Сесия 2007-08-29

  1. Създаване на кметства в населените места: Бутрева, Горна Дъбева, Враненци, Чолакова, Цветино и Юндола. РЕШЕНИЕ №310
  2. Приемане на основни месечни възнаграждения на Кмета на Община Велинград и кметовете на кметства. РЕШЕНИЕ №311РЕШЕНИЕ №312
  3. Утвърждаване командировъчни разходи на Кмета на Община Велинград. РЕШЕНИЕ №313
  4. Учредяване безвъзмездно право на ползване на организацията на инвалидите „Зорница” гр.Велинград.  РЕШЕНИЕ №314
  5. Избор на Контрольор на „ВКТВ” ЕООД. РЕШЕНИЕ №315
  6. Откриване на ПДГ в с.Чолаково. РЕШЕНИЕ №316
  7. Одобряване на сума за издръжка на ФК „Чепинец”. РЕШЕНИЕ №317
  8. Отказ за изкупуване на къща в кв.36 на гр.Сърница. РЕШЕНИЕ №318
  9. Участие в проект „Красива България”. РЕШЕНИЕ №319
  10. Питания.
Все още няма коментари.

Leave a Reply