Сесия 2009-11-26

  1. Изразходване на средства за работещите в сферата на предучилищното образование. РЕШЕНИЕ №412
  2. Изменение на Решение №179/08г. като утвърждава на нов състав на Обществения съвет за социални дейности. РЕШЕНИЕ №413
  3. Изменение на Решение №397/29.10.09г. на ОбС – Велинград. РЕШЕНИЕ №414
  4. Откриване процедура за отдаване под наем чрез конкурс на петно, находящо се в кв.133 на гр.Велинград. РЕШЕНИЕ №415
  5. Утвърждаване на оценка за ОПС в кв.752 на гр.Велинград. РЕШЕНИЕ №416 
  6. Утвърждаване на оценка за ОПС в кв.3 на с.Драгиново. РЕШЕНИЕ №417
  7. Утвърждаване на оценка за ОПС в кв.5 на с.Юндола. РЕШЕНИЕ №418
  8. Утвърждаване на оценка за ОПС в кв.20 на с.Драгиново. РЕШЕНИЕ №419
  9. Утвърждаване на оценка за ОПС в кв.55 на гр.Велинград. РЕШЕНИЕ №420

10. Утвърждаване на оценка за общинска част на имот в кв.47 на гр.Сърница. РЕШЕНИЕ №421

11. Попълване на кадастралния план в кв.191 по плана на гр.Велинград. РЕШЕНИЕ №422

12. Попълване на кадастралния план в кв.414 по плана на гр.Велинград. РЕШЕНИЕ №423

13. Изменение на подробен устройствен план в кв.141 по плана на гр.Велинград. РЕШЕНИЕ №424

14. Промяна на улична регулационна линия на улица в кв.102 по плана на гр.Велинград – ВСК”Кентавър” ЕООД. РЕШЕНИЕ №425

15. Прокопаване и полагане на водопровод за топла минерална вода до многофамилна жилищна сграда „Астра”.

РЕШЕНИЕ №426

16. Промяна на регулацията на улица в с.Чолаково. РЕШЕНИЕ №427

17. Попълване на кадастралния план с нов имот в кв.1 по плана на гр.Сърница. РЕШЕНИЕ №428

18. Избор на съдебни заседатели за Районен съд – Велинград и Окръжен съд – Пазарджик. РЕШЕНИЕ №429

Все още няма коментари.

Leave a Reply