Заповеди одобрени кв.117 УПИ II -2399 “Ветеринарен център,хотел за домашни любимци,търговияи услуги,офиси,хотел-апартаментен тип”по плана на гр.Велинград

Заповеди одобрени кв.117 УПИ II -2399 “Ветеринарен център,хотел за домашни любимци,търговияи услуги,офиси,хотел-апартаментен тип”по плана на гр.Велинград
Коментарите са изключени!