График за машинно гласуване (СУЕМГ)

Определям график за демонстрационни пробни гласувания в населените места на територията на община Велинград, както следва: За град Велинград: На 14.09.2022 г. кв. Каменица, парк „Възраждане”, от 10:30ч. до 16:30ч. На 15.09.2022 г. кв. Каменица, парк „Възраждане”, от 10:30ч. до 16:30ч. На 16.09.2022 г. кв. Каменица, парк „Възраждане”, от 10:30ч. до 16:30ч. На 19.09.2022 г. кв. Каменица, парк „Възраждане”, от 10:30ч. до 16:30ч. На 20.09.2022 г.  кв. Каменица, парк „Възраждане”, от 10:30ч. до 16:30ч. На 26.09.2022 г. кв. Каменица, парк „Възраждане”, от 10:30ч. до 16:30ч На 28.09.2022 г. кв. Каменица, парк „Възраждане”, от 10:30ч. до 16:30ч   На 14.09.2022 г. пред сграда на ОбА от 10:30ч. до 16:30ч. На 15.09.2022 г.  пред сграда на ОбА от 10:30ч. до 16:30ч. На 16.09.2022 г.  пред сграда на ОбА от 10:30ч. до 16:30ч. На 21.09.2022 г. кв. Лъджене, пл. „Николай Гяуров”, от 10:30ч. до 16:30ч. На 23.09.2022 г. кв. Лъджене, пл. „Николай Гяуров”, от 10:30ч. до 16:30ч. На 26.09.2022 г. кв. Лъджене, пл. „Николай Гяуров”, от 10:30ч. до 16:30ч. На 29.09.2022 г. кв. Лъджене, пл. „Николай Гяуров”, от 10:30ч. до 16:30ч На 30.09.2022 г. кв. Лъджене, пл. „Николай Гяуров”, от 10:30ч. до 16:30ч     На 14.09.2022 г. кв. Чепино, читалище „Св.св. Кирил и Методий”, от 10:30ч. до 16:30ч. На 15.09.2022 г. кв. Чепино, читалище „Св.св. Кирил и Методий”, от 10:30ч. до 16:30ч. На 16.09.2022 г. кв. Чепино, читалище „Св.св. Кирил и Методий”, от 10:30ч. до 16:30ч. На 27.09.2022 г. кв. Чепино, читалище „Св.св. Кирил и Методий”, от 10:30ч. до 16:30ч. На 28.09.2022 г. кв. Чепино, читалище „Св.св. Кирил и Методий”, от 10:30ч. до 16:30 ч. На 29.09.2022 г. кв. Чепино, читалище „Св.св. Кирил и Методий”, от 10:30ч. до 16:30 ч. На 30.09.2022 г. кв. Чепино, читалище „Св.св. Кирил и Методий”, от 10:30ч. до 15:30 ч.    Населени места на територията на община Велинград пред кметствата: На 19.09.2022 г. село Кръстава от 10:30ч. до 16:30ч. На 19.09.2022 г. село Света Петка от 10:30ч. до 16:30ч. На 20.09.2022 г. село Кръстава от 10:30ч. до 16:30ч. На 20.09.2022 г. село Грашево от 10:30ч. до 18:00ч. На 21.09.2022 г. село Грашево от 10:30ч. до 18:00ч. На 21.09.2022 г. село Биркова от 10:30ч. до 16:30ч. На 23.09.2022 г. село Грашево от 10:30ч. до 18:00ч. На 23.09.2022 г. село Абланица от 10:30ч. до 16:30ч. На 26.09.2022 г. село Пашови от 10:30ч. до 16:30ч. На 27.09.20222 г. село Рохлева от 10:30ч. до 16.30ч. На 27.09.2022 г. село Драгиново от 10:00ч. до 18:00ч. На 28.09.2022 г. село Драгиново от 10:00ч. до 18:00 ч. На 29.09.2022 г. село Драгиново от 10:00ч. до 18:00 ч. На 30.09.2022 г. село Драгиново от 10:00ч. до 15:30 ч.  
Коментарите са изключени!