАС НЕНОВ

001 , 001А , 002 , 003 , 004 , 005 , 005А

02066 УЛ.ВАСИЛ ЛЕВСКИ

001 , 001А

02110 УЛ.Д-Р ДОШКИНОВ

001 , 003 , 003А , 005 , 007 , 009 , 011 , 011А , 013 , 015 , 017 , 019 , 021 , 023 , 025 , 027 , 029

03318 БУЛ.СЪЕДИНЕНИЕ

004 , 006 , 008 , 010 , 012 , 014 , 016 , 018 , 018А , 020 , 020А , 022 , 024 , 026 , 028 , 030 , 032 , 034 , 070

03513 УЛ.ИВАН ДИВИЗИЕВ

001 , 002 , 003 , 004 , 005 , 006 , 006А , 007 , 008 , 008А , 009 , 009А , 010 , 010А , 011 , 012 , 014 , 016 , 018

04337 УЛ.ДИМИТЪР ГРЪНЧАРОВ

014 , 015 , 016 , 017 , 018 , 018 А , 018А , 019 , 020 , 021 , 022 , 022А , 023 , 025 , 026 , 027 , 028 , 029 , 031 , 033

06570 УЛ.ИВАН БАНДАКОВ

001 , 002 , 002А , 003 , 004 , 005 , 006 , 007 , 007А , 008 , 009 , 011 , 013 , 013А , 015 , 017

09456 УЛ.ЛИЛИЯ

002 , 006

11226 УЛ.НИКОЛА БАНДАКОВ

001 , 002 , 003 , 004 , 005 , 006 , 007 , 008 , 009 , 010 , 011 , 012 , 013 , 013А , 014 , 015 , 015А , 016 , 017 , 017А , 018 , 018А , 019 , 020 , 021 , 022 , 023 , 024 , 024А , 025 , 026 , 027 , 028 , 029 , 030 , 031 , 032 , 033 , 034 , 035 , 036 , 037 , 038 , 039 , 040 , 040А , 041 , 042 , 043 , 044 , 045 , 046 , 047 , 048 , 049 , 050 , 051 , 052 , 053 , 054 , 055 , 056 , 057 , 058 , 059 , 060 , 060А , 061 , 062 , 063 , 064 , 065 , 066 , 067 , 068 , 069 , 070 , 071 , 072 , 073 , 074 , 075 , 076 , 077 , 078 , 079 , 080 , 081 , 082 , 083 , 084 , 085 , 086 , 088 , 089 , 090 , 091 , 092 , 093 , 094 , 095 , 096 , 097 , 098 , 099 , 100 , 101 , 102 , 103 , 104 , 105 , 106 , 107 , 108 , 109 , 110 , 111 , 112 , 113 , 114 , 115 , 116 , 117 , 118 , 119 , 120 , 121 , 122 , 123 , 125 , 126 , 128 , 129 , 130 , 131 , 132 , 133 , 136 , 137 , 138 , 140 , 142 , 145 , 146 , 147 , 148 , 149 , 150 , 151 , 152 , 153 , 154 , 155 , 156 , 157 , 158 , 159 , 160 , 161 , 162 , 164 , 166 , 168 , 169 , 170 , 171 , 172 , 173 , 174 , 175 , 176 , 177 , 178 , 179 , 180 , 181 , 182 , 184 , 186 , 188

11260 УЛ.НИКОЛА ВАПЦАРОВ

062 , 064 , 066 , 068 , 070 , 072 , 074 , 074А , 076 , 078 , 080 , 082 , 084 , 086 , 088 , 090 , 090А , 092 , 094 , 094А , 096

11346 УЛ.НИКОЛА ИХТИМАНСКИ

001 , 003 , 003А , 005 , 007 , 009 , 012 , 014 , 016 , 016А , 018 , 020 , 022 , 022А , 024 , 026 , 026А , 028 , 032 , 034 , 036

14862 ПЛ.МАКЕДОНИЯ

001 , 005

19039 УЛ.ГЕРО БОЯДЖИЕВ

001 , 002 , 003 , 004 , 005А , 006 , 007 , 008 , 009 , 010 , 011 , 017

19323 УЛ.ЦАНКО ЦЕРКОВСКИ

001 , 002 , 002 А , 003 , 004 , 005 , 006 , 007 , 008 , 010 , 011 , 012 , 013 , 014 , 015 , 016 , 017 , 018 , 019 , 020 , 021 , 022 , 023 , 024 , 025 , 026 , 027 , 028 , 029 , 031 , 032 , 034 , 036 , 038 , 040 , 042 , 044 , 046 , 048 , 050 , 052 , 054 , 056 , 058 , 060 , 062 , 064

19399 УЛ.ЦАР СИМЕОН

001 , 001А , 002 , 002А , 003 , 004 , 005 , 006 , 007 , 008 , 008 А , 008А , 009 , 010 , 011 , 013 , 015 , 017

1.20 . Секция № 020, адрес:Читалище „ Св.Св. Кирил и Методий” / клуб на пенсионера/кв. Чепино, пл. „Македония” №1, гр. Велинград, общ. Велинград, обл. Пазарджик

Обхват на секция:

Пътна артерия

Номер и подномер, вход

00326 УЛ.АНЕЗИЦА

001 , 001А , 002 , 003 , 004 , 005 , 005А , 006 , 007 , 008 , 009 , 010 , 011 , 012 , 013 , 014 , 014А , 015 , 016 , 017 , 018 , 019 , 020 , 021 , 022 , 023 , 023А , 024 , 025 , 025А , 026 , 027 , 028 , 029 , 030 , 031 , 032 , 033 , 034 , 035 , 036 , 037 , 038 , 039 , 040 , 041 , 042 , 043 , 043А , 044 , 045 , 046 , 047 , 048 , 049 , 050 , 051 , 052 , 053 , 054 , 055 , 056 , 057 , 058 , 059 , 060 , 061 , 062 , 063 , 064 , 065 , 066 , 067 , 068 , 069 , 070 , 071 , 072 , 073 , 074 , 075 , 076 , 077 , 078 , 079 , 080 , 081 , 082 , 083 , 084 , 085 , 086 , 087 , 088 , 089 , 090 , 091 , 092 , 093 , 094 , 095 , 096 , 097 , 098 , 099 , 100 , 101 , 102 , 103 , 104 , 105 , 106 , 108 , 110 , 111 , 112 , 113 , 114 , 115 , 116 , 117 , 118 , 119 , 120 , 121 , 122 , 123 , 124 , 126 , 127 , 128 , 129 , 130 , 131 , 132 , 134 , 135 , 136 , 137 , 138 , 140 , 141 , 142 , 143 , 144 , 145 , 146 , 147 , 148 , 149 , 150 , 151 , 152 , 153 , 154 , 155 , 156 , 157 , 158 , 159 , 160 , 161 , 162 , 163 , 164 , 165 , 166 , 167 , 168 , 169 , 170 , 171 , 172 , 173 , 174 , 175 , 176 , 177 , 178 , 179 , 180 , 181 , 182 , 183 , 184 , 185 , 186 , 187 , 188 , 189 , 190 , 191 , 193 , 195

1.21 .Секция № 021, адрес:Читалище „ Св.Св. Кирил и Методий” кв. Чепино, пл. „Македония” №1, гр. Велинград, общ. Велинград, обл. Пазарджик

Обхват на секция:

Пътна артерия

Номер и подномер, вход

01184 УЛ.БИСТРИЦА

002 , 004 , 006 , 008 , 010 , 012 , 014 , 016 , 018 , 020 , 022 , 024 , 026 , 028 , 030

04282 УЛ.ДИМИТЪР БЛАГОЕВ

001 , 002 , 003 , 003А , 004 , 004А , 005 , 006 , 006А , 007 , 008 , 009 , 010 , 011 , 012 , 013 , 014 , 015 , 016 , 017 , 018 , 019 , 020 , 021 , 022 , 023 , 024 , 025 , 026 , 026 А , 026А , 028 , 028А , 030 , 032 , 034 , 036 , 038

04580 УЛ.ДОБРИ ЧИНТУЛОВ

001 , 002

05596 УЛ.ЖАСМИН

002 , 003 , 006 , 008 , 010 , 012 , 012А , 014 , 016 , 018 , 020 , 022 , 024

06985 УЛ.ИЗГРЕВ

001 , 002 , 003 , 004 , 005 , 006 , 007 , 008 , 009 , 010 , 011 , 012 , 013 , 013А , 014 , 015 , 016 , 017 , 018 , 019 , 020 , 021 , 022 , 023 , 024 , 025 , 026 , 027 , 028 , 029 , 030 , 031

10923 УЛ.МАРКОВИ СКАЛИ

001 , 002 , 002А , 003 , 004 , 005 , 005А , 006 , 007 , 008 , 009 , 010 , 011 , 012 , 012А , 013 , 014 , 015 , 016 , 017 , 018 , 019 , 020 , 021 , 022 , 023 , 024 , 025 , 026 , 027 , 028 , 029 , 030 , 032

10985 УЛ.МУРА

001 , 002 , 003 , 004 , 005 , 006 , 007 , 008 , 009 , 010 , 011 , 012 , 013 , 014 , 015 , 016 , 017 , 018 , 019 , 020 , 021 , 022 , 023 , 024 , 025 , 026 , 027 , 028 , 029 , 030 , 031

11260 УЛ.НИКОЛА ВАПЦАРОВ

027 , 029 , 029А , 031 , 033 , 035 , 035А , 037 , 039 , 041 , 043 , 043Б , 045 , 045 А , 045 В , 045А , 047 , 049 , 049А , 051 , 051А , 053 , 055 , 057 , 059 , 061 , 061А , 063 , 063А , 065 , 067 , 067А , 069 , 071 , 073 , 075 , 075 Б , 075Б , 077 , 079 , 081 , 083 , 085 , 097 , 098 , 098А , 100 , 102 , 102А , 104 , 106 , 108 , 108А , 110 , 112 , 114 , 116 , 118 , 120 , 122 , 124 , 126 , 128 , 130 , 132 , 134 , 134А

12190 УЛ.ОСМИ МАРТ

033 , 035

14862 ПЛ.МАКЕДОНИЯ

008 , 010

16328 УЛ.СИНЧЕЦ

001 , 002 , 003 , 004 , 005 , 006 , 007 , 008 , 009 , 010 , 011 , 012 , 013 , 014 , 015 , 016 , 017 , 018 , 019 , 020 , 021 , 022 , 023 , 024 , 025 , 026 , 027 , 028 , 029 , 030 , 031

16754 УЛ.СТЕФАН КАРАДЖА

001 , 002 , 003 , 003А , 004 , 005 , 006 , 007 , 008 , 009 , 010 , 010А

18099 УЛ.ТИНТЯВА

001 , 002 , 003 , 004 , 005 , 006 , 007 , 008 , 009 , 010 , 011 , 012 , 013 , 014 , 015 , 016 , 017 , 018 , 019 , 020 , 021

19892 УЛ.ЧЕПИНСКА

001 , 003 , 005 , 007 , 009 , 011 , 013 , 013А , 013Б , 013В , 014 , 015 , 017 , 019 , 023

20314 УЛ.БРАТЯ ДЕЛИБАЛТОВИ

001 , 001А , 002 , 003 , 004 , 006 , 007 , 008 , 009 , 010 , 010А , 011 , 012 , 013 , 013А , 014 , 015 , 016 , 016А , 017 , 018

20514 УЛ.ЯВОР

001 , 002 , 003 , 004 , 005 , 006 , 007 , 008 , 009 , 010 , 012

1.22 .Секция № 022, адрес: , II-ОУ „Неофит Рилски” кв.Чепино, ул. „Братя Маврикови” №48 гр. Велинград, общ. Велинград, обл. Пазарджик

Обхват на секция:

Пътна артерия

Номер и подномер, вход

01626 УЛ.БРАТЯ МАВРИКОВИ

019 , 020 , 021 , 022 , 023 , 024 , 025 , 026 , 027 , 028 , 029 , 030 , 031 , 032 , 033 , 033А , 034 , 035 , 036 , 036А , 037 , 038 , 039 , 039А , 040 , 041 , 042 , 043 , 044 , 045 , 046 , 047 , 048 , 049 , 050 , 051 , 052 , 053 , 054 , 055 , 056 , 057 , 058 , 059 , 060 , 061 , 062 , 063 , 065 , 065А , 066 , 067 , 068 , 068 А , 069 , 070 , 071 , 072 , 074 , 075 , 076 , 078 , 080 , 082 , 084 , 086

02244 УЛ.ФИЛИП ГЛАВЕЕВ

001 , 001А , 003 , 003А , 005 , 007 , 009 , 011 , 013 , 015 , 019

03023 УЛ.ГАБРОВСКА

001 , 002 , 003

03441 УЛ.МИЛАДИН ДОСЕВ

001 , 002 , 003 , 003А , 004 , 005 , 006 , 007 , 008 , 009 , 010 , 010А , 011 , 012А , 013 , 014 , 015 , 016 , 017 , 018 , 019 , 021

04114 УЛ.ДЕЛОВЕ

001 , 002 , 003

04279 УЛ.ДИМИТЪР БЕЛЕВ

001 , 002 , 003 , 005 , 005А , 007

05030 УЛ.ЕДЕЛВАЙС

001 , 003 , 004 , 004А , 005 , 007 , 007А , 009 , 011 , 013 , 015 , 017 , 019 , 021 , 023 , 025 , 027 , 029 , 031 , 031А , 033 , 035 , 035А , 035Б , 037 , 037А , 039

06896 УЛ.ИВАН УЗУНОВ

001 , 001А , 002 , 003 , 004 , 005 , 006 , 008 , 010 , 012

06954 УЛ.ИГЛИКА

001 , 002 , 003 , 004 , 005 , 006 , 007 , 008 , 009 , 010 , 011

08276 УЛ.КИРИЛ ПАВЛОВ

002 , 004 , 006 , 008 , 010 , 012 , 014 , 016 , 018 , 020 , 022

08320 УЛ.КЛЕПТУЗА

001 , 002 , 003 , 004 , 005 , 006 , 007 , 008 , 010 , 012

12190 УЛ.ОСМИ МАРТ

090 , 092 , 094 , 094А

17141 УЛ.СЮТКА

001 , 002 , 003 , 004 , 004А , 005 , 006 , 007 , 008 , 009 , 010 , 011 , 012 , 013 , 014 , 014А , 015 , 016 , 017 , 018 , 019 , 020 , 020А , 021 , 022 , 023 , 025 , 027 , 027А , 029 , 031

18023 УЛ.ТАРАС ШЕВЧЕНКО

001 , 002 , 003 , 004 , 005 , 005А , 006 , 007 , 008

18811 УЛ.ХАДЖИ ДИМИТЪР

001 , 002 , 003 , 004 , 006

18959 УЛ.ХРИСТО БОЯНОВ

023 , 025 , 027 , 027А , 029 , 031 , 033 , 035 , 048 , 050 , 052 , 054 , 056 , 058 , 060 , 060А , 060Б , 060В , 062 , 064 , 066 , 068

19011 УЛ.ХРИСТО ДРЪНКОВ

002 , 003 , 005 , 006 , 008

19090 УЛ.ХРИСТО ЯСЕНОВ

001 , 002 , 003 , 003А , 004 , 005 , 006 , 007 , 008 , 009 , 010 , 011 , 012 , 013 , 014 , 015 , 016 , 017 , 018 , 018А , 019 , 020 , 021 , 021А , 022 , 023 , 024 , 024А , 025 , 026 , 027 , 027А , 028 , 029 , 030 , 032 , 032 А , 034 , 036 , 038 , 038А

20609 УЛ.ЯНЕ САНДАНСКИ

001 , 002 , 002А , 003 , 004 , 004А , 005 , 006 , 006 А , 006А , 007 , 009

2. ЗА КМЕТСТВА:

2.1. За село ВСЕМИРЦИ:

Секция: № 023, адрес : сградата в УПИ VI-65, кв.6/бившо кафе/ село Всемирци, общ. Велинград, обл Пазарджик

Обхват на секция: с.Всемирци

2.2. За село ДОЛНА ДЪБЕВА

Секция:№ 024, адрес- Сграда в УПИ III-22, кв.3, , ул. „Съединение” №4, с. Долна Дъбева, общ. Велинград, обл.Пазарджик

Обхват на секция:

Пътна артерия

Номер и подномер, вход

01287 УЛ.БОЖУР

021

02378 УЛ.ВЛАДИМИР КАЦАРОВ

002А , 002В , 003 , 006 , 010 , 011 , 012 , 013 , 015 , 016 , 021 , 023 , 025

03561 УЛ.ГЕОРГИ С.РАКОВСКИ

002 , 007 , 009 , 010 , 011 , 012 , 013 , 015

05832 УЛ.ДЕМОКРАЦИЯ

003 , 013

06118 УЛ.ЗВЕЗДИ

001 , 002 , 004 , 005

06954 УЛ.ИГЛИКА

005 , 011

12200 УЛ.ОСТРЕЦ

001 , 005

15120 УЛ.ПОБЕДА

001 , 002 , 003 , 004 , 005 , 007 , 008 , 010 , 011 , 012 , 014 , 015 , 016 , 018

15268 УЛ.ПРОЛЕТ

002 , 004

16184 УЛ.17-ТИ ЮЛИ

002 , 004 , 014 , 016 , 022

17138 УЛ.СЪЕДИНЕНИЕ

003 , 004 , 005 , 007 , 008 , 009 , 010 , 012 , 013 , 016 , 018

17868 УЛ.СЛАВЯНКА

009

2.3. За село КАНДОВИ:

 Секция №025, адрес: постройка – ул. „Георги Димитров” №23, с. Кандови, общ. Велинград, обл. Пазарджик

Обхват на секция:

Пътна артерия

Номер и подномер, вход

00148 УЛ.АЛЕКСАНДЪР СТАМБОЛИЙСКИ

001 , 003 , 005 , 007 , 010 , 012 , 016 , 018 , 020

03318 УЛ.ГЕОРГИ ДИМИТРОВ

002 , 007 , 009 , 011 , 014 , 016 , 017 , 019 , 020 , 022 , 023 , 026 , 028 , 029 , 030 , 032 , 034 , 036

05030 УЛ.ЕДЕЛВАЙС

007 , 009

06608 УЛ.ИВАН ВАЗОВ

002 , 005 , 007

14800 УЛ.ПИРИН

003 , 007 , 008 , 010 , 014 , 016 , 018 , 020 , 022 , 024 , 026 , 028 , 030 , 032 , 034 , 036 , 038 , 040

2.4. ЗА СЕЛО ДРАГИНОВО:

2.4.1. Секция № 036, адрес: СУ „Методий Драгинов”, ет.1-ви, ул.„Кирил и Методий” №1, с.Драгиново, общ.Велинград, обл. Пазарджик

Обхват на секция:

Пътна артерия

Номер и подномер, вход

00045 УЛ.АЛАБАК

001 , 002 , 003 , 004 , 005 , 006 , 007 , 008 , 009 , 010 , 011 , 012 , 013 , 014 , 015 , 016 , 017 , 019 , 019А , 021 , 025

01674 УЛ.РОЖЕН

001 , 002 , 003 , 004 , 005 , 006 , 007 , 008 , 009 , 010 , 011 , 012 , 013 , 014 , 015 , 016 , 017

01849 УЛ.БЯЛА ВОДА

001 , 002 , 003 , 004 , 005 , 006 , 007 , 008 , 010 , 012 , 014 , 016 , 018 , 020 , 022 , 024

03784 УЛ.ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ

001 , 002 , 003 , 004 , 005 , 006 , 007 , 008 , 010 , 011 , 012 , 013 , 014 , 015 , 020 , 021 , 024 , 025 , 027

04220 УЛ.ДЕТСКИ МИР

011 , 013

04580 УЛ.СТАНИЛОВЕЦ

001 , 001А , 002 , 003 , 004 , 005 , 007 , 008 , 009 , 010 , 012 , 013 , 014 , 015 , 016 , 017 , 018 , 019 , 020 , 021 , 022 , 023 , 024 , 026 , 028 , 030 , 032 , 034

05092 УЛ.ЕЛИН ВРЪХ

001 , 003 , 005 , 007 , 009 , 011 , 013 , 015 , 017 , 019

06985 УЛ.ИЗГРЕВ

001 , 002 , 003 , 004 , 005 , 007 , 009 , 011 , 013 , 015 , 017 , 019 , 021 , 023

06999 УЛ.ИЗВЪН РЕГУЛАЦИЯТА

005

09175 УЛ.ЛИПОВЕЦ

002 , 004 , 005 , 006 , 008 , 010 , 012 , 014 , 016 , 017 , 018 , 020

09319 УЛ.ЕДЕЛВАЙС

001 , 002А , 003 , 004 , 005 , 006 , 007 , 008 , 009 , 010 , 011 , 012 , 014 , 016 , 018 , 020

10481 УЛ.МИЛЕВИ СКАЛИ

001 , 002 , 005 , 008 , 009 , 010 , 011 , 012 , 013 , 014 , 015 , 016 , 017 , 018 , 019

10570 УЛ.БРЕЗОВИЦА

001 , 002 , 004 , 006 , 008 , 010 , 012 , 014 , 016 , 018 , 020 , 022 , 024

11017 УЛ.НАДЕЖДА

001 , 002 , 004 , 004А , 006 , 007 , 008 , 010 , 012 , 014 , 016 , 018 , 020 , 022

11435 УЛ.ЛИПА

001 , 003 , 004 , 005 , 006 , 007 , 008 , 009 , 010 , 011 , 012 , 013 , 014 , 015 , 016 , 017

18959 УЛ.СТАРИЯ ОРЕХ

001

19056 УЛ.ПЕЙО ЯВОРОВ

001 , 002 , 003 , 004 , 005 , 006 , 007 , 008 , 009 , 010 , 011 , 012 , 013 , 014 , 015 , 016 , 017 , 018

2.4.2. Секция № 037, адрес: Пенсионерски клуб- ул.„Васил Левски” №1А, с.Драгиново, общ.Велинград, обл. Пазарджик

Обхват на секция:

Пътна артерия

Номер и подномер, вход

00148 УЛ.АЛЕКСАНДЪР СТАМБОЛИЙСКИ

001 , 003 , 005 , 007 , 018

00285 УЛ.СКАЛА

001 , 001А , 002 , 003 , 004 , 005 , 006 , 007 , 008 , 009 , 010 , 011 , 013 , 013А , 015 , 017 , 029

00360 УЛ.КРАЙРЕЧНА

001 , 003 , 005 , 009 , 011 , 013 , 015 , 017 , 019 , 021 , 023 , 025 , 027 , 029 , 031 , 033 , 035 , 037 , 072 , 074 , 076 , 078 , 080 , 082 , 084 , 086 , 088 , 090 , 092 , 094 , 096 , 098 , 100 , 102 , 104 , 106 , 108 , 110 , 112 , 114 , 116 , 118 , 120

01626 УЛ.БРЕЗИТЕ

001 , 002 , 003 , 004 , 005 , 006 , 007 , 008 , 009 , 010 , 011 , 012 , 013 , 014 , 015 , 016 , 017 , 019 , 020 , 021 , 022 , 023 , 025 , 026 , 027 , 029 , 033 , 037

02066 УЛ.ВАСИЛ ЛЕВСКИ

001 , 002 , 003 , 004 , 005 , 006 , 007 , 009 , 011 , 014

02909 УЛ.ВЕЛИКИ ДОЛ

001 , 002 , 003 , 005 , 007 , 009 , 011 , 013 , 015 , 017 , 019 , 021

06547 УЛ.ВОДЕНИЦИТЕ

001 , 002 , 003 , 003А , 004 , 005 , 006 , 007 , 009 , 010 , 011 , 012 , 013 , 014 , 018 , 021 , 022 , 024 , 026 , 027 , 028 , 030 , 033 , 034 , 038 , 039 , 043 , 046 , 051 , 052 , 054

06906 УЛ.КИЧЕР

001 , 002 , 003 , 004 , 005 , 006 , 007 , 008 , 009 , 010 , 011 , 012 , 013 , 015 , 016 , 017 , 018 , 020 , 021

06999 УЛ.ИЗВЪН РЕГУЛАЦИЯТА

012 , 013 , 014 , 015 , 016 , 017 , 018 , 019 , 020 , 021 , 022 , 023 , 024 , 025 , 026 , 027 , 028 , 029 , 030 , 031 , 032 , 033 , 034 , 035 , 036 , 037 , 038 , 039 , 040 , 041 , 042 , 043 , 044 , 045 , 046 , 047 , 048 , 049 , 050 , 051 , 052 , 053 , 054 , 055 , 056 , 058 , 059 , 060 , 061

08509 УЛ.КОРЕНИЦА

001 , 004 , 006 , 008 , 009 , 010 , 011 , 012

10548 УЛ.НИЛЬОВИЦА

001 , 002 , 003 , 004 , 005 , 007 , 009 , 011 , 013 , 015

11106 УЛ.НЕЗАБРАВКА

001 , 002 , 003 , 004 , 005 , 006

11260 УЛ.ОРФЕЙ

001 , 002 , 004 , 005 , 006 , 007 , 008 , 009 , 010 , 011 , 012 , 013 , 014 , 015 , 016 , 017 , 018 , 019 , 020 , 021 , 023

18071 УЛ.СИНЯТА ПОЛЯНА

001 , 002 , 003 , 004 , 005 , 006 , 007 , 008 , 009 , 010 , 011 , 012 , 014 , 016 , 018 , 020 , 022 , 024 , 026 , 028 , 030 , 032 , 034 , 036

2.4.3. Секция № 038, адрес: Читалище „Методий Драгинов”,ул.„Иван Вазов”№1, ет. 2-ри, с.Драгиново, общ.Велинград, обл. Пазарджик

Обхват на секция:

Пътна артерия

Номер и подномер, вход

00148 УЛ.АЛЕКСАНДЪР СТАМБОЛИЙСКИ

002 , 002А , 004 , 006 , 008 , 010 , 012 , 014 , 016

00165 УЛ.АЛЕН МАК

001 , 002 , 003 , 004 , 005 , 008 , 010

00285 УЛ.СКАЛА

012 , 014 , 016 , 019 , 021 , 024 , 025 , 027 , 031

03201 УЛ.ГЕОРГИ БЕНКОВСКИ

002 , 003А , 004 , 005 , 006 , 007 , 008 , 009 , 010 , 011 , 012 , 013 , 014 , 016

03294 УЛ.ВРАНИ КАМЪК

001 , 002 , 003 , 004 , 005 , 006 , 007 , 008 , 009

03318 УЛ.ПОЛЕНСКА

001 , 002 , 003 , 005 , 006 , 007 , 008 , 009 , 010 , 011 , 012 , 013 , 014 , 016 , 017 , 018 , 018А , 019 , 020 , 021 , 021А , 023 , 025 , 026 , 027 , 028 , 029 , 030 , 031 , 034 , 036

04220 УЛ.ДЕТСКИ МИР

001 , 003 , 005 , 007 , 009

05092 УЛ.ЕЛИН ВРЪХ

002 , 004 , 006 , 008 , 010

05102 УЛ.ЕЛИН ПЕЛИН

001 , 001А , 002 , 003 , 004 , 005 , 007

06094 УЛ.ЗАХАРИ СТОЯНОВ

001 , 002 , 003 , 004 , 005 , 006 , 007 , 008 , 009 , 010 , 012 , 014 , 016 , 018 , 020 , 022

06104 УЛ.ЗДРАВЕЦ

001 , 002 , 003 , 004 , 005 , 006 , 007 , 008 , 009 , 010 , 011 , 012 , 013 , 014 , 015 , 016 , 017 , 018 , 019 , 028

06999 УЛ.ИЗВЪН РЕГУЛАЦИЯТА

001 , 003 , 004

08098 УЛ.КАЛУГЕРИЦА

001 , 002 , 003 , 004 , 005 , 007 , 009

08167 УЛ.КАПИТАН ПЕТКО ВОЙВОДА

001 , 002 , 008 , 009 , 010 , 011 , 012 , 013 , 016 , 017 , 018 , 019 , 020 , 021 , 023

10481 УЛ.МИЛЕВИ СКАЛИ

003 , 004 , 006 , 007 , 020

10548 УЛ.НИЛЬОВИЦА

006 , 008 , 010 , 012 , 014 , 016

10567 УЛ.МИР

002 , 003 , 004 , 005 , 006 , 007 , 008 , 010 , 014 , 015

16523 УЛ.САРКИНИЦА

001 , 001А , 003 , 005 , 007 , 009 , 011 , 013 , 015 , 017 , 019 , 021 , 023 , 025

17035 УЛ.СТРАЖА

002 , 004 , 006 , 008 , 010 , 012 , 014 , 016 , 018

18397 УЛ.ТРЕТИ МАРТ

001 , 002 , 003 , 004 , 005 , 007 , 008 , 010 , 011 , 012 , 013 , 014 , 015 , 016 , 017 , 018 , 019 , 020 , 021 , 022 , 024 , 025 , 026 , 029 , 031 , 033 , 035 , 037 , 039 , 041 , 043

2.4.4. Секция № 039, адрес: СУ „Методий Драгинов”, ет.1, ул.„Кирил и Методий” №1, с.Драгиново, общ.Велинград, обл. Пазарджик

Обхват на секция:

Пътна артерия

Номер и подномер, вход

00360 УЛ.КРАЙРЕЧНА

002 , 002 А , 004 , 006 , 007 , 008 , 010 , 020 , 022 , 024 , 026 , 028 , 030 , 032 , 034 , 036 , 038 , 040

02172 УЛ.БОР

002 , 004 , 005 , 006 , 007 , 008 , 009 , 010 , 011 , 012 , 013 , 014 , 015 , 017 , 019 , 021 , 023 , 025 , 027 , 029 , 031 , 033

03397 УЛ.ГЕРГЬОВИЦА

001 , 002 , 003 , 004 , 005 , 006 , 008 , 010

03798 УЛ.ГРАДИНА

001 , 002 , 003 , 004 , 006 , 008

06608 УЛ.ИВАН ВАЗОВ

001 , 001А , 002 , 002А , 002Б , 003 , 003А , 004 , 005 , 006 , 007 , 008 , 009 , 010 , 010А , 010Б , 011 , 012 , 014 , 016 , 018 , 022 , 024 , 026

08098 УЛ.КАЛУГЕРИЦА

006 , 008 , 010 , 011 , 013 , 014 , 015 , 016 , 017 , 019 , 021 , 022 , 023 , 025 , 027 , 029 , 031 , 033 , 035

08262 УЛ.КИРИЛ И МЕТОДИ

001 , 003 , 004 , 005 , 006 , 007 , 008 , 009 , 010 , 011 , 012 , 013 , 014 , 016 , 018 , 020

08413 УЛ.КОКИЧЕ

001 , 002 , 003 , 004 , 005 , 006 , 007 , 008 , 010 , 011 , 012

09349 УЛ.РОЗА

001 , 002 , 003 , 004 , 005 , 006 , 007 , 008 , 010 , 010А

10392 УЛ.МАРИНИЦА

001 , 002 , 002А , 004 , 006 , 006А , 008 , 008 А , 008А , 008Б , 010 , 012 , 014 , 016 , 018 , 024 , 038 , 042

10433 УЛ.МАРИЦА

001 , 002 , 003 , 004 , 005 , 006 , 007 , 008 , 009 , 010 , 011 , 011А , 011Б , 013

12190 УЛ.ОСМИ МАРТ

001 , 002 , 003 , 004 , 005 , 006

14787 УЛ.ДЪЛБОЧИЦА

001 , 002 , 003 , 004 , 005 , 006 , 007 , 008 , 009 , 010 , 011 , 012 , 013 , 014 , 015

16849 УЛ.ТЕРЕГОВО

001 , 002 , 003 , 004 , 005 , 006 , 007 , 008 , 009 , 010 , 012 , 013 , 014 , 015 , 016 , 017 , 023 , 024 , 025 , 027 , 029 , 031 , 033 , 035 , 036 , 037 , 039 , 041 , 043 , 045 , 047 , 049

18959 УЛ.СТАРИЯ ОРЕХ

002 , 003 , 004 , 006 , 008

20050 УЛ.ШИПКА

001 , 002 , 002А , 003 , 004 , 005 , 006 , 007 , 008 , 009 , 010 , 012 , 014 , 016 , 018

2.5. ЗА С.ГРАШЕВО

2.5.1. Секция №041, адрес- ОУ „Васил Левски”- ул. „Никола Ихтимански” №16,с. Грашево, общ. Велинград, обл. Пазарджик

Обхват на секция:

Пътна артерия

Номер и подномер, вход

01609 УЛ.БРАТЯ КРЪСТИНИ

021

01626 УЛ.БРАТЯ МАВРИКОВИ

004 , 005 , 006 , 008 , 009 , 010 , 011 , 012 , 013 , 014 , 015 , 017 , 021 , 022 , 023 , 025 , 038

02110 УЛ.ВАСИЛ СОТИРОВ

001 , 003 , 005 , 006 , 007 , 008

02172 УЛ.ВЕЛА ПЕЕВА

001 , 002 , 003 , 004 , 005 , 006 , 007 , 008 , 009 , 009А , 009Г , 010 , 011 , 012 , 013 , 014 , 015 , 016 , 017 , 018 , 019 , 020 , 021 , 022 , 023 , 024 , 025 , 026 , 027 , 029 , 030 , 031 , 032 , 033 , 035 , 036 , 037 , 038 , 042 , 044 , 046 , 047 , 047Г , 048 , 050 , 051 , 053 , 056 , 057 , 059 , 064

04460 УЛ.ДИМИТЪР СЕИЗОВ

001 , 002 , 004 , 005 , 008 , 010 , 012 , 014 , 018 , 022

07510 УЛ.ЙОРДАН ПЛАНКОВ

001 , 002 , 003 , 005 , 007 , 009 , 011 , 012 , 013 , 015 , 017 , 018 , 019 , 021 , 022 , 023 , 025 , 026 , 027 , 028 , 030 , 031 , 037 , 041 , 043 , 049 , 053 , 057 , 059 , 061 , 065 , 067

09092 УЛ.ЛЕГОРИНЕЦ

001 , 003 , 004 , 006 , 007 , 012 , 013 , 015

10896 УЛ.МАНОЛ ВЕЛЕВ

002 , 003 , 004 , 005 , 007 , 015

11346 УЛ.НИКОЛА ИХТИМАНСКИ

002 , 003 , 004 , 005 , 005А , 006 , 007 , 008 , 008А , 010 , 013 , 014 , 015 , 017 , 018 , 019 , 020 , 022 , 025 , 026

14787 УЛ.ПИОНЕРСКА

002 , 004 , 006 , 008

14948 УЛ.ДЕВЕТИ МАЙ

001 , 002 , 003 , 004 , 005 , 006 , 009

16849 УЛ.СТОЙО КАЛПАЗАНОВ

001 , 002 , 003 , 004 , 005 , 006 , 007 , 008 , 009 , 010 , 011 , 014 , 015 , 016 , 017 , 018 , 019 , 020 , 022 , 023 , 024 , 025 , 027 , 029 , 034 , 036

2.5.2. Секция №042, адрес:Сградата на ДГ „Кокиче”/филиал- Мечо корито/, ул. „Христо Ботев”,с. Грашево, общ. Велинград, обл. Пазарджик

Обхват на секция:

Пътна артерия

Номер и подномер, вход

18945 УЛ.ХРИСТО БОТЕВ

001 , 003 , 004 , 005 , 006 , 007 , 008 , 009 , 010 , 011 , 012 , 013 , 014 , 015 , 016 , 017 , 018 , 019 , 020 , 021 , 022 , 023 , 024 , 026 , 027 , 028 , 029 , 030 , 031 , 032 , 034 , 035 , 036 , 037 , 038 , 039 , 040 , 041 , 042 , 044 , 046 , 047 , 048 , 049 , 050 , 051 , 052 , 053 , 054 , 055 , 056 , 057 , 058 , 059 , 060 , 062 , 063 , 064 , 066 , 072 , 076

2.6. ЗА СЕЛО СВЕТА ПЕТКА

2.6.1. Секция №043, адрес: СУ „Хр. Смирненски” , ет.1, ул. „Арапчал” №24, с. Света Петка, общ. Велинград, обл. Пазарджик

Обхват на секция:

Пътна артерия

Номер и подномер, вход

00285 УЛ.СЮТКА

001 , 002 , 003 , 004 , 006 , 007 , 008 , 010 , 011 , 012 , 015 , 018

02172 УЛ.ЧЕПИНЕЦ

001 , 002 , 004 , 005 , 006 , 007 , 008 , 009 , 010 , 011 , 012 , 013 , 014 , 015 , 017 , 018 , 019 , 020 , 021 , 023 , 025 , 026 , 027 , 028 , 031 , 032 , 034 , 035 , 036 , 037 , 038 , 040 , 041 , 049

03318 УЛ.АРАПЧАЛ

002 , 004 , 006 , 008 , 016 , 018 , 020

05832 УЛ.ДЕМОКРАЦИЯ

001 , 002 , 004 , 005 , 006 , 009 , 013 , 014 , 016 , 020 , 022

06104 УЛ.ЗДРАВЕЦ

001

06999 УЛ.ИЗВЪН РЕГУЛАЦИЯТА

004

10567 УЛ.МИР

001 , 003 , 004 , 005 , 007

14088 УЛ.ПАНАЙОТ ВОЛОВ

004 , 006 , 008 , 019

14979 УЛ.ПЛ.ЛЮТОВО

001 , 003 , 005 , 007 , 011 , 013 , 017

15331 УЛ.ПЪРВИ МАЙ

001 , 001А , 002 , 003 , 003А , 004 , 005 , 005А , 006 , 007 , 007А , 008 , 009 , 010 , 011 , 012 , 013 , 013А , 014 , 015 , 015А , 017 , 018 , 019 , 020 , 021 , 022 , 024 , 025 , 026 , 027 , 028 , 029 , 030 , 031 , 032 , 033 , 034 , 036 , 037 , 038

16849 УЛ.СТОЙО КАЛПАЗАНОВ

001 , 002 , 003 , 006 , 008 , 009 , 012 , 013 , 018 , 021 , 023 , 025

18040 УЛ.СЪЕДИНЕНИЕ

001 , 003 , 005 , 007 , 009 , 015

18945 УЛ.ОСТРЕЦ

001 , 002 , 003 , 004 , 005 , 007 , 008 , 009 , 010 , 011 , 012 , 014 , 016 , 018 , 020 , 022 , 024 , 026 , 028 , 030

2.6.1. Секция №044, адрес: Сградата на кметството/ младежки дом/-пл. „Лютово” №2, ет.1, с. Света Петка, общ. Велинград, обл. Пазарджик

Обхват на секция:

Пътна артерия

Номер и подномер, вход

02035 УЛ.ИЗГРЕВ

001 , 002 , 003 , 004 , 005 , 006 , 007 , 008 , 009 , 010 , 011 , 012 , 012А , 013 , 014 , 014А , 016 , 019 , 020 , 022

02066 УЛ.ГЛАДСТОН

001 , 002 , 002А , 004 , 005 , 006 , 007 , 008 , 009 , 010 , 011 , 012 , 013 , 015 , 016 , 018 , 020 , 024 , 025 , 027 , 029 , 031 , 033 , 035 , 037

03201 УЛ.РОДОПИ

001 , 002 , 003 , 004 , 005 , 005А , 006 , 007 , 008 , 009 , 010 , 011 , 012 , 013 , 014 , 015 , 016 , 017 , 018 , 019 , 020 , 021 , 023 , 024 , 025 , 026 , 027 , 029 , 030 , 031 , 032 , 034 , 035 , 036 , 037 , 039 , 041 , 042 , 043 , 045

03318 УЛ.АРАПЧАЛ

001 , 003 , 005 , 005А , 007 , 009 , 009А , 015 , 017 , 021 , 031

03767 УЛ.ЮНДОЛА

001 , 002

04090 УЛ.БЕЛМЕКЕН

001 , 002 , 003 , 004 , 005 , 006 , 007 , 008 , 010 , 011 , 012 , 013 , 014 , 015 , 015А , 016 , 017 , 017А , 018 , 019 , 019А , 020 , 021 , 022 , 023 , 024 , 025 , 026 , 028 , 029

06536 УЛ.ЦАРЕВЕЦ

001 , 002 , 003 , 004 , 005 , 006

19056 УЛ.НАДЕЖДА

002 , 002А , 003 , 004 , 005 , 006 , 007 , 008 , 009 , 010 , 010А , 012 , 014 , 016 , 017

2.7. За село Алендарова:

Секция № 045, адрес: Сградата на кметството, ул. „Демокрация” №5, с. Алендарова,общ. Велинград, обл. Пазарджик

Обхват на секция:

Пътна артерия

Номер и подномер, вход

00045 УЛ.СЪЕДИНЕНИЕ

003 , 004 , 006 , 008 , 009 , 010 , 014

01167 УЛ.БЕЛМЕКЕН

001 , 002 , 003 , 005 , 005А , 006 , 009 , 011 , 013 , 015 , 017 , 019 , 021

03109 УЛ.ОСТРЕЦ

001 , 003

04073 УЛ.ПРОЛЕТ

001 , 002 , 003 , 004 , 005 , 006 , 012 , 014

08262 УЛ.ДЕМОКРАЦИЯ

001 , 002 , 003 , 004 , 005 , 006 , 009 , 011 , 012 , 013 , 014 , 015 , 016 , 017 , 019 , 020 , 021 , 022

10611 УЛ.МЛАДОСТ

001 , 002 , 003 , 006 , 007 , 012

14800 УЛ.ПИРИН

001

15254 УЛ.АЛАБАК

001

16119 УЛ.СВЕТЛИНА

001 , 002 , 003 , 005 , 007 , 008 , 009 , 010 , 011 , 013 , 016

19635 УЛ.БОР

007

19697 УЛ.ЧЕПИНЕЦ

001 , 002

20568 УЛ.ЯЗОВИРНА

001 , 002 , 003 , 005 , 007 , 008 , 009 , 010 , 011 , 012 , 014 , 015 , 016 , 018 , 021 , 022 , 024 , 026

2.8. Село ПАШОВИ

Секция: 046 , адрес: сградата на кметството, ул. „Кирил и Методий” №1, ет.1, с. Пашови, общ. Велинград, обл. Пазарджик

Обхват на секция:

Пътна артерия

Номер и подномер, вход

00148 УЛ.АЛЕКСАНДЪР СТАМБОЛИЙСКИ

001 , 003 , 004 , 018 , 027

00285 УЛ.АНГЕЛ ЧОПЕВ

005 , 011 , 013 , 015 , 017 , 019

02066 УЛ.ВАСИЛ ЛЕВСКИ

002 , 003 , 005 , 006 , 007 , 008 , 009 , 010 , 011 , 013 , 020

02172 УЛ.ВЕЛА ПЕЕВА

001 , 002 , 004 , 005 , 006 , 007 , 008 , 009 , 010 , 013 , 014 , 015 , 017 , 019 , 021 , 023 , 036

02378 УЛ.ВЛАДИМИР КАЦАРОВ

001 , 002

03318 УЛ.ГЕОРГИ ДИМИТРОВ

001 , 002 , 003 , 004 , 005 , 006 , 007 , 008 , 009 , 011 , 012 , 014 , 016 , 018 , 023 , 025 , 026 , 027 , 028 , 029 , 030 , 031 , 033 , 035 , 036 , 040 , 041 , 042 , 043 , 045 , 046 , 047 , 049 , 053

04090 УЛ.ДЕВЕТИ СЕПТЕМВРИ

001 , 003 , 004 , 005 , 006 , 007 , 010 , 011 , 012 , 013 , 014 , 016 , 019 , 021 , 023 , 025 , 027

06570 УЛ.ИВАН БАНДАКОВ

001 , 005 , 007 , 010 , 013 , 014 , 015 , 020 , 022 , 024 , 026 , 028 , 030 , 032

08262 УЛ.КИРИЛ И МЕТОДИ

001 , 005 , 006

14235 УЛ.ПАШОВИ СКАЛИ

002 , 003 , 004 , 005 , 006 , 008 , 011 , 012 , 013 , 017 , 019

18945 УЛ.ХРИСТО БОТЕВ

004 , 005 , 006 , 007 , 008 , 010 , 013 , 014 , 015 , 019 , 035

20345 УЛ.ЮНДОЛА

001 , 002 , 003 , 004 , 005 , 006 , 007 , 008 , 010 , 011 , 012 , 013 , 015 , 016 , 017 , 018 , 019 , 021 , 022 , 023 , 024 , 025 , 029

2.9.За село РОХЛЕВА:

Секция № 047, адрес: сградата на кметството – с. Рохлева, общ.Велинград, обл. Пазарджик

Обхват на секция :-село Рохлева

2.10. За село БУТРЕВА:

Секция: 048, адрес: Сградата на кметството-с. Бутрева, общ.Велинград, обл. Пазарджик

обхват на секция: – село Бутрева

2.11. За село ГОРНА ДЪБЕВА:

Секция № 049, адрес: в сградата на кметството/детска градина/ – с. Горна Дъбева, общ. Велинград, обл. Пазарджик

обхват на секция: – С. Горна Дъбева

2.12. За село Враненци:

Секция № 050, адре: с сградата на кметството – с. Враненци, общ. Велинград, обл. Пазарджик

Обхват на секция: село Враненци

2.13. За село Биркова

    Секция №051, адрес – сградата на кметството – с. Биркова, общ. Велинград, обл. Пазарджик

    Обхват на секция: с. Биркова

2.14.за село Чолакова:

    Секция № 052, адрес- сградата на кметството – с. Чолакова, общ. Велинград, обл. Пазарджик

    Обхвт на секция: с. Чолакова

2.15. За село Цветино:

 Секция: № 053, адрес: Читалищен салон в кметството- с. Цветино, общ.Велинград, обл. Пазарджик

Обхват на секция: с. Цветино

2.16. За село Юндола:

Секция № 054, адрес: сградата на кметството, с. Юндола, общ. Велинград, обл. Пазарджик

Обхват на секция7 с. Юндола

2.17. За село Абланица:

Секция № 055, адрес: Сградата на кметството- с. Абланица, общ.Велинград, обл. Пазарджик

Обхват на скеция: – с. Абланица

2.18. За село КРЪСТАВА:

Секция № 056, адрес: ОУ „Васил Левски” , ул. „Грънчарица” №1, ет. 1 , с. Кръстава, общ. Велинград , обл. Пазарджик.

Обхват на секция:

Пътна артерия

Номер и подномер, вход

00148 УЛ.ЛЕСКАТА

001 , 002 , 003 , 004 , 006 , 008 , 009 , 010 , 011 , 012 , 013

00285 УЛ.ФЛОРА

001 , 002 , 003 , 004 , 005 , 006 , 007 , 008 , 009 , 010 , 011 , 012 , 013 , 014 , 015 , 016 , 017 , 018 , 019 , 020 , 021 , 022 , 023 , 024 , 025 , 026 , 027 , 029 , 030 , 031 , 032 , 033 , 034 , 035 , 036 , 037 , 038 , 039 , 041 , 043

00360 УЛ.МУРА

001 , 002 , 003 , 004 , 005 , 007

01609 УЛ.БОРУМА

001 , 002 , 003 , 004 , 005 , 006 , 007 , 008 , 009 , 010 , 011 , 012 , 013 , 014

01626 УЛ.ГЬОЛА

001 , 002 , 003 , 004 , 005 , 006 , 008 , 009 , 012

02066 УЛ.ГЛОКА

001 , 002 , 003 , 004 , 005 , 006 , 007 , 008 , 009 , 010 , 011 , 012 , 013 , 014 , 015 , 017 , 018 , 019 , 021 , 023 , 028

02110 УЛ.КОКИЧЕ

001 , 002 , 003 , 004 , 005 , 006 , 007 , 008 , 009 , 010 , 011 , 013 , 014 , 015 , 016 , 017 , 018 , 019 , 020 , 022

02172 УЛ.СЮТКА

001 , 002 , 003 , 004 , 005 , 006 , 007 , 008 , 010 , 011 , 012 , 013 , 013А , 014 , 016 , 017 , 018 , 019 , 020 , 021 , 021А , 022 , 022А , 023 , 024 , 025 , 026 , 028

02292 УЛ.ВЪРБАТА

001 , 002 , 003 , 004 , 006

03318 УЛ.ГРЪНЧАРИЦА

001 , 001А , 001Б , 001В , 002 , 003 , 004 , 005 , 006 , 007 , 008 , 009 , 010 , 011 , 012 , 013 , 014 , 015 , 016 , 017 , 018 , 019 , 020 , 022 , 024 , 026 , 028 , 030

06416 УЛ.ГОРИЦА

001 , 002 , 003 , 004

06999 УЛ.ИЗВЪН РЕГУЛАЦИЯТА

001 , 003

07853 УЛ.КУНДЬОВА

001

08454 УЛ.ОКОЛОВРЪСТНА

001 , 002 , 003 , 004 , 005 , 006 , 007 , 008 , 009 , 010 , 011 , 012 , 013 , 014 , 015 , 016 , 017 , 018 , 019 , 020 , 021 , 022 , 023 , 024 , 025 , 026 , 027 , 028 , 030 , 032 , 034 , 036 , 038 , 040 , 042 , 044 , 046 , 048 , 050

08855 КВ.КРАНТИЙТЕ

001

08869 КВ.ХАСАНОВА

001 , 002

09113 УЛ.ЧАЛА

001 , 002 , 003 , 004 , 005 , 006 , 007 , 008 , 009 , 010 , 011 , 012 , 013 , 014 , 015 , 016 , 017 , 018 , 019 , 020 , 021 , 022 , 023 , 024 , 025 , 026 , 027 , 028 , 029 , 030 , 031 , 032 , 033 , 034 , 035 , 036 , 037 , 038 , 039 , 040 , 041 , 042 , 043 , 044 , 045 , 046 , 047

10745 МЕСТН.СОФАН ДЕРЕ

001

10759 МЕСТН.ГРЪНЧАРИЦА

001

10762 МЕСТН.ЗАСТАВАТА

001 , 002 , 003 , 004 , 005 , 006 , 007 , 008 , 010

11260 УЛ.АВЛИЯТА

001 , 002 , 003 , 004 , 005 , 006 , 007 , 008 , 009 , 010 , 011 , 012 , 012А , 013 , 013А , 014 , 015 , 016 , 017 , 018 , 019

11716 УЛ.НОВА

001 , 002 , 003 , 004 , 005 , 006

15672 УЛ.ПОЛЯНАТА

001 , 002 , 003 , 004 , 005 , 006

16849 УЛ.БРЕЗА

001 , 002 , 003 , 004 , 005 , 006 , 007 , 008 , 009 , 010 , 011 , 012 , 013 , 014 , 025

18397 УЛ.ХАРМАНЕТО

001 , 002 , 003 , 004 , 005 , 006

19875 УЛ.ЧЕРЕШАТА

001 , 002

2.19. За село Горна Биркова:

Секция: 057, адрес: сградата на бивша детска градина в с. Горна Биркова, общ. Велинград, обл. Пазарджик

Обхват на секция: с. Горна Биркова

3. За с. Бозьова:

Секция № 058, адрес: сградата в която е кметството- с. Бозьова, общ. Велинград ,обл. Пазарджик

Обхват на секция: с. Бозьова

II. Утвърждавам номерация и адреси за подвижни избирателни секции за произвеждане на избори за Народно събрание на 02 октомври 2022 г. за секции с подвижни секционни избирателни комисии на територията на община Велинград, област Пазарджик, АКО В НОРМАТИВНО ОПРЕДЕЛЕНИТЕ СРОКОВЕ БЪДАТ НАЛИЦЕ ОТГОВАРЯЩИ НА ИЗИСКВАНИЯТА ИЗИСКУЕМ БРОЙ ЗАЯВЛЕНИЯ ПО ЧЛ. 90, АЛ. 1 от Изборен кодекс за всички населени места в община Велинград, както следва:

№ 059 – град/община Велинград; гр. Велинград, СУ “Св.Св.Кирил и Методий”, ул.”Юндола” № 35;

№ 060 село Грашево; адрес: ОУ “Васил Левски” – с. Грашево, ул. „Никола Ихтимански” № 16;

№ 061 село Драгиново; адрес: СУ „Методий Драгинов”, ул.”Кирил и Методий” № 1, с. Драгиново;

№ 062 село Света Петка; адрес: СУ „Христо Смирненски”,ул. Арапчал” № 24, в с. Света Петка;

III. Утвърждавам номерация и адреси на избирателни секции на територията на община Велинград за произвеждане на избори за Народно събрание на 02 октомври 2022 г. за лечебни заведения, домове за стари хора и други специализирани институции за предоставяне на социални услуги, както следва:

1. Секция №026 – СБПЛРПФЗ “Света Петка Българска” ЕООД Велинград, адрес: ул. „Пневмологична болница Васил Коларов” № 1, гр. Велинград за образуване от Управител по заповед №382/04.08.2022г.

2.Секция №027- ОССУ Дом за стари хора „Ела”, адрес: Бул.”Съединение” №288, гр.Велинград, общ. Велинград, обл. Пазарджик , по Заповед №409/04.08.2022г на Директор ОССУ Дом за стари хора „Ела”-Велинград

3. Секция №028- „СБР-НК ЕАД”- филиал Велинград, адрес: ул. „Гоце Делчев” №38, гр.Велинград, общ. Велинград, обл. Пазарджик ,по Заповед №226/08.08.2022г на Директор на СБР-НК ЕАД”- филиал Велинград,

4. Секция №029- „ СБР ВИТА” ЕООД – Велинград, адрес: ул. „ Пушкин” №2, гр.Велинград, общ. Велинград, обл. Пазарджик , по Заповед №37/04.08.2022г на Управител на „ СБР-ВИТА” ЕООД – Велинград.

IV. Утвърждавам номерация и адреси на избирателни секции на територията на община Велинград за произвеждане на избори за Народно събрание на 02 октомври 2022 г., за лечебни заведения, домове за стари хора и други специализирани институции за предоставяне на социални услуги, АКО РЪКОВОДИТЕЛЯ НА ЛЕЧЕБНОТО ЗАВЕДЕНИЕ ОБРАЗУВА ИЗБИРАТЕЛНА СЕКЦИЯ, както следва:

Секция № 030 – МБАЛ – Велинград ЕООД, бул. „Съединение” № 49Л, гр. Велинград, общ. Велинград, обл. Пазарджик

Заповедта по II –ра точка влиза в сила от деня на влизане в сила на решението на Районна избирателна комисия за определяне на броя секции за подвижни избирателни комисии по чл. 90, ал. 1 от Изборен кодекс в частта й за утвърдената номерация и адреси на СИК само за населените места, които са включени в определения от РИК брой секции.

Заповедта по отношение на точка IV –та влиза в сила от деня на образуване на избирателните секции от ръководителя на лечебното заведение.

          Заповедта да се обяви на страницата на Община Велинград и на таблото за обяви от началник на отдел „ГС”, извършването на което да се документира от секретар на община, началник на отдел „ГС” и служител от отдел „АИОВО” (деловодство). Изпълнението на задълженията, свързани със съобщаването й на Областен управител на област Пазарджик, Районна избирателна комисия, на ГД „ГРАО” чрез ТЗ “ГРАО” възлагам на началник на отдел „ГС”.

            Настоящата заповед подлежи на оспорване от заинтересованите лица пред Областен управител в тридневен срок от обявяване, по реда на чл. 8, ал. 4 от Изборния кодекс.

Д-Р КОСТАДИН КОЕВ: /П/

КМЕТ НА ОБЩИНА ВЕЛИНГРАД

Подпис: ЗАМЕСТНИК-КМЕТ

СВЕТЛА ТОМОВА………………………..,

оправомощена със заповед № 1252/11.08.2022 г.

Коментарите са изключени!