Сесия 2008-11-17

  1. Оспорване на Решение №441/30.10.08г. на Общински съвет – Велинград от Кмета на Община Велинград.
  2. Оспорване на Решение №462/30.10.08г. на Общински съвет – Велинград от Кмета на Община Велинград.
  3. Оспорване на Решение №463/30.10.08г. на Общински съвет – Велинград от Кмета на Община Велинград.

Все още няма коментари.

Leave a Reply