Заповеди одобрени – м. “Тудора /Потока” УПИ CXCVI -196 ” Жилищно строителство” по плана на гр.Велинград

Заповеди одобрени – м. “Тудора /Потока” УПИ CXCVI -196 ” Жилищно строителство” по плана на гр.Велинград
Коментарите са изключени!