Сесия 2009-08-19

 
  1. Оспорване на Решение № 305/30.07.09г. от Кмет на Община Велинград. РЕШЕНИЕ №306
  2. Отпускане на 16000лв. за ремонт на физкултурен салон в СОУ „В.Левски“ гр.Велинград. РЕШЕНИЕ №307
  3. Закупуване на книги „Велинград балнео-климатичен бисер на Европа“. РЕШЕНИЕ №308
  4. Предоставяне на подробен отчет за събираемостта на туристическата такса. РЕШЕНИЕ №309
5.Обсъждане проблемите на спорта, спортната база и финансовата издръжка на спортните клубове.РЕШЕНИЕ №311РЕШЕНИЕ №312
Все още няма коментари.

Leave a Reply