Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за условията и реда за настаняване и ползване на социални жилища в Община Велинград

1. Обявление

2. Проект на Наредба за измененията и допълненията за Наредба за условията и реда за настаняване и ползване на социални жилища в Община Велинград

3.Мотиви

4. Доклад по чл. 26 от ЗНА

5. Частична оценка на въздействие по чл.26 от ЗНА

6. Проект за решение  

Срок за предложения и становища по проекта от 19.08.2022г. до 20.09.2022г./включително/

Справка

Коментарите са изключени!