Сесия 2009-10-16

  1. Отпускане на средства за извършване ремонт и пускане в експлоатация на „Закрит плувен басейн, гр.Велинград“. РЕШЕНИЕ №371 
  2. Отпускане на средства за подмяна на котел и ремонт на отоплителна инсталация на сградата на Община Велинград. РЕШЕНИЕ №372
Все още няма коментари.

Leave a Reply