Отчетни данни по ЕБК за изпълнението на бюджета и СЕС за месец Декември 2022г., Разчет за финансиране на капиталовите разходи план/отчет за периода: 2022 Декември, Отчет за извършените разходи и източниците за тяхното финансиране във връзка с мерките за предотвратяване разпространението на COVID-19, Отчет по чл.3 от ПМС 326/2021 г., Отчет на разходите за хуманитарна помощ, както и за справяне на последствията във връзка с военните действия в Украйна

ОТЧЕТНИ ДАННИ ПО ЕБК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА БЮДЖЕТА

ОТЧЕТ ЗА ИЗВЪРШЕНИТЕ РАЗХОДИ И ИЗТОЧНИЦИТЕ ЗА ТЯХНОТО ФИНАНСИРАНЕ ВЪВ ВРЪЗКА С МЕРКИТЕ ЗА ПРЕДОТВРАТЯВАНЕ РАЗПРОСТРАНЕНИЕТО НА COVID-19

ОТЧЕТНИ ДАННИ ПО ЕБК ЗА СМЕТКИТЕ ЗА СРЕДСТВАТА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ – ДЕС

ОТЧЕТНИ ДАННИ ПО ЕБК ЗА СМЕТКИТЕ ЗА СРЕДСТВАТА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ – ДМП

ОТЧЕТНИ ДАННИ ПО ЕБК ЗА ЧУЖДИ СРЕДСТВА

ОТЧЕТНИ ДАННИ ПО ЕБК ЗА СМЕТКИТЕ ЗА СРЕДСТВАТА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ – КСФ

ОТЧЕТНИ ДАННИ ПО ЕБК ЗА СМЕТКИТЕ ЗА СРЕДСТВАТА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ – РА

КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ

ПРОСРОЧЕНИТЕ ВЗЕМАНИЯ И ЗАДЪЛЖЕНИЯ

ОТЧЕТ ПО ЧЛ.3 ОТ  ПМС 326/2021 г. ОТЧЕТ НА РАЗХОДИТЕ ЗА ХУМАНИТАРНА ПОМОЩ,КАКТО И ЗА СПРАВЯНЕ НА ПОСЛЕДСТВИЯТА ВЪВ ВРЪЗКА С ВОЕННИТЕ ДЕЙСТВИЯ В УКРАЙНА

Коментарите са изключени!