Сесия 2009-07-08

  1. Оспорване на Решение № 252 от Кмет на Община Велинград. РЕШЕНИЕ №258 
  2. Оспорване на Решение № 254 от Кмет на Община Велинград. РЕШЕНИЕ №259
  3. Оспорване на Решение № 255 от Кмет на Община Велинград. РЕШЕНИЕ №260 
  4. Оспорване на Решение № 257 от Кмет на Община Велинград. РЕШЕНИЕ №261
Все още няма коментари.

Leave a Reply