Сесия 2009-11-25

 
  1. Разглеждане на Решение №400/29.10.09г. след връщането му от Кмет на Община Велинград. РЕШЕНИЕ №409
  2. Разглеждане на Решение №401/29.10.09г. след връщането му от Кмет на Община Велинград.РЕШЕНИЕ №410
  3. Разглеждане на Решение №402/29.10.09г. след връщането му от Кмет на Община Велинград. РЕШЕНИЕ №411
   
Все още няма коментари.

Leave a Reply