Професионална гимназия по горско стопанство “Христо Ботев” – Велинград

Открит е през  1949г. и е единствен по рода си в България, тясно специализиран по стопанисване на горите. В момента се обучават 447 ученици по специалностите: “Горско стопанство и дърводобив” и “Горско и ловно стопанство” от 32-ма  специалисти с висше образование. Техникумът разполага с добре обзаведени кабинети по всички лесовъдски дисциплини, с  кабинет по ловно стопанство с над 100 експоната, с нова компютърна зала с Интернет връзка Създаден е дендрариум с над 200 дървесни вида и модерен дивечоразвъдник по Проект, финансиран от  Програмата  на ООН за развитие “Възможности 21 век”.

Все още няма коментари.

Leave a Reply