Сесия 2009-01-12

  1. Оспорване на Решение №522 от 18.12.08г. на Общински съвет – Велинград от Кмета на Община Велинград. РЕШЕНИЕ №1 
  2. Оспорване на Решение №523 от 18.12.08г. на Общински съвет – Велинград от Кмета на Община Велинград. РЕШЕНИЕ №2
  3. Оспорване на Решение №524 от 18.12.08г. на Общински съвет – Велинград от Кмета на Община Велинград. РЕШЕНИЕ №3
  4. Жалба против Решение №525 от 18.12.08г. на Общински съвет – Велинград от Кмета на Община Велинград. РЕШЕНИЕ №4
  5. Оспорване на Решение №529 от 30.12.08г. на Общински съвет – Велинград от Кмета на Община Велинград.
  6. Питания. РЕШЕНИЕ №5
Все още няма коментари.

Leave a Reply