Заповеди одобрени /раздел обяви по ЗУТ/ Нова подземна кабелна линия”18- Болница” по плана на гр.Велинград

Заповеди одобрени /раздел обяви по ЗУТ/ Нова подземна кабелна линия”18- Болница” по плана на гр.Велинград
Коментарите са изключени!