МЕСТА ЗА ОБЯВЯВАНЕ НА ПРЕДВАРИТЕЛНИ ИЗБИРАТЕЛНИ СПИСЪЦИ

ИЗВЛЕЧЕНИЕ!

О Б Щ И Н А  В Е Л И Н Г Р А Д

ГР. ВЕЛИНГРАД, ОБЩ. ВЕЛИНГРАД, ОБЛАСТ ПАЗАРДЖИК, БУЛ. “ХАН АСПАРУХ” 35, ТЕЛ.0359/5-20-25

З А П О В Е Д

№ 1255, гр. Велинград,.11.08.2022 г.

    За произвеждане на избори за Народно събрание на 02.10.2022 г. и на основание чл. 44, ал. 2, чл. 44, ал. 11, т. 8 от ЗМСМА, чл. 41, ал. 1 и 3 от Изборен кодекс, и писма на кметове и кметски наместници, договори,

О П Р Е Д Е Л Я М :

1.Местата за обявяване на предварителни избирателни списъци, както следва:

Населено

Място за обявяване

по

на избир.

Място:

на

ред

секция

избирателните списъци:

1

130800001

Велинград

Исторически музей-кв.Каменица, ул.„Владо Черноземски” № 4

2

130800002

Велинград

Исторически музей-кв.Каменица, ул.„Владо Черноземски” № 4

3

130800003

Велинград

ДГ  „Детски рай”, ул. „Гео Милев” №6

4

130800004

Велинград

Парк „Освобождение”, ул. „Йорданка Чанкова” №27

5

130800005

Велинград

Ул.,  „Макаренко ”, №1/остъклена част/

6

130800006

Велинград

Ул. „Макаренко ”,№1/ остъклена част/

7

130800007

Велинград

ЕТ „АДИ”, ул. „Димитър Чаушев” №1

8

130800008

Велинград

ОУ „Георги Бенковски”, ул. „Калъчов мост” №9

9

130800009

Велинград

ЦПЛР- ОДК /общ. център за работа с деца/, ул. „Тодор Стайков” №7

10

130800010

Велинград

СУ  „Св.Св.Кирил и Методий”, ул. „Юндола” №35

11

130800011

Велинград

СУ  „Св.Св.Кирил и Методий”, ул. „Бачо Киро ”,№1

12

130800012

Велинград

бул. „Хан Аспарух”   №11 от страна на ул. „Винчо Горанов”

13

130800013

Велинград

бул. „Хан Аспарух  №11 от страна на ул. „Винчо Горанов”

14

130800014

Велинград

Сграда на ОП „Туристически информационен център” – бул. “Съединение” 212

15

130800015

Велинград

Хран.магазин на ул. „Петър Берон” между сгради с номера 57 и 59

16

130800016

Велинград

Защитено жилище „Велина”, ул. „Васил Левски” №19а

17

130800017

Велинград

Хран.магазин на ЕТ „ЮЛИ- Христо Радичев” ,  ул. „Васил Левски” №19 /до сграда на Защитено жилище „Велина”/,

18

130800018

Велинград

ДГ „ Еделвайс” кв. Чепино, ул. „Добри Чинтулов”№4

19

130800019

Велинград

Филиал на ДГ „Еделвайс” кв. Чепино, ул. „Васил Левски” №2

20

130800020

Велинград

Хранителен магазин, ул. „Анезица”

21

130800021

Велинград

Читалище „Св.Св.Кирил и Методий” , кв.Чепино, пл. „Македония” №1

22

130800022

Велинград

Ул. „Братя Маврикови” №72

23

130800036

Драгиново

СУ„Методий Драгинов”  , ул. „Кирил и Методий”№1

24

130800037

Драгиново

Пенсионерски клуб , ул.”Васил Левски” №1А

25

130800038

Драгиново

Читалище „Методий Драгинов”, ул.”Ив. Вазов” №1

26

130800039

Драгиново

СУ „ Методий Драгино” в , ул. „Кирил и Методий”№1

27

130800041

Грашево

НЧ  „ Виделина-1946”, пл. „Девети май”, с. Грашево

28

130800042

Грашево

Сграда на ДГ „Кокиче” /филиал/, ул. „ Христо Ботев” – с.Грашево, кв.Мечо корито

29

130800043

Света Петка

СУ  „Хр.Смирненски”,ул. „Арапчал”№24

30

130800044

Света Петка

Кметство, пл. „ Лютово” №2

31

130800045

Алендарова

Сградата на кметството-с.Алендарова, ул. „Демокрация” №5

32

023

Всемирци

Сграда-/ бившо кафе/ в УПИ  VI-65, кв.6-с. Всемирци

33

024

Долна Дъбева

с. Долна Дъбева, сграда на ул. „Съединение” №4

34

025

Кандови

Постройка, ул. „Георги Димитров” №23, с. Кандови

35

130800046

Пашови

Сградата на кметството -ул. „Кирил и Методий” №1,с. Пашови

36

130800047

Рохлева

Кметството, с. Рохлева

37

130800048

Бутрева

Кметството, с.Бутрева

38

130800049

Горна Дъбева

Кметството, с Горна Дъбева

39

130800050

Враненци

Кметството – с. Враненци

40

130800051

Биркова

Кметството, с. Биркова

41

130800052

Чолакова

Кметството, с. Чолакова

42

130800053

Цветино

Кметство с. Цветино

43

130800054

Юндола

Кметство, с. Юндола

44

130800055

Абланица

Кметство, с. Абланица

45

130800056

Кръстава

Младежки дом , с. Кръстава, ул. „Чала” №6

46

130800057

Горна Биркова

Сградата в с.Горна Биркова, в която е детската градина на ОУ „Васил Левски”- Кръстава, с. Горна Биркова

47

130800058

Бозьова

Сграда, в която е кметство Бозьова

        2. Ред за работа:

…………………………………………………………………………………………..

      Заповедта да се обяви на таблото за обяви, на страницата на община Велинград в част I-ва, на РИК, ГД „ГРАО” чрез ТЗ”ГРАО”-Пазарджик от г-жа Георгиева.

      Възлагам контрола по изпълнение на заповедта на секретаря на община  Велинград.

      Настоящата заповед да се обяви срещу подпис на упоменатите по-горе лица.

Д-Р КОСТАДИН КОЕВ: /П/

КМЕТ НА ОБЩИНА ВЕЛИНГРАД

Подпис: ЗАМЕСТНИК-КМЕТ

СВЕТЛА ТОМОВА………………………..,

оправомощена със заповед № 1252/11.08.2022 г.

Коментарите са изключени!